hits

Miljøbevegelsen forurenser miljøsaken

Tompratet om «omstilling» og «grønt skifte» har blitt en spøk. «Klimasaken» er opphøyet til religion. Miljø og natur er viktig, men miljøbevegelsen og fanatiske politikere gjør den mindre vesentlig. 

Da en samlet miljøbevegelse protesterte mot Statoils engasjement i oljesand i Canada så vi glimt av den ryddige og saklige miljøkampen. Den som peker på problemer som alle kan se, som handler om direkte ødeleggelse av miljøet. Statoil investerte tungt i noe som ødela naturen, drev urfolk fra sine eiendommer og gjorde mennesker og dyr syke. Mer åpenbar grådighet enn oljesand-prosjektet er vanskelig å finne.

Engasjementet rundt oljetelting i Lofoten har noen av de samme elementene. God og konkret miljøsak som tar side med naturen og lokalbefolkningen. De av oss som er vokst opp på 80-tallet husker flere slike saker, som bidro til å skape en historisk stor miljøbevegelse.

Det er ikke lenger slik. Sakene er ikke håndfaste, og miljøbevegelsen har utviklet seg til en grådig organisme som helst ønsker at såkalte klimasaker skal dominere nyhetsbildet hver eneste dag. Uavhengig av om det er relevant eller ikke. Man har skapt en religiøs forstilling om at «feltet» (klimasaken) er viktigere enn alt annet, og at alle andre nyheter er underordnet.

Dels er det fordi miljøorganisasjonene har hatt en kraftig økonomisk vekst. De er blitt mange og store, og forsøker derfor å skape permanente bekymringer. For interesseorganisasjoner er det intet bedre enn konstante bekymringer. Man har fått et politisk parti, forgreninger i flere andre partier og tydelige representanter i rikspressen. Noe som i utgangspunktet er bra. Hadde det ikke vært for at flesteparten av de som skal representere saken henfaller til tro, ideologi og hellige steintavler.

Korsfarerne i Oslo

Det er alltid synd når en god sak ødelegges av tåper og fanatikere. Slik hooligans, FIFA og NFF ødelegger mye for fotballen har klima-fanatikere ødelagt mye for naturvern og miljøsak. Eksemplene er mange, og dessverre er Oslo blitt det perfekte eksempelet. Fra diesel-forbud, eksplosjon i bompenge-satser til hyperrask nedleggelse av parkeringsplasser over hele hovedstaden.

Diesel-forbudet ble basert på løgner om forskning og dødsfall som aldri har vært i nærheten av sannheten. At byrådet fortsetter å hevde det gjør det bare verre, for det finnes en fasit som sier noe helt annet.

Drastisk økning i bompenge-prisene og fjerning av parkeringsplasser er ledd i den misforståtte strategien om å straffe bilister i stedet for å skape ordninger som stimulerer til positive endringer. Man glemmer at det ikke er bilene man straffer, men innbyggerne. Dermed gjør man «saken» en enorm bjørnetjeneste.

Miljøpolitikken i Oslo har utviklet seg til en parodi på FrP-ernes fordommer mot miljøbevegelsen og MDG, med fullt fokus på å straffe bilister og en høy dose selvhøytidelighet. Fine ord og vikarierende motiver, der man bruker «fordeling», «rettferdighet» og «klima» om hverandre, alt ettersom det passer byrådets egne interesser. Nytalen sitter svært løst.

Elendig kollektivtrafikk

Men verken parkering eller bompenger kan konkurrere med den pinlige «kollektivsatsingen». Hvis miljø, trivsel, luft og støy virkelig er noe man ønsker å gjøre noe med så er kollektivløsninger og sykkel åpenbare virkemidler. Men dyre og stappfulle busser er neppe veien å gå. Du skal lete lenge etter en mindre komfortabel situasjon i hverdagen enn rushtid i Oslos kollektivtrafikk.

Ordet «satse» brukes av alle, om alt. Om man virkelig mente det i forhold til kollektivløsninger i Oslo, så måtte man for det første slutte med konstante prisøkninger. Så burde man endret det åpenbart foreldede systemet med faste priser for alle strekninger.

Samme pris for 200 meter (1 minutt) og 5 kilometer (30 minutter) henger ikke på noe som helst greip. Med teknologien og appenes inntog er det ingenting i veien for å dele opp prisene etter tid eller strekning. Ingenting annet enn grådighet.

Så kan det heller ikke være slik at du betaler det samme om du sitter på et sete med godt armslag og stillhet eller om du må krige deg til en trang ståplass mellom folk som lukter svette og stresser på vei hjem fra jobb. At sjåførene holder et lavt nivå bidrar til en elendig opplevelse.

Hvis det er selvsagt at vi skal betale mye mer for bilkjøring i rushtida, bør det det neppe være helt ulogisk å betale mye mindre for kollektiv når de er stappfulle.

Enkelt å gjøre noe med

Politikerne kan snakke seg grønne om hvor mye penger de har brukt på kollektivtrafikken, eller om hvor mye det betyr for dem. Det hjelper fint lite, når virkeligheten forteller noe helt annet. Det ingenting ved hovedstadens kollektive løsninger som gjør de til en bedre opplevelse enn i hvilken som helst storby i Europa. Snarere tvert imot.

Det finnes tre åpenbare grep man kunne gjennomføre, som ville representere et vannskille i kollektivsatsingen:

1. Gratis kollektivtrafikk.

Gjør all kollektivtrafikk gratis, skattefinansiert. Det vil være lett å argumentere for at også de som ikke bruker tilbudet må bidra til å finansiere en løsning som er såpass god for miljøet.

2. Satse på komfort.

Gjør kollektivtrafikk til en behagelig opplevelse. Start norsk produksjon av vogner og busser (og eventuelle nye løsninger) som sørger for reell komfort med underholdning, kiosker, skjermer og plass.

