Støre er på feil sted

Arbeiderpartiet og Støre er en feilkobling. Partiet gjør klokt i å tape valget.

At Jonas Gahr Støre sliter med å få med seg grasrota bør ikke overraske noen. Lista er blitt lang over saker der Støre enten fremstår etisk tvilsom, usann eller på kant med tradisjonene i eget parti. Fra skatteplanlegging, svart arbeid (uheldig eller ikke) og tvilsomme byggeprosjekter til forskjellsbehandling av rike venner som statsråd.

Tschudi-saken var den alvorligste, og det er overraskende at partiet lot ham fortsette. En nær venn av Støre mottok store fordeler fra Støres eget departement, sånn oss rikmenn imellom. Den oppsummerer på mange måter Støres problem, som en del av et nettverk hevet over den vanlige borger (les denne lenken om du trenger en påminnelse),

Undergraver ytringsfriheten

Men ikke noe av dette er politiske saker. Det er vanskelig å vite hva han faktisk mener politisk. Et tydelig unntak gjelder ytringsfrihet. For hans opptreden under karikaturstriden i 2006 vitner om liten respekt for vestlige humanistiske verdier. Som utenriksminister beklaget han norske mediers publiseringer av profeten på den arabiske tv-kanalen Al-Jazeera. Noe som er prinsipielt oppsiktsvekkende i seg selv.

Slik ofret han redaktør Vebjørn Selbekk på realpolitikkens alter, ved å forvandle ytringsfrihet og pressefrihet til praktisk hestehandel med krenkede religiøse. Dessverre for Støre kaster dette en skygge over hans vurderingsevne, hvilket gjør mange skeptiske til at han skal lede landet. Senest i august i år hevdet han i at han ikke har «noe å beklage» for måten han håndterte situasjonen på. At han støttet forslaget om å innføre en ny blasfemiparagraf i 2009 bekrefter inntrykket av en som ønsker å tekkes religiøse krefter, selv de mest ytterliggående.

Et klasseproblem

Sjansen for at landet får en statsminister fra Arbeiderpartiet etter høstens stortingsvalg er stor, helt uavhengig av hvem som er leder. Men det er rimelig å anta at sjansen ville være større med en annen leder, særlig om lederen var en som sto nærmere de budskapene som partiet ønsker å selge. Jøtul-arvingen, mangemillionæren og vestkantmannen Støre skal jobbe hardt for å bli trodd på sak.

For et nøkkelbegrep for å forstå Støres problemer er overklasse. Det er noe ved alle oppslagene om ham som verken har med jus eller etikk å gjøre, men med klasse. De færreste har en brygge de trenger å «gjøre forbedringer» på. Og slett ikke alle investerer litt sånn på fritida i boligprosjekter sammen med Rimi-Hagen og Midelfart. Det er selve bakgrunnen for sakene som gjør at oppslagene skader Arbeiderpartiet, ikke at han nødvendigvis gjør noe ulovlig eller tvilsomt.

Det er ikke noe galt i å arve eller eie. Det trenger heller ikke være noe galt i å fremstå snobbete, eller i å faktisk være det. Men det er påfallende «uheldig» for Støre at arbeidsliv og skatt er hovedsaker for partiet han leder. Det skal godt gjøres å finne en norsk politiker med mindre naturlig troverdighet i akkurat disse spørsmålene. Han har en vinnende, statsmannaktig (til og med karismatisk) framtoning, men han mangler fullstendig nærhet til sakene han skal fronte.

Fabrikkarbeidere og skogbrukere

Arbeiderpartiet har en tydelig historie. De har vært ledet av sagbrukere, skogbrukere og fabrikkarbeidere, som er helt sentralt i partiets appell og identitet. Siden 80-tallet har dette delvis vært en tilbakelagt myte, men selv sosialøkonomene og overlegene blant dem har enten hatt solid arbeiderklