hits

AP burde valgt miljøsaken

Arbeiderpartiet manglet et prosjekt. De burde valgt miljøsaken.

Det er mange gåter knyttet til Arbeiderpartiets valgkamp. Både strategi, lederskap, adferd og markedsføring skaper flere spørsmål enn svar. En av de store gåtene er hvorfor de ikke valgte miljø som fanesak. Det kunne raskt blitt en politisk, retorisk og taktisk innertier.

Det ville skapt et langt tydeligere skille mot høyresiden og begrenset velgerflukten til småpartiene. Man ville i mindre grad fokusert på hvor vanskelig det er å skille mellom Høyre og AP. Man ville i mindre grad fokusert på Støres kontrast til arbeiderbevegelsen. Og ikke minst: partiet ville hatt et prosjekt.

Det moderate (ikke-fanatiske) miljøengasjementet kan ha stor folkelig appell, og i partipolitikken er det ennå ingen som fyller dette opplagte tomrommet. Venstre er antagelig uenige i dette, men de er et småparti som har satt seg selv på sidelinjen og fyller på ingen måte det rommet.

Det er enkelt å være etterpåklok. Men akkurat valget av miljøsak har store deler av fagbevegelsen hamret løs om i årevis. Alle partier til venstre for AP (MDG, SV og Rødt) har gjort det samme. Saken står også høyt blant tillitsvalgte. Det er ikke umulig at ledelsen faktisk tror at de fronter miljøet, i så tilfelle lever de i en illusjon. Når de attpåtil gjorde feilen å fri til Krf og samtidig ta avstand fra MDG, kappet de viktige bånd til verdi- og miljøvelgere på hele venstresiden. 

Det er fristende å peke på LO og industrien som en årsak til at Arbeiderpartiet er forsiktige med å flagge en sak som lett kan oppfattes som i strid med oljenæringen. Ikke fordi den nødvendigvis er det, men fordi høyresiden ganske åpenbart ville brukt nettopp det som sin strategi for å ramme AP i en slik situasjon.

Det er likevel ikke et fullgodt svar, all den tid fagbevegelsen er langt mer opptatt av verdispørsmål og miljø enn Arbeiderpartiet selv. Det finnes endeløse muligheter for å drive miljøsak uten å gå til krig mot verken bil eller olje. For er det noe mange nordmenn ønsker, så er det et noe annet ordskifte rundt klima og miljø. Idag preges den altfor lett av tabloide ordvekslinger mellom Høyre/Frp MDG/SV, der alt handler om å latterliggjøre den andre part.

Arbeiderpartiet har ennå ikke maktet å bygge sin egen plattform i dette spørsmålet, og derfor blitt mindre relevant. Når Venstre har gjort seg selv overflødige og Høyre selvsagt er et næringsparti, er det i realiteten ingen som gjør krav på den moderate stemmen i en debatt som altfor ofte består av (retoriske) ekstremer.

For oss politisk uavhengige kunne de til og med bidratt med å rense begrepet fra dets klamme profil. Klima-begrepet har svelget naturvern, miljø og forurensning med både hud og hår. Det er oppstått en fanatisme og dommedagsretorikk som (sann eller usann) er vanskelig å være med på. Ekstrem konsensus skaper fundamentalisme. Som kjent ender det ofte med å kategorisere meningsmotstandere som «gode» og «onde». Meninger blir «rette» eller «gale». Saken har tapt mye på dette, mange holder litt avstand og det dannes skarpe fronter. Oslo er det mest åpenbare eksempelet.

For AP ville et slikt prosjekt representere noe nytt, samtidig som det kunne skape både gjenklang og innhold lokalt og internasjonalt. Man kunne til og med gjenbruke ordet solidaritet, som pussig nok har fått en renessanse gjennom klimapolitikken. Man skal ikke se bort fra at miljøsak kunne vunnet dem valget.

På den annen side kan det hende at historien vil vise at AP trengte dette tapet. For kanskje å bygge ledelse og ta seg tid til å skape nye prosjekter. Det er alltid en fordel med politiske ledere som faktisk mener noe, folk elsker ikke taktikere. Når det er sagt har Støre åpenbare kvaliteter, som kan utvikles gjennom fire nye år.

Spørsmålet er om Støre er i stand til å bygge troverdig nærhet til arbeiderbevegelsen og deres kjernesaker. Det er nærliggende å tenke at partiet bør satse mer på ekthet og troverdighet framfor flinkhet og dannethet. Partiet assosieres i økende grad med First House, privatskoler, landsteder og overklasse, og det kan hende Arbeiderpartiet er tjent med å snu denne trenden. Det mest effektive grepet kunne være å søke til egne røtter når de skal evaluere ledernes betydning for sitt fall.  

Miljøsaken skriker etter å plukkes opp av et større parti, men AP følte antagelig at det ville være for risikabelt. De valgte heller den trygge løsningen: Skatteøkning uten noen klar plan, frontet av en dannet besteborger som (sant eller usant) er kjent for skatteplanlegging.