3. Nok avganger.

Ha nok avganger til at mennesker slipper å reduseres til burhøns hver eneste dag. Det er frekt og uverdig å forvente at folk skal akseptere slikt uten å samtidig miste tilliten til myndighetene.

Det idiotiske grønne skiftet

Men miljøsak handler ikke om Oslo. Den foregår nasjonalt og kommuniseres i alle kanaler. Og nettopp kommunikasjonen er et av dets dype problemer. Vi får stadig nye moteord og vendinger tvunget på oss fra både politikere, media og organisasjoner. Få av disse gir mindre mening enn det såkalte grønne skiftet.

Det «grønne skiftet» er en stupid forenkling av naturen som bare egner seg til å forvirre, og en forsimpling av historiske prosesser. Snakk gjerne om konkrete «grønne» elementer i økonomien eller industrien, men se til å slutte å snakke om miljø som om det var en unge vi må skifte bleie på.

Gjennom språket og politikeres forbausende lite konkrete visjoner om «omstilling» reduseres miljøet til noe skittent som må vaskes, til noe dysfunksjonelt som må repareres. Slik er det ikke, og selve det forfeilede perspektivet legger en trøtt, byråkratisk hinne over de fleste klima- og naturvern-samtaler i det offentlige rom.

De siste dagers hellige

Miljøbevegelsen selv bidrar dessverre som premissleverandører til dette språket, og sørger attpåtil for å forsterke flosklene med tro og ideologi. Ordskiftet er stadig oftere preget av religiøs overbevisning.

Det er ikke noe nytt at mennesker som brenner for noe kan henfalle til ideologisk religiøsitet. De fleste politiske saker har blitt rammet av dette. Og når fanatikerne attpåtil får mye makt, så ønsker de selvsagt å forsvare denne makten. Derfor gjelder det både å prate med størst mulig overbevisning, og i tillegg sørge for å få ennå mer makt.

Dommedagsprofeter har alltid en viss appell, de er befriende overbeviste om sitt verdenssyn, og villige til å ofre seg for saken. Men i en forsøksvis saklig offentlighet klinger det falsk, i det minste for de som ikke deler troen. Deres bruk av vitenskap er mildt sagt tvilsom, og til tider ren svindel.

Men er saken god nok kan man tillate seg en viss manipulasjon, vil noen tenke. Neppe, en sak vil nok alltid tape på sikt hvis frontfigurene jukser med tall og fakta. Å manipulere virkeligheten til egen fordel er noe som kjennetegner nettopp fanatikeren og den religiøse. Heldigvis lever vi i en tid der informasjon er tilgjengelig og falsknerier avsløres relativt enkelt.

Klimakampens bakside

Det spesielle med «klimakampen» er at den har hatt en såpass bred appell. Til en viss grad er det bra, for den inneholder gode miljøsaker og sunt naturvern. Men den store kategorien «klima» har for lengst forurenset de fleste gode enkeltsakene. «Klima» er til en viss grad blitt en spøk. Det har å gjøre med den hellige overbevisningen om at man har Rett.

Dermed skyver man svært mange mennesker fra seg, som normalt ville kunne engasjere seg i fornuftige saker om miljø og natur. Den brede appellen gjør også at en stor del av befolkningen tillater seg å harselere over motstridende meninger. Vi ser det hver eneste gang noen taler imot, eller kommer i skade for å mene noe annet. Hatefulle forsøk på karakterdrap fra politikere, presse og organisasjonene er som oftest svaret.

Det er uhørt å mene noe annet enn FNs klimapanel. Horribelt, trangsynt og nærmest ondt. Det er både synd og ekstremt, helt uavhengig av om FN har rett eller ikke. Tilhengerne av dette ekstreme synet er mange, og oppfører seg som vitenskapsmenn på høyt nivå. De avfeier nye, upassende forskningsresultater med den største selvfølgelighet, og omfavner andre, passende resultater som om de forsto noe som helst av dem.

Tanketom flokkmentalitet

Klima-fanatikere oppfører seg som om de er utlærte, og som om vi har alle svar vi trenger. Det beste som kan sies om et slikt verdensbilde er at det utstråler en sjarmerende selvtillit. Dessverre er den kun et resultat av kollektivt press. Eller flokkmentalitet, om du vil. Noe å hegne om, kjempe for og tro på. Slik mange tyr til religion.

Til deg som allerede kvesser klørne: jeg sier ikke at FNs klimapanel tar feil, eller at alle forskerne som har signert under FNs klimaflagg ønsker å lure noen. Det har jeg ingen interesse av eller forutsetninger for å si noe om. Like lite som du har noen forutsetning til å mene at den representerer en endelig sannhet. Det jeg sier er at debatten om sannheten må få leve videre.

Til deg som er hellig overbevist: la de som mener noe annet komme til orde. De er neppe onde, men har bare andre oppfatninger enn du har. Bruk argumenter i stedet for merkelapper. Snakk norsk i stedet for å drive politisk retorikk.

Det verste som har skjedd for miljø- og naturvern er at «klimasaken» har blitt opphøyd til et religiøst dogme. Den offisielle tenkningen rundt slike spørsmål har godt av motstemmer. Miljøet selv er avhengig av motstemmer. Nei, jeg snakker ikke om Statoil, FrP eller andre med økonomiske interesser som skader naturen. Men om mennesker som ser verden på en annen måte enn deg.

Miljøsaken må gjenvinne troverdighet

Hvis miljøvern skal gjenvinne sin troverdighet og få den plassen i politikken som mange av oss mener den fortjener, så må mange av klima-fanatikerne enten vike plass eller vokse opp.

Noe av det nyttigste som kunne skjedd var om et av de store partiene tok saken til seg på alvor. Uten fanatisme, men ærlig i møte med næringsliv og oljeproduksjon. Det virker ikke Høyre interessert i, og har nok altfor mange gode venner i næringslivet til at det er realistisk. FrP teller ikke i denne sammenhengen, til det er de med få unntak altfor useriøse og ideologiske (med motsatt fortegn).

