Valgkampen er et broiler-høl

De ekte menneskene er borte fra politikken. Mens pressen er opptatt av meningsmålinger, er valgkampen en duell mellom broilere og karrieremennesker.

Selv om politikerne er uenige om mye, har de én ting til felles, nemlig at de befinner seg svært fjernt fra folket. Dessverre er de i ferd med fjerne seg i rask fart. Overveldende mange av rikspolitikerne er rendyrkede broilere, flinkiser og karrieremennesker.

Jeg har ikke noe imot at folk er flinke, og en karriere må man få lov å ha. Men dette er ikke en vanlig arbeidsplass, dette er menneskene som skal representere Norge. Som skal forvalte tradisjoner og verdier og bestemme kursen for framtida. Dette er menneskene som skal bestemme hvordan vi tar vare på de svakeste i samfunnet.

Stadig færre politikere har erfaring fra det normale liv, og stadig færre har naturlig kontakt med den vanlige befolkning utenfor kameralinsene. Statsministerkandidatene er begge nesten parodiske eksempler på dette: karrieremannen Støre mot superbroileren Solberg.

Det er mye som går tapt ved en slik utvikling. Ikke bare mister folket sin representasjon, men politikken blir også fattig. Mindre karakter, mindre ekte, mindre ærefull. «Kalkulert» er ordet som best betegner dagens folkevalgte. Alt er planlagt og alt følger en strategi.

Unntak

Så vil garantert noen innvende at det finnes unntak. Ja, noen partier er verre enn andre. De største og mest etablerte partiene er også de klart verste. Noen vil kanskje også innvende at statsråd Sylvi Listhaug er et av unntakene. Svaret er nei, hun er tvert imot et lysende eksempel på hvordan norsk politikk utvikler seg i feil retning. Selv tilhengere av henne er nok klar over at det er PR-bransjens grep hun tyr til, og at alle hennes utspill er nøye planlagt for å oppnå størst mulig effekt.

Listhaug kommer fra PR-bransjen (First House) og er nettopp en av disse nye type politikerne som pendler mellom politikk og lobbyvirksomhet etter som det passer dem. Hun skiller seg ut fordi hun stadig drar kommunikasjonen lenger enn hva vi er vant til i Norge. Det hun gjør er kommunikasjonsfaglig sterkt, men slett ikke folkelig.

Når det er sagt er Frp et av partiene som noen fine unntak, både på stortinget og i store kommuner. Listhaug er bare ikke en av dem. I likhet med Frp er MDG et friskt pust. Skulle de lande over sperregrensa kan vi få en type representanter som løvebakken ikke har sett på mange, mange år. Er vi rause kan vi også si at både Senterpartiet, SV og Rødt også har en del unntak.

Falskheten fra PR-bransjen

Havet av politiske rådgivere og kommunikasjonsrådgivere som befinner seg i og rundt politikken er skittent. Strategier og agendaer handler oftest om alt annet enn sak. Rådgivere og kommunikasjonsfolk bidrar aktivt til den negative utviklingen. Politikerne lar seg kjøpe og politikken lar seg skitne til. Distansen til folket, falskheten og den språklige sleipheten har økt i takt med den ekstreme økningen av PR- og kommunikasjonsmennesker som svermer rundt i det politiske landskapet. Politikken lever for så vidt videre, den. Men dens troverdighet er det altfor lite igjen av.

Dette er selvsagt ikke særegent for politikken. Samfunnet som sådan er i ferd med å drukne i sleip retorikk og kommunikasjonsstrategier. Det er næringslivet som er den store inspirasjonen, der pressetalsmenn og kommunikasjonssjefer i generasjoner har fått lov til å komme med ulne svar og pressemeldinger. Ledere og eiere har offentligheten så godt som ingen tilgang på.