7 kommentarer

Nei, nei og atter nei. Ikke at miljø ikke er en viktig sak, men den blekner jo fullstendig sammenlignet med klima. Klimasaken er tidenes viktigste og den må løses umiddelbart, ellers kommer vi alle til å dø før vi vet ordet av det. Og her finnes det ingen enkle eller behagelige løsninger, men fordi det bare finnes løsninger som hadde passet nettopp et parti som AP perfekt, ville dette likevel vært den perfekte vinnersak: Forbud, avgifter, og sleng gjerne på skatter i tillegg, så bør de nødvendige tiltakene være musikk i APs ører. Fordi denne saken er altfor viktig til at det kan gå an å være moderat, vil også dette være feil løsning. Istedet er løsningen å gi MDG 100% rett og inngå et forpliktende regjeringssamarbeid med dem. Valgkampsak nr. 1 burde vært totalforbud mot alle privatbiler i samtlige byer, og istedet gjøre alle bygater om til rene sykkelveier hvor kun sykler har lov til å kjøre. Nå vil sikkert noen hevde at også kollektivtrafikken bør ha en plass, og det kan selv jeg være enig i, så lenge den baseres på kun sykkeldrosjer, og sleng gjerne på noen sykkelbusser i tillegg. En bedre sak for å vinne et valg er vanskelig å se for seg, fordi den kan forsvares med svært enkle grep; Dette må innføres NÅ, ellers kommer vi alle til å drukne i det raskt stigende havnivået. Slik kunne en klimavennlig regjering av MDG, nye klima-AP, SV og kanskje også Rødt sørge for at Norge alene redder verden fra katastrofen, og bedre skussmål enn det kan vi vel ikke tenke oss?

AP kunne ikke valgt miljøsaken, fordi de ikke klarer noe uten å kreve enda mer i skatter og avgifter. Viljen til å snu om på ting i statsbudsjettet og politikken uten å belaste folks privatøkonomi for mye, finnes ikke der i gården.

"Never change a winning team."

Så for all del ikke bytt ut arbeiderklasse-gutten Støre.

Topp gjerne teamet med Mani Hussaini og Hadia Tajik.

En sikker vinner til neste valg.

Og gå for all del ikke bort fra skatteøkninger, en lovnad om å øke antall asyllanter er også en vinnersak.

Så lykke til AP.

Åffer sku' 'Partti trenga no'n miljøsak for å vinna stemmer? Jeg kan'ke skjønna hva som var gæ'li med å kjøra fram dem 15 milliarda i skatteøkning, det burde værra vinnersak bra nok. Alle som skjønner betydninga av ordet sollidarritet støtta jo sjælsagt skatteutspellet tel 'Partti. Bare dem rikaste kaksa kan værra imot det.

Miljøsvindel er ut,og det vet AP,De har drevet med nok snusk og fanteri, til og med kriget egen leder tidligere statsminister inn i ny stilling.

Når jeg tenker miljøpolitikk, tenker jeg på politikere som skal "ta" meg.

De som vil at jeg skal reise mindre, tjene mindre, betale mer i skatt og begrense mine fritidsaktiviteter til noen få utvalgte ting valgt av dem.

Men som selv reiser mer med både fly og personbil enn de aller fleste av oss, har pensjonsordninger vi andre bare kan drømme om, eget reiseregulativ vedtatt bare for de selv, eget diettregulativ for dagsreiser vedtatt bare for de selv i tillegg til sponset kantine, lengre sommerferie enn lærerne, og permisjonsordninger vi andre dekker for de.

Og VÆR SÅ SNILL, ikke kom med standard unnskyldningene om at "de har så tøff jobb" og "vi må unne våre folkevalgte såpass".

For nei, vi "må" ikke det. Masse mennesker i samfunnet har svært tøffe og harde jobber men de må like fullt skatte av sine inntekter!

Det politikerne skal ha av goder kan de samle i en god lønn, slik vi andre må, og deretter skatte av det, slik vi andre gjør.

Det fantastiske er at ikke ett eneste parti eller én eneste ekspert skjønner at det ikek dreier sge om at "man ikke har fått budskapet frem", satset på "feil hest" osv. It's the politics - stupid! Velgerne er faktisk ikke enige i politikken dere vil føre! Det hjelper ikke om dere får rette "spinnen" på den, når tankene bak politikken rett og slett er feil. Ta formueskatten f.eks - venstresiden prøver å fremstilel det som om dette er et spørsmål om hvorvidt "rike" skal betale skatt eller ikke. Det er ren svada. Når en bedrift faktisk tjener penger må den betale plenty av skatt, og eierne må betale utbytteskatt for å få ut noen penger. Å kreve skatt fra bedrifter som taper penger eller trenger dem for å vokse, overleve eller bare kunne holde på sine ansatte derimot er bare å skyte bedriften, arbeidsplassene og dermed samfunnet i foten. Og slik kan sak etter sak plukkes fra hverandre. Kom gjerne med forslag det er hold i, så kanskje dere vinner stemmer. Det holder ikke med same shit, new wrapping.

Skriv en ny kommentar