AP både kunne og burde tatt saken, men virker handlingslammede og har tunge venner i næringen gjennom LO. Dessuten sitter partiet med ledertrøya i Oslo, noe som vitner om svak dømmekraft på vegne av miljø- og naturvern.

Derfor ligger kanskje håpet i at partier som SV, Venstre eller KrF skal innse at det går an å snakke om miljø uten å bruke floskler og fundamentalistisk logikk fra miljøbevegelsen. Lykke til med det.

Nei, prosessen må nok gå sin gang. Fanatismen vil fortsette ennå en stund, særlig så lenge det er enorme økonomiske interesser i feltet. For deler av fanatismen er dårlig skjult kommersiell egeninteresse. Det er slikt de mest ekstreme ikke vil oppdage før i ettertid.

57 kommentarer

Det var da et merkelig bilde til artikkel i toppen..

Mange påstander og forslag, men liten dekning i fakta:

- Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde

- Gratis kollektiv er en dårlig ide, fordi mange tar buss istedet for å sykle og gå.

- Enkeltbillettpriser som du snakker om er nesten irrelevant for om folk kjører buss istedet for bil, det som teller er pris på periodekort.

- Det er en tøvete framstilling at folk ukritisk kjøper det forskere sier om klima, tvert imot det langt mer vanlig at folk selvsikkert proklamerer at de vet bedre enn forskere.

Knut Rasmussen

Knut Rasmussen

Global oppvarming er menneskeskapt påstår klimafantastene. (Jeg mener kanskje 1-5%.)

Klimaforskerne befinner seg i en høyere gudommelig sfære.

Været overlater vi til Gud og meterologene kan gi oss været for 2-3 dager framover.

Men klimaet overlater vi til de guddommelige klimaforskerne som kan se inn i glasskulen og forutsi at vi skal nå 2,0 grader om 30-50 år selv om verden går av hengslene i våre dager.

Og hvis det ikke går , skal de gjøre det med klimafiksing. De skal gjøre det med speil eller slippe gasser ut i atmosfæren som danner skyer (kan resultere i ireversible prosesser).

At kirken er med på dette er utrolig. Å reparere/fikse på naturen er å gjøre seg Gud lik og tror at man skal gjøre det bedre enn Gud ( Gud utfordrer Job i Jobs bok om han kan stryre Universet bedre enn han) ja det er et brudd på det første bud.

Ingen er uenige om at vi skal forvalte naturen på en god måte.

Den nye troen Moder Jord står fram like ille som hedendom før kristendom og jeg venter bare på at Anti Krist skal tre fram.

Hvis det ikke lykkes så går alt til helvete sier de. (Kirka har jo avskaffet helvete.)

Det er som mannen som fryktet å dø av kreft hele livet, men dør i alderdommen i en trafikkulykke.

De kjenner alle parametrene for framtiden: ingen astroide eller solarvind (magnetstormer) skal treffe jorda og sette værsatelittene av funksjon og dermed vil jorda være strømløs i ukevis.

I 18 år hundre hadde vi den største vulkanen sitt utbrudd og asken jorda rundt la jord i mørke. Det var mørkt i London om dagen.

Heller skal det ikke være skogbranner (voldsomme skogbranner i Borneo) som skal ødelegge karbonregnskapet.

Vi pøser på milliarder for å redde regnskogen og på lokalnivå så svir de av skogen likevel.

Jeg har kjørt bil og brukt fly i mange år og jeg har mange liv på samvittigheten i følge klimafantastene. Globaloppvarming er menneskeskapt må vite.

Nå skal alt gå på batteri og strømmen komme fra vindmøller. Nå skal fly fylles med tunge batterier og gå på strøm. Ja vi må håpe på tilstrekkelig rekkevidde.

Ingen forklarer hvordan vi skal skaffe de råstoffene (lithium osv)som trengs til den nye teknologien.

Dette er ingen vitenskap med falsifisering. De setter opp et program, en modell og hvis den er gal skifter de over til en ny modell. Det er som prøve/feiling forskning og er ikke vitenskap.

Hvis forutsetninger våre oppfylles så kan vi målene våre, men til det trengs full konsensus, altså diktatur.

Det er som å jakte på en løpene rev under revejakta . Hvis hesten din har for liten fart så forsvinner målet

Antisosialist

Antisosialist

Meget velskrevet. Jeg hadde ikke klart det bedre selv.

Dessverre tror jeg huden er så tykk på miljøfanatikerne, at de klarer å hoste opp tåpelige motargument mot alt dette. De sier akkurat det de vil, uten å bli konfrontert med sine tåpeligheter. Hvorfor?

Fordi media er styrt av venstresiden, og venstresiden tror de EIER "miljøkampen". Ikke bare får fanatikerne lov til å si akkurat hva de vil uten å bli konfrontert, journalistene går i tillegg i strupen på politikerne med miljøfanatikernes tåpelige argumenter, og presser de opp i et hjørne til de sier det de vil høre. De bruker en hersketeknikk som minner om innvandringssaken, hvor alle som vil begrense innvandring blir kalt for rasister. Miljøsvin og miljøfornekter, er de nye ordene som journalistene bruker.

Og slik fortsetter det, det finnes nesten ikke politikere igjen som tør å si mot fanatikernes argumentasjon, i frykt for å bli forfulgt og sablet ned av en raddis-journalist eller en av politikerne i "miljøpartiene".

Dette er en MEGET uheldig utvikling, som rammer Norge hardest av alle land, fordi vår økonomi er så liten og sårbar. Vi tar knekken på oss selv, mens andre land ignorerer fanatikerne. De prater de opp etter munnen i møter, og så gjør de ikke mer. De går ikke til angrep på folket med aggressive miljøavgifter og tåpelige forbud og påbud slik de gjør i Norge. Spesielt i Oslo.