Det kan vi mislike, men slik har det vært så lenge noen av oss kan huske. Det som er verre er at denne ukulturen har fått lov å spre seg til stadig flere deler av samfunnet. Det offentlige har alltid hatt en viss hang til å være vanskelig å ha med å gjøre, men med slike verktøy har alle landets kommuner, direktoratene, etatene og departementene fått det nøyaktig slik de vil. Nå behøver ansvarlige offentlige knapt svare på et eneste spørsmål. Og gjør de det, er det gjennom en informasjonsarbeider eller etter planlagte strategier.

Til og med frivilligheten har latt seg smitte av dette, og føler seg dermed kanskje litt som en del av fiffen. Men ikke la deg lure, heller ikke her fører det noe godt med seg. Kommunikasjonsbransjen opplever sitt gullrush, men jeg både håper og tror at ekthet snart igjen vil komme på moten. At det i fremtiden vil lønne seg for toppledere å svare selv når de er uforberedte. At politikere innser at folket ønsker mennesker til å lede dem, ikke strategiplaner skrevet av broilere, flinkiser og lobbyister.

Lobbyistene

Lobbyistene i Norge har blitt dyktige til å organisere seg. De er både langt synligere og mektigere enn tidligere. Bransjen har vokst gjennom selskaper som First House, Geelmyuden Kise og en rekke andre som tilbyr påvirkning mot penger. Selv mener de at det de gjør ikke er lobbyisme, men det er kun fordi lobbyisme har et skittent rykte. De går derfor under mange navn, men produktet de selger er det samme, nemlig påvirkning.

All erfaring tilsier at det dårlige ryktet er vel fortjent. At aktører med mye penger skal kjøpe seg plass først i køen inn mot stortingsrepresentanter, regjering og andre offentlig ansatte er og blir en uting. Noe av det flotteste med et demokrati er nettopp nærhet mellom folkevalgte og folket. Lobbyistene kupper denne nærheten for egen vinning, og stjeler av den knappe tiden politikerne skulle ha brukt på innbyggere. Ja, det er en forenkling, men det er en korrekt forenkling.

At denne bransjen jobber for penger er ingen hemmelighet. Men den benytter også «verdier» i språk og fremtoning, noe som uthuler ektheten desto mer. Falskheten i denne bransjen er til tider direkte usmakelig. Det er noe de fleste av oss sanser, også politikere. Nettopp derfor er de blitt eksperter på å gjemme seg i sivet, skjule seg i de politiske prosessene, og å bruke et språk som til forveksling ligner ærlighet og engasjement.

Vond smak

Og husk at denne bransjens voldsomme vekst er skapt av nettopp yrkespolitikere. Noen av dem pendler mellom politikk og påvirkning, mens andre har hoppet over gjerdet for godt. Felles for dem er at de til enhver tid gjør det som passer dem selv best. Hva som er godt for samfunnet eller verdiene de later som de jobber for er underordnet. De er grådighetens leiesoldater.

Jens Stoltenberg skal ha blitt personlig skuffet da nære politiske venner startet First House i 2010. Det er lett å forstå. Han var ikke alene om å bli uvel da Bjarne Håkon Hanssen solgte seg og spaserte så og si rett fra helseminister-stolen til lobbyistenes kontorer.

Stoltenberg ble neppe mer imponert da hans tidligere statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ble ansatt i First House et par år senere. Det er noe direkte skittent ved disse koblingene. For de fleste av oss er det en intuitiv opplevelse. Men det er ganske enkelt å argumentere for hvorfor folkevalgte og toppledere i Staten ikke bør jobbe for kommersielle aktører inn mot staten og politikerne.

Morten Wetland var statssekretær for både Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg. I 2008 ble han FN-ambassadør. I 2012 ble han lobbyist i First House. Tilbake i 1998 ble han utnevnt av kongen til kommandør av St. Olavs Orden. Man kan lure på om det smaker like godt idag.

Pressens rolle

Media står i en unik posisjon til både å avsløre og opplyse om denne utviklingen, og ikke minst til å motvirke og avsløre skitne koblinger. Selv om man hører enkelte debatter om kommunikasjonsbransjen eller om politikernes mangel på normale CV-er, holder pressen i det store bildet en beskyttende hånd over maktapparatet. Norske pressefolk og redaktører står rett og slett altfor tett på makten, og har selv økonomiske bånd til både stat og næringsliv som forsterker dette.

Pressehusenes desperate jakt etter profitt har gjort dem vesentlig mindre uavhengige. Noe som er tydelig også i redaktørene og journalistenes arbeid.

Utviklingen av norsk politikk er i høyeste grad noe pressen må ta mye ansvar for. Den politiske journalistikken er både naiv og ettergivende. Debattene ledes uten krav og politikerne slipper unna med de aller fleste retoriske triks. Det kan gå måneder mellom hver gang en debattleder i Norge evner å være streng med debattantene, noe som gjør debattene svake.

Kommentatorene forholder seg stort sett til klovnerier og liksom-viktige saker, hentet rett fra strategiene til partienes rådgivere. Pressen er nøyaktig like enkel å manipulere som politikerne selv, og også her opplever PR-bransjen oppgangstider.

Elitene eksisterer

Som mange har lagt merke til er vi på full vei mot en tillitskrise, der folket opplever elitene som en stadig mer fjern og Oslo-sentrert masse med overtydelige egeninteresser. Selv om den såkalte eliten og særlig pressen forsøker å avfeie selve elite-begrepet som tull, er det en realitet. Jeg skal ikke påstå å være en del av den, men ser den på nært nok hold til å garantere for at den finnes.

Inntrykket som skapes er av en elite som beskytter hverandre, og som ikke egentlig er særlig opptatt av folket. Kombinasjonen av mindre folkelige politikere beskyttet av PR-språk og en stadig større og mektigere lobbyindustri, er selve oppskriften på distanse mellom folk og stat. Når pressen inngår i det samme bildet kan vi få problemer. Når media ikke prioriterer seriøs politisk journalistikk vil informasjons-underskuddet nødvendigvis dekkes av andre kilder.

Bildet som skapes er enkelt å fatte: Privilegerte personer som lever i en egen boble av makt, goder og felles interesser sørger for å beskytte hverandre. Det inkluderer media i stadig større grad, selv om de selv nekter på det. Det kan på relativt kort tid skape en politikerforakt vi knapt har sett maken til i Norge.

Iløpet av noen år kan vi få tilstander som vi forbinder med USA og enkelte andre europeiske land: eksplosiv grobunn for populisme og en medieflora full av løgner og tullball. De første tegnene på dette er allerede tydelige for de som følger med. Og de fleste av oss ser hva som har skjedd i USA. Selv om noen faktisk tror det, så var det ikke en av folket som overtok makten. Men derimot en som evnet å spille på distansen som oppstår når politikken og elitene fjerner seg for langt fra folk.

Mulig å forandre

Men de verste utfallene bør være mulig å unngå, og det er flere enkle grep som kan hjelpe noe. De politiske partiene kan endre rekrutteringen av tillitsvalgte. Vanlige mennesker kan igjen få lov å delta i politikken. Det ville være det aller viktigste punktet. Dernest bør stortinget ta kontroll over PR-bransjen. Ikke gjøre den ulovlig eller gå til krig mot den, vi er tross alt et liberalt land. Men tvinge frem full åpenhet over hvem som jobber for hvem og hvilke møter de deltar i. I tillegg må karantene-reglene for folkevalgte og ansatte i stat og kommune bli vesentlig strengere.

Så har pressen full anledning til å hjelpe til ved å satse på politisk journalistikk. Skape debatt-arenaer der politikerne bare kan glemme å komme med innlærte bortforklaringer. Der retoriske triks og løgner fortløpende avsløres. Det er ikke bare fullt mulig, det er både enkelt og egentlig selvsagt. For dagens debattledere er redusert til ubetydelige kelnere.