Jeg lurer mest på - når kommer folket til å våkne?

Jeg tror dette blir verre og verre, fordi grunnskolen og videregående er proppet av raddis-lærere som gir ungdommene en grusom indoktrinering. De fleste går minst 13 år på skole, og da er de ferdig manipulert av lærer-idiotene. Det er derfor miljøpartiene får mest oppslutning blant de unge. Det er INGEN annen forklaring på det, for unge er ikke smartere enn gamle, de er bare naive og lettlurte. De fleste kommer til fornuft etter at de selv må ha bil, leilighet og komme seg frem og tilbake fra jobben. Men det er synd at lærer-idiotene får lov til å holde på å manipulere på denne måten. Fra 70-tallet overtok kommunistene lærerskolene, slik at lærerne selv ble manipulert. Dette på samme måte som de overtok journalistskolene, også derfor journalister er kommunister.

Norges fremtid? Jeg tror Norge kommer til å gå konkurs om noen tiår, bl.a. fordi de samme miljøfanatikerne merkelig nok er for fri muslimsk innvandring.

Hvorfor henger dette sammen?

Fordi de samme kommunistiske lærerne på journalistskolen og lærerskolen har indoktrinert også om dette.

Bra skrevet! Vil bare komme med en kommenar, jeg, siden jeg bor i Lørenskog, rett utenfor Oslo i nord. Der er det i flere tiår blitt lovet en Ahusbane som senere er blitt ondøpt til Romeriksbane. Gamle Ahus, SiA, Sto ferdig i 1961. Gjennom seksti, sytti, åtti, nitti og 2000-tallet og fram til idag, i Herrens år 2017, er det blitt lovet en bane til Ahus, en forlengelse av Ellingsrudbanen. Der er endestasjonen idag, Ellingsrud, rett utenfor Lørenskog. En forlengelse til Ahus er på ca. 4 km. Dette har man altså diskutert i over 50 år, politikere har klaget klaget over biltrafikk og forurensing. Og også før valget iår kom så og si alle politiske ledere på besøk at, jo, bane, det blir det. Men nå viser det seg at det ikke blir noen bane. Men derimot i vest, etter at Kjelsåsbanen ble ferdig, og Østeråsbanen ligger der (og det rr helt ok), skal det nå bygges Fornebubane, ny tunnel i Oslo vest, og ny E18 vestfra inn mot Oslo. Og det er bra, det også. Men ingen bane nord for byen blir det. I 2031 er det 70 år siden Ahus sto ferdig. Jubileum. Og er det noen Ahusbane da? Nei. Derimot skal bilister fra Romerike betale mye mer for å få kjøre inn, og neste år betale for å kjøre ut og hjem, av Tigerstaden. Her blir det moro og dyrt å kjøre ungene på fritidsaktiviteter på kryss og tvers i Stor-Oslo. Fotball, ishockey, som også bare blir dyrere.

Fantastisk!

Personlig synes jeg folk burde gi helt blaffen i global oppvarming.

Hvorfor vi bør over på grønne løsninger er fordi oljen kommer til å ta slutt. Når hele verden må bort fra en oljeøkonomi, så er ikke det gjort over natten. Når det gjelder miljø får vi feie for egen dør.

Når det gjelder kollektivtransport, så kommer jeg ikke til å benytte det hvis ingen tvinger meg. Det er lite komfortabel og forferdelig upraktisk i forhold til mitt reisemønster.

Jeg synes vi burde kutte sterkt i kollektivtrafikken, og heller brukt pengene på økonomisk støtte av elbiler til familier med dårlig råd. I tillegg bygge ut flere ladestasjoner og gi mer økonomisk støtte til solpaneler og annen grønn energiproduksjon.

I samme slengen burde vi også tatt midlene som har blitt sløst bort på "bevaring" av regnskog. En dokumentar jeg så på for en tid tilbake fra Sør Amerika, viste at tømmerhoggerne bare hadde flyttet.

Med andre ord, ingen gevinst. Jeg lurer på hvor mange elbiler til 200k staten kunne delt ut til Norges befolkning for beløpet som hadde blitt brukt der?

Andre steder vi også burde kunne henter mye midler er på innvandring.

Full stans i ikkevestlig innvandring. Bruke 30% av det vi bruker i dag lokalt i nærområdene. Resterende kan vi bruke på å sponse grønn teknologi i en eller annen form. Antaglig hadde verden hatt bedre av å brukt

tilsvarende beløp på avsalting av havvann verden rundt så folk kunne dyrket sin egen mat enn det all innvandringen koster. Så forgjeldet Vesten er blitt, så kommer ikke innvandringen til å fortsette i veldig mange år til.

Personlig kjører jeg elbil, har installert led pærer i hele huset, etterisolert huset, redusert matinntaket og handlemønsteret. Litt på grunn av miljø, mest på grunn av at det er fornuftig økonomi.

Ketil Engstrøm

Ketil Engstrøm

Det begynte bra, men raknet. Alle skal få ha sin mening og skal ikke behandles nedverdigende, så gjør du nettopp det i avslutningen.

Bjørn Onseid

Bjørn Onseid

Håper miljøfanatikerne leser artikkelen til Mathiesen.

Ungene i oslopolitikken har gjort miljø til en levevei.

Det de gjør har ingen ting med redusert global moppvarming å gjøre. Resultatene av vedtakene er bare til å skape store problemer for innbyggerne. En vakker dag har de alle flyttet!

Forleden kjørte jeg inn til Los Angeles på en veistrekning med ca 25 kjørefelt og biler støtfanger mot støtfanger. Vesentlig stoooore SUV'er og stoooore sedaner.

Sier ikke at det er ideelt men alle tiltaken i og omkring oslo i året blir spist opp av en dags kjøring i LA. Da har jeg ikke nevn Kina, India, Malaisia, Japan osv, som til sammen har 50% av jordens befolkning.

USA alene har over 250 millioner kjøretøy.

Godt skrevet og spikeren treffer rett på hodet!

Miljøfanatistene bor som oftest sentralt i Oslo og er blitt født med all verdens goder rett foran trikkestoppet. De har ingen forståelse for at vi trenger jobbe for å skape verdier eller at det er nødvendig å utnytte naturressurser for å kunne bo spredt og bo trygt og økonomisk godt. Miljøfanatistene er blitt de sist dager hellige - godt forankret på venstresiden og med sine lukkede nettverk langt inn i norske redaksjoner. Derfra sørger de for å stigmatisere og bruke onde kallenavn på enhver som våger si de nyfrelste imot.

MDG har tatt fullstendig styring over AP - som lar seg herje med for å beholde makta i Oslo - koste oss hva det koste vil. AP i Oslo har lagt seg flat for en snever liten elite på Grünerløkka.

Og nåde den som kritisere Lan Marie! Da kommer hersketeknikkene fra skribenter og journalister som roper "bare fordi hun er kvinne". Dermed legger de lokk på enhver kritiker.

Kjetil Reinholdt

Kjetil Reinholdt

Noen gode poenger, men at det er gode penger i disse bevegelsene, og det er derfor , er helt på jordet. Det er som ofte ellers, symbolpolitikk og tilfredsstillelsen av maktutøvelse som er grunnen til det du nevner.

Berit Jacobsen

Berit Jacobsen

Helt utmerket innlegg! 100% enig!

En av de bedre kommentarene til Mathiesen, men han faller utfor kanten på slutten; å tro at hans meningsfeller på ytterst venstre skal være de som bidrar til en nøktern innfallsvinkel på miljøvern fremstår vel som lite virkelighetsbasert.

NOV 2017 kl.16.00.MØT OPP!

Demonstrasjon 01.11.2017 Rådhusplassen i Oslo. Mot bompengeflåeriet fra byrådet i Oslo og et enstemmig storting!

Offentlig · Arrangør: Protestere mot bomringer i Oslo og omegn

DE SOM IKKE MØTER OPP HAR HELLER INGENTING Å KLAGE PÅ!

Ivar Barlindhaug

Ivar Barlindhaug

Håper Miljøbevegelsen leser dette, men tviler på at de forstår budskapet. Ja, det er riktig å kalle det en bevegelse uten tanke for helhet og konsekvensen av sine mange useriøse utspill. Jeg har siden 2007 jobbet internasjonalt med klimaproblematikk og mener selv å ha peiling på hvordan redusere utslippene, ikke bare lokalt men i hele vedikjeden. Det som nå diskuteres i den hjemlige "bevegelsen" er bare trist. Spesielt om du sier bevegelsen imot. Da er du en dust...

johannes taranger

johannes taranger

Jeg tror at byrådet i Oslo har gått helt av skaftet med det nettverket av bomstasjoner som kommer. Det kommer til å gjøre det både dyrt og tungvindt for mange personer som er avhengig av å bruke bilen til daglig. Mange småbarnsfamilier vil nå betale dyrt for å frakte barna til nærmeste barnehage, da nå bomstasjonene vil ligge tett som perler på en snor. For ikke å snakke om du skal handle mat til familien og må kjøre gjennom en kostbar bomstasjon da det er et fåtall som har muligheter innenfor gangavstand. Dagliglivet blir med andre ord mye mer komplisert og kostbart for mange Oslo boere og vil ramme dem med lavest inntekt hårdest. Skal du besøke venner og familie så kan dette bli en dyr affære. Det er ikke bare bare å drasse med barnevogner inn på buss og trikk med ørten bytter.Mange vil kvie seg til å bruke bilen for å besøke venner da dette blir meget dyrt. Og som kjent er Oslo en stor by med lange avstander. Å bruke kun offentlig transport kan bli en langdryg affære. Det blir sikkert best å holde seg hjemme. Å sykle i Oslo kan bli en utfordring vinterstid med minus 10 grader , snøfall og glatte sykkelstier. Jeg tror nok dette byrådet, samt MDG vil bli straffet om to år ved neste kommunevalg. De har gått langt over streken til det anstendelige.

Kristin Hansen

Kristin Hansen

Jeg var virkelig opptatt av miljøsaker. Etter at klima blemme religion og IPCC forbudt å kritisere, mistet jeg litt av piffen, også fordi miljø og klima brukes om hverandre av både politikere og presse. Blir glad når jeg leser slike artikler! Håper vi kan kutte ut klimatismen og dertil hørende milliarder og heller jobbe for miljøet igjen.

Bertil Kjartesen

Bertil Kjartesen

Eneste jeg har å si er at miljøet er viktig å ta vare på, men at MDG har gått så langt at jeg har mistet troen på dem. De vil ha bedre miljø, men politikken deres virker ikke å ha rot i utsagnene.

Sånn utenom det, så kjenner en at lufta er ganske elendig i Oslo. Dette er spesielt merkbart på vinterstid syns jeg. Så skulle ønske det var betraktelig mindre forurensning og bedre kollektiv tilbud. En står jo som sild i tønne i rushen. Men så er spørsmålet hvor mange t-baner kan vi ha på sporet. Når togene skal gå hvert 15 minutt. Så har hvert tog 3 minutter til rådighet når de passerer Majorstuen-Tøyen og motsatt vei. Hadde det kanskje vært mulig å doblet avganger i rushen for å få en mer behagelig reise?

Bellona Hauge har en Tesla og en Tesla veier 2,5 tonn - toogethalvttonn! Og MDG støtter slike tunge monsterbiler fordi de er "miljøvennlige".