Dernest gjør pressen klokt i å fokusere på politisk innhold. En samlet norsk presse mente at en av de store feilene (som de så vidt maktet å erkjenne) ved dekningen av den amerikanske valgkampen var det ekstreme fokuset på meningsmålinger i stedet for saker. Nå skjer nøyaktig det samme i Norge.

Flinkiser, broilere og karrieremennesker har overtatt politikken. Men de har ikke gjort det i et vakuum. Økosystemet som utgjør den politiske og økonomiske makten i Norge er i ferd med å forlate folket. Det bør vi sørge for å hindre.

23 kommentarer

Judas Iscaroit

01.09.2017 kl.22:06

At artikkel forfatteren klarer å ytre seg at man skal hindre kriminelle utenlandske til å komme til landet som noe negativt.

Det sier mye om den mentale tilstanden til denne personen.

Anlov P. Mathiesen

01.09.2017 kl.22:46

Judas Iscaroit: Du misforstår. De aller fleste politikere i Norge mener nettopp det du sier. At Listhaug sier det med større bokstaver skiller henne ikke politisk fra verken AP, Høyre, SP eller Krf.

Ketil Engstrøm

02.09.2017 kl.11:07

Får en tosk, skal oppleve mye rart her i livet. Politikere er stort sett vanlige mennesker. Denne fyr'n her burde komme ned på den planeten, vi andre befinner oss på. Eller som vi sa før ET go home.

Åge Fred Gram

02.09.2017 kl.11:10

VG skriver at Regjeringe tok ut mer penger enn de ble satt inn i oljefondet.Det er bløff.Er meningsmålingene til VG også bløff?Støre vil ha straff for svart arbeid.Han brukte svart arbeid,unner betalt arbeidere,investerte i undertrykkelse av fattige.Entrepernøren som varslet om svartarbeid ble funnet død.Hvorfor ble ikke etterforsket?Er kameraten til Støre politimester i området?

BERIT AASVANGEN.berit.aasvangen@hotmail.no

02.09.2017 kl.11:19

JEG ER LEI AV POLITIKERE SOM BARE SNAKKER NED ANDRE OG ANDRES POLITIKK!

LYVER OM ALT!

SNAKK OM EGEN POLITIKK ISTEDEN!.

FORTELL HVA DERE VIL GJØRE ANNERLEDES!

STØRE BARE KRITISERER!

LØGN PÅ LØGN. AVBRYTER ALLE I DISKUSJON .

HAN ER UKULTIVERT I MINE ØYNE !

😨

Tobben

02.09.2017 kl.11:26

Befriende godt skrevet. Stemmer på en prikk med mine egne erfaringer. Dagens politikere er umodne i den forstand at de endrer lover og spilleregler underveis i saker for å få viljen sin. Media hever knapt øyebrynens mens hæren av rådgivere raljerer med våre politikere. Klarer de å ta vare på vår felles fremtid?

Steinar Hoftaniska Høgsve

02.09.2017 kl.11:47

Jeg tok meg friheten å dele denne. Velformulert og gjennomtenkt

Ødipus

02.09.2017 kl.12:05

Da bør hr.Støre sin komnikasonsrådgiver få sparken! Hvis han ikke er ansatt vaktmester på bolig og hytte. Godt valg.

Roger Hansen

02.09.2017 kl.12:09

Godt skrevet. Man kunne rette opp mye ved å innføre begrensninger i hvor mange perioder en politiker kunne sitte. Ingen bør sitte mer enn to perioder på Stortinget. Da ville vi bli kvitt karriere-politikerne.

Strike

02.09.2017 kl.12:12

Godt skrevet!

Dagens politiske valgkamp er ikke annet enn sirkus og show - uten reelt innhold!

Showet er satt opp av makten bak makten for å skape illusjonen om at innbyggerne i Norge har et valg, og dessverre faller de fleste for denne livsløgnen.

Er det noen som ser en reell forskjell på politikken fra nåværende kontra forrige regjering - da mener jeg noe som VIRKELIG utgjør en forskjell?