Slike tunge monsterbiler sliter vanvittig på våre veier og produserer mengder av farlig veistøv som ødelegger lungene våre. Hvor mye stål, aluminium, batterier og plast går med til å produsere slike tunge monsterbiler? Er det miljøvennlig?

Slike tunge monstre bør betale for forurensing - akkurat som andre. De søkkrike som har råd til slike tunge biler har også råd til å betale avgifter og bompenger som fattigfolk.

Interessante perspektiver. Selv om jeg ikke ser det helt slik som denne bloggeren var dette gode innspill. Men, ehh.... bildet til saken? Det forstår jeg ingenting av.

Det er for få innbyggere i til å lage godt kollektivtilbud nasjonalt.

Det er merkelig at ikke noen fra det psykiske helsevesen reagerer og og sørger for behandling for disse såkalte politikerne (kongene)før det går riktig galt.

Lars Sletten

sannsynligvis vil politikk bli forbudt en eller annen gang i framtiden.

Det er et gammeldags system og i mine øyne kunne man oversatt hele dritten til web, borgerne stemmer direkte i sakene.

Mye bedre at det reguleres av juss enn juging i fireårs-perioder.

Utrolig godt skrevet av Anlov! Du satt ord på mine følelser rundt dette temaet! ;-)

Burde være obligatorisk for hjernevaskede sosialister..... men mannen er nærmest trusselforfulgt hvor enn han foredrar og har først kunne formidle sin mening etter at han pensjonerte seg i fare for å bli frosset ut på jobben.

https://www.youtube.com/watch?v=mfA5_PGHIbA&feature=youtu.be

Meget bra artikkel som jeg stiller meg 100% bak!

Miljøbevegelsen er slik som den opererer i dag, kun et sirkus satt opp for å legitimere økt skattelegging og avgifter av menigmann!

Takk for en fin artikkel. Godt skrevet. Du har nok noen punkter som sikkert blir kjørt i senk av noen miljøentusiaster, noen har allerede kommet inn, ser jeg.

Jeg kjenner forøvrig igjen den samme fanatismen og "hellige sannhet" i diskusjonen rundt vaksinering. Mange vil nok motsi meg og si at "jammen der er jo vitenskapen entydig". Men det er den ikke. Men de fleste tror at den er det. For det er så mye angst og halleluja som beveger massen til den ene siden, at det har blitt en viss blindhet for eventuelle andre fakta. Når "alle" i befolkningen ser ut til å være enige om noe (som f.eks når 95% av stemmene gikk til den sittende presidenten), da kan du være sikker på at det er noe som ikke stemmer helt.

Miljøfanatikerne skyr ingen midler for å ta kvelertak på samfunnet - og ramme fattigfolk.

Nå kuer lille MDG det større AP og bygger 56 bomstasjoner midt i Oslo og dobler satsene for å komme fra en del av gata til neste. Bare de rike skal ha råd til å bruke bilen.

MDG er også eksperter på billig retorikk for å skremme vettet av folk - og har sine nettverk langt inn i NRK og TV2. De får alltid beste sendetid og siste ord - uansett. Ingen politiker eller journalist våger å si dem imot - av frykt for å bli stigmatisert og utstøtt som "miljøsvin".

Straks noen kommer med motforestillinger henter de frem en pasient med kols og skråler "alle dør av forurenset luft" - og som vanlig har de plassert sine medspillere i norsk presse og TV. Og folk lar seg manipulere og lure.

Godt skrevet! :) Som andre har påpekt burde slutten vært utelatt.

I Oslo er man i ferd med å gjøre klasseskillene enda tydligere enn i resten av landet. I Oslo vil det snart bare være rikfolk igjen på veiene, mens fattigfolket er stuvet sammen i busser og tog.

Nødhjelpsorganisasjonene lider av samme sykdom. Det er ingen tvil om at det er mye nød i verden, men likevel har vi sett forsøk på å skape kriser som ikke er der på tross av fattigdom og nød.

Vi ser til stadighet representanter i media sutre og kritisere norske myndigheter for ikke å gi nok eller gjøre nok. De gir et inntrykk av at vi som nasjon skal redde alle og de blir aldri fornøyd.

De største organisasjonene sitter samtidig på store million- og/eller milliardbeløp på bok.

Jeg tror at det ødelegger for nødhjelpsorganisasjonene. Folk blir lei og vanlige folk kan ikke støtte alle. Det høres så fint ut at vi ved å gi et lite beløp i måneden kan redde mange fra sult og død, men selv om vi bor i "verdens rikeste land" så betyr ikke det at alle i Norge er millionærer.

Nødhjelp er bra og jeg med mange andre gir mitt bidrag til flere. Likevel forundrer det meg at det oftest er de rikeste organisasjonene som syter mest. De har også representanter med meget gode lønninger, gjerne i millionklassen. Derfor gir jeg stort sett til mindre organisasjoner hvor man har normale lønninger i staben og hvor man lett kan følge pengene som samles inn. De er overlykkelige for alle midler de får inn og klager sjelden.

Media burde derfor fokusere mer på "fotfolket", de små organisasjonene som gjør mye for lite...

Dessverre makter ikke norske forskere, medier eller politikere å løfte "klimadebatten" opp der den burde være. klima handler ikke om "vær", heller ikke om ekstreme situasjoner med organ og oversvømmelser. Det handler kun om de langsiktige trendene som vi ikke kan lese nå men som blir en del av våre fremtidige konklusjoner...

Å tro at det er mulig å overbevise våre politikere om at dagens miljøfokus er galt, er et håpløst prosjekt. Alle våre politikere sluttet å tenke selv for flere tiår siden, de er jo av Obama oog Al Gore-generasjonen de fleste. Her handler det ikke lenger om vitenskap, kun propaganda, ideologi og politikk. Objektiv kunnskap er fullstendig fraværende..

De rødgrønne i Oslo fører en politikk som gjør at bare de rike har råd til å kjøre bil - og MDG forsvarer folk som har råd til å kjøpe en diger tung Tesla til 1,4 millioner kroner og mener at de skal slippe å betale avgifter og bompenger slik fattigfolk i en gammel Ford må gjøre. Hvor er "arbeiderne" og "sliterne" blant miljøaktivistene?

AP og MDG er partiet for rikfolk og stenger andre ute. Folk har ikke råd til å kjøre til jobb eller besøke sine gamle og syke foreldre.

Bra! Viktig at dette blir sagt om og om igjen! Dessverre pleier ikke slike balanserte analyser bite på de "rettroende" og de "hjernevaskede".

Harald Larsen

Harald Larsen

Hvorfor har ikke miljøforkjemperne stor fpkus på all søppel/plast i havet?

Dette burde hele verden enkelt samles om. I stedet har de stor fokus på førsøpling i strandkanten, men ingen fokus på hvor denne søpla kommer fra.

Bedre med rydding på havoverflaten i stedet i strandkanten, fordi dette kommer jo bare tilbake i nye mengder.

Det samme med svevestøv. Her er det kun fokus på dieselbiler og ikke på elektriske og hybrid biler.

Over 50% av svevestøv kommer fra vedfyring i byene.

Harald

Olaus Trøgheim

Olaus Trøgheim

Ho, ho! Klimaet endrer seg ikke som det skal. Flere og flere skjønner at "menneskeskapte klimaendringer" ikke helt henger på greip. Venstresiden begynner å få kalde føtter. Sugerørene risikerer å bli tynnere. Det skrives videre om fanatikere i miljøsaken og så er det partiet de henger ut Frp! I hovedstaden er det jo åpenbart de grønne og røde stalinistene som er problemet. Der leves det ikke som det læres, nei. Og enda har ikke byrådet stengt sine egne gratis parkeringsplasser under Rådhusplassen. Men Rådhusplassen har de stengt. Usj.

Du skriver

"Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde".

Ja, så klart bompenger virker inn på trafikken. Dersom du ikke har råd til å kjøre da kjører du ikke. Slike selvfølgeligheter trenger ikke politikerne å gjenta til det kjedsommelige.

Poenget er hva politikerne ønsker å oppnå. Ønsker de full stans i biltrafikken? Da er det bare å sette bompengene til noen millioner per passering, eller forby pribvat bilisme, så er problemet løst.

Men de gjør ikke det, hvorfor ikke? Fordi de ønsker å dra inn ekstraskatt fra bilistene. Det er hyklersk, sosialt urettferdig og fordømt dårlig miljøpolitikk.

Logikken er som følger.

- Vi har et problem som burde løses. Lokal forurensing i Oslo.

- Ok, hvem forurenser lokalt i Oslo: Vedfyring, skip, tungtrafikk, biler, forbrenningsanlegg, og sikkert noe mer.

- Hva gjør vi for å redusere forurensginen fra disse? Jo vi lar bilistene betale mer penger.

Hvor er miljøgevinsten i dette?

Hvorfor ser de kun på biltrafikken?

Hvorfor er det INGEN politikere som argumenterer for at hovedveiene må ut av Oslo?

Hvorfor kreves ikek landstrøm til skip?

Hvorfor jobbes det ikke mer med å rense på forbrenningsanleggene og å flytte de ut av byen til områder som bedre tåler forurensing?

Men neida, bare repeter at bompenger hjelper....Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde.....Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde......Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde........Bompenger har en vesentlig innvirkning på trafikkmengde....

Det som irriterer er at det hele tiden er snakk om "oslo", " forurensing I oslo", avgiftene i oslo osv, men det er faktiskt en nasjon utafor oslo. Oslo er for oss totalt intentsigende-det er noe vi kunne gitt til svenskene (ikke danskene, de liker vi for godt)

Roger Bråten

Roger Bråten

Veldig bra artikkel helt til du begynte å beskrive Norges tredje største parti, og derav 16%!av folket, som useriøse

Roger Bråten

Roger Bråten

Miljø og klima er blitt vår tids inkvisisjon

Miljøsaken?

Få folket til å tro på et ikke eksisterende problem.

Dermed er det mye lettere å få dem til å gå med på økt skattelegging (ja, bompenger, drivstoffavgifter og andre miljøavgifter er skattelegging)!

Jeg nekter å tro på at våre såkalte politikere ikke vet bedre..

Det står meget dårlig til med Norges framtid, enten de vet bedre eller ikke, om dagens regime får fortsette!

Interessant å lese, og særlig ideene rundt kollektivtrafikk var inspirerende.

Begriper ikke hvorfor du skal nedsnakke FrP i et slags "hakk i plata". Holder det ikke med en gang, eller to? Du skriver selv at man skal respektere andre meninger, men høgger i vei på landets tredje største parti gang på gang.

Har jeg rett i at du ikke bare er politisk uenig med dem, men også ynder å nedsnakke de som måtte være politisk enige med dem. Fordi det er en strategi fra venstresiden å sverte FrP?

Alf Robert Ofte

Alf Robert Ofte

Mye bra i artikkelen din, men du greier ikke helt å leve opp til "den frie og uavhengige pennen" i måten du beskriver Krf,Venstre og Frp.

Knut Rasmussen

Knut Rasmussen

Jeg er enig med FrP om at bompenger er usosial. Hvis du passerer en bom og må betale kr 40 000 for å komme på jobb i året(jeg leste et tilfelle) så er det noe feil. Bompengeavgiften burde være to delt som med strøm og vann. Endel avhengig av kilometerstanden og en annen del den lokale avgift.