Det hele er bare "same shit - new wrapping" og det er dette som MÅ endres i fremtiden.

Mathiesen mener dog at det finnes unntak i de mindre partiene som MDG, SV, FRP, og andre, men detter er etter min mening feil.

Det er selve MASKINEN som er ødelagt (den er kanskje konstruert som den er for å ikke la folkeviljen slippe til) og er problemet.

Med dette mener jeg systemet med embedsverket (som sitter der hele tiden) og det parlamentariske system (parlamentarismen).

MASKINEN er rigget slik at innbyggerne kan stemme til de blir blå, men ALDRI bestemme noe som helst - det er det makten bak makten som gjør!

Stian

02.09.2017 kl.12:14

Det vi trenger er mer direktedemokrati !!!

Olaus Trøgheim

02.09.2017 kl.12:19

Nok et nidskrift om Listhaug. Panikken brer om seg i Arbeiderpartiet.

Scott Johansen

02.09.2017 kl.12:48

Nok en et meget god blogginnlegg av Anlov P. Mathiesen. Det offentliges ledelsesfilosofi New Public Management med produksjons- og måltstyring er jo det offentliges svar på næringslivets bedriftsøkonomiske prinsipper, hvor landets innbyggere er redusert til produksjonsmidler for denne sektoren. Noe vi ser kommer fram i bla. russomsorgs- og barnevernsidustrien. Det er en kjent sak at det er mye kameraderi blant den politiske, byråkratiske og økonomiske eliten(en form for oligarki) som beskytter hverandre for økonomisk vinning.

Det kunne også med fordel ha vært skrevet om den omfattende korrupsjonen i landet, hvor halvparten av korrupsjonen skjer i offentlig sektor, hvor næringslivet kjøper både byråkrater og politikere. En korrupsjon som eliten ikke ønsker skal komme frem...og derfor ikke adresserer...

Harald omland

02.09.2017 kl.13:28

Helt enig. Fjernere og fjernere fra folkemeningen. Politikerne er mest opptatt av å pleie sitt bilde i utlandet/internationalt, og tenker lite på folket her hjemme. Bak det hele spøker rasering av våre velferdstilbud. Rasering av pensjon, syketrygd Osv. Sann mine ord, alt dette kommer snart for en dag, men det passer ikke å fortelle velgerne sannheten i valgkampen.

kåre

02.09.2017 kl.13:52

Endelig en sak i nettavisen som er partinøytral og tar opp viktige poenger.

Ottar Rakvåg

02.09.2017 kl.14:14

Erna er ikke borte. Hun er i høyeste grad et ekte menneske.

Deilig

02.09.2017 kl.14:28

Det er så lættis/tragikomisk å lese kommentarer i dag. Så en artikkel om algevvekst i sjøen som endte opp som en diskusjon om burka og hijab.

Jeg er helt enig i det som beskrives, men tror vi are har sett starten på dette. Pr bransjen er et monster, men big-data analysering og tilpasninger mot sosial medier er det som vil utkonkurrere dem. Sak har ingen vekt lenger, det er kommunikasjonsmetodikk som er alfa&omega.

Internett var et kult sted når det trengtes litt innsats for å henge der, nå er det allemannseie med alt som følger med.

Lars Sletten

02.09.2017 kl.15:47

Hele problemet er skyggeregjeringen EU og landsforæderi,og politikernes lefling med krimminelle organisjasjoner som Bildenbergerne.det er de som står bak all terroren.med sine fals flag opperasjoner.Grunnlovens del angående landsforæderi og avgi Norsk suverenitet må oppdateres og politikere som sitter i slike organisjasjoner som vil forykke verdensmakten og ofre egen befolkning må ut av stortinget, for godt,det var ille nok med utøya massedrapene og den latterlige måten de skjulte sannheten for folket.