"Miljøbegelsen" er full av fanatiske kommunister som bare er ute etter å plage folk men sine avsindige forbud og avgifter. Disse forbannede folka bude vært sparket ut av alle politiske organer. Dessutener de hyklere av dimensjoner. Alle andre skal slutte å kjøre bil og fly mens de selv kjører gratis rundt overalt og flyr gratis over hele verden takket være utsugingen av oss skattebetalere.Dissse udugelige plageåndene bør havne på NAV uten noen makt til å forsure folks hverdag. Hvilke idioter er det som stemmer på disse galningene?

Miljøbevegelsen" er full av fanatiske kommunister som bare er ute etter å plage folk men sine avsindige forbud og avgifter. Disse forbannede folka bude vært sparket ut av alle politiske organer. Dessutener de hyklere av dimensjoner. Alle andre skal slutte å kjøre bil og fly mens de selv kjører gratis rundt overalt og flyr gratis over hele verden takket være utsugingen av oss skattebetalere.Dissse udugelige plageåndene bør havne på NAV uten noen makt til å forsure folks hverdag. Hvilke idioter er det som stemmer på disse galningene?

"Klimamenigheten" slår med stadig mer fanatisme ned på de vantro. Se bare hvordan de behandler Mark Steyn. "Klimamenigheten" tåler ikke kritikk og slår ned på all opposisjon. De oppfører seg som inkvisisjonen. De ønsker forbud mot all kritisk tenking rundt dette temaet

MDG miljøpartiet de gale er helt på denne linjen. Dessverre har disse fobannede folka fått politisk makt og de dreper oss nå med skatter, avgifter og forbud

Velskrevet og utrolig bra oppsummert - helt til du gulper opp ditt eget EGO og havner i samme pissuaret..!

Flott artikkel som setter fingen rett på problemet.

Det er synd at siste avsnitt sporer helt av. At SV skal være en del av løsningen, er så fjernt fra virkligheten at det gjør at mye av artikkelen mister troverdighet. Det er synd

MDG er meget islamvennlig og ønsker å fylle opp Norge med muslimer. Hva er miljøpolitikken i dette?

Hvorfor gratis ditt, gratis datt...

Hvorfor subsidiert el biler.

Jo, de greier ikke stå på sine egne ben, er ikke konkurransedyktige uten sponsing, der er hovedgrunn.

For meg er det innlysende, "produktene" er ikke gode/nødvendige nok for befolkningen.

Hadde de gjennomført gode forslag som du har, som komfortabel kollektivtransport med en fornuftig pris, og avganger, ruter, som dekket behov, konkurransedyktig......

Men, og det er ett men der.

Om kollektivt skulle bli helt gratis for noen, hva med de som ikke har noe valg, men må bruke bilen for litt lenger reise for og komme på jobb/bidra.

Er ikke annerledes en de fleste andre tror jeg, vil gjerne ha alt gratis, men noen må betale, ingenting kan subsidieres inn i evigheten, det går ikke.

Den dagen jeg tror på en fanatiker, som disse er.......

Og ikke minst, er det ikke på tide og se landet, slutte litt med hysteriet OSLO.

Dere står snart fram som en egen rase, der drømmere bor, og som du sier forskningsresultater slenges ut, for og imot, har dere ikke fått med dere att forskning er omtrent som tro, betal nok så får du resultater som ønsket på dette området.

Bystyret i Oslo bør filmes minutt for minutt, for de vil bli forsket på en gang i framtiden, der en ser nøyere på hvor galt det kan gå når slike får fritt spillerom.

Ettersom de er blitt valgt av byen selv, vel, mulig forskere vil se på "folkegruppen/velgerskaren" også, mye og se på der sikkert.....

Når det gjelder regjeringen/stortinget og deres sponsing av el bil, vel der følges de allerede fra utlandet, for slike løsninger har ikke de sett for seg, og ta fra statsbudsjett for befolkningens alle behov, for og tekkes noen utvalgte, i ett eksperiment...........

Tror ikke de tør, de har ikke samme type befolkning/velgere, som lar de gi bort sine penger, til meningsløse formål................

Odd Kåre Fløtre

Odd Kåre Fløtre

Såpass lange artikler har det med å bli kjedelige og "loopete". DENNE artikkelen derimot, var imponerende godt skrevet og formulert fra første til siste ord. Anlov P. Mathiesen foreslås som miljøvernminister ! Meget oppegående artikkel.

Det morsomste er at Lan selv ikke gidder å gå eller sykle etter at hun fikk kredittkortet til AS Oslo. Da er det taxi bare hun skal bevege seg fire hundre meter mellom TV2 og Rådhuset. Kjører heller en omvei rundt hele Oslo og spyr ut diesel enn å gå seks minutter. Hadde jobbet så lang dag vet du - for vanlige folk med en unge i barnehage og en annen på skole, i full jobb og med en på ballett og en annen på hockey etter arbeid kan jo selvsagt ta buss, trikk og T-bane til alle disse stedene.

Dette er så teit det som skjer i Oslo at det er så man skjønner hvordan Hitler, Stalin og andre despoter har fått sneket til seg makt over sine samfunn.

Lan har vel ikke barn,tror jeg og det har hun felles med mange EU topper og andre politikere i dag. Disse folkene tar ikke ansvar for framtiden men tar avgjørelser over hodet på vanlige mennesker og gjør med sine fanatiske vyer livet nærmest uuholdelig for oss mennesker med vanlige lønningr og uten mulighet til å snylte på fellesskapet slik Lan og de andre i maffiaen gjør hele tiden

MDG! Partiet som jobber 24/7 for og gjøre hverdagen vanskligere for folk flest. AP og "Keiser" Raymond må ta hovedansvar for at et parti med en oppsluttning lik en middels stor rasteplass kan få gjennomslag for alle deres ville påfunn. AP er overhode ikke tro til sin egen politikk, mulighet for makt trumfer alt og da betyr deres politikk lite eller ikke noe.

Arne Sveipe Knudsen

Arne Sveipe Knudsen

Så sant, så sant!

Skriv en ny kommentar