Bob

02.09.2017 kl.16:11

Det som irriterer meg aller mest, er mangelen på evner til å sette seg inn i lavinntektspersoners dagligliv når politikerne begynner med skatteflåingen sin, i form av f.eks. eiendomsskatt, med mer. De klarer ikke ( vil ikke) å ta hensyn og skjerme noen. Spiller ingen rolle om det er SV, AP eller H.

Politikerne glemmer at de skal styre så folket får en grei hverdag de kan takle. Går man over på helsesiden, er det ikke så mye bedre for mange med alvorlig sykdom/handikap og deres pårørende. Eller eldreomsorgen. At AP er eksperter i å gnåle om mer i skatter og avgifter til "gode formål" og "velferd" bør man ikke ta på alvor, for de bruker helst pengene på alt annet.

Ommøbler på budsjettene og slutt å søle vekk penger, så behøver man ikke øke skattene. Jeg må da stadig fikse litt på privatbudsjettet mitt...jeg kan ikke gå og loppe naboen for penger hver gang prisene øker kraftig på noe.

steinar pettersen

02.09.2017 kl.16:28

Illustrasjonsbildet er vel ikkke av en av de utskjelte gruppene i denne artikkelen. mannen som skriver prøver å klistre Trump til denne gruppen, men tar grundig feil.

Ole kr

03.09.2017 kl.17:33

Ap styres nå af millionær fiffer fra beste Oslo vest !

Ap leder jonas gaahr støre har 65 millioner på bok,Gro harlem brundtland har 66 millioner som hun koser seg med,mens hun mener at nordmenn skal skattes ihjel,og støtter dermed et ap forslag om å øke skattene med 15 milliarder kr !

Ap har ingen politikk lenger,og må selv bruke lupe for å finne forskjellen mellom ap og høyre slik at de har noe å klage på i valgkampen;det er ingen forskjell,de to partiene kan bare fusjonere seg sammen,for de er jo helt like i alle saker !

Hvordan i svarte kan arbeidsfolk finne på å stemme på et ap som ligner på høyre,hvor er deres politikk som passer sliterne blitt av ?

Ap består nå av broilere og finansfolk som prøver å lure velgerne til å stemme på dem,slik at de kan få en plass på stortinget,der de får en million i lønn,og gullpensjon etter kort tid.

Flere av ungdomspolitikerne til ap har ikke arbeidserfaring,men på stortinget vil de,det er nok den feite lønna som trekker dem dit.

Fiffen Jonas skal bare slutte å kle seg i en arbeidsskjorte og brette opp armene,det ser bare latterlig ut;er det Håkon lie, eller en tømmerhugger han prøver å ligne på ? Komisk er det å se på !

Millionærfiffen har ødelagt ap, som en gang ble startet av fattigfolk for å få en lønn å leve av,nå er det fiffene fra beste Oslo vest som styrer ap,derfor er ap et riv ruskende feil navn på partiet;som burde ha fusjonert med Høyre,for det er der fiffen fra beste Oslo vest hører hjemme !

Skvatt

04.09.2017 kl.14:29

Ikkje so farlegt. Politikarane si viktegaste uppgåve er nemleg å styra oss, taka alle avgjerdene føre oss. Då er det forhufselegt viktegt at dei ikkje er som oss vanlege daudelege menneskje, men heva over oss og lev liva sine på eit høgare plan. Difor er det beint fram heilt rett at dei hev vorte forma i støypeskeia åt partia, og at dei hev kommunikasjonsrådgjevararar til å styra alt som kjeme ut or snakketyet deira til det beste for oss alle saman. Nett slik lyt det vêre, ikkje nokon er lika kloke som politikarane, dei er beint fram heilt guddommelege, sann, so me lyt ikkje krevje at dei skal vêre som oss, tvert um. Jau!

Leif

04.09.2017 kl.20:29

Vi bør se på hva som skal til for å gi menigmann avgjørende innflytelse på den politikken som føres,dvs innføre reelt folkestyre istedenfor elitestyre.

Skriv en ny kommentar

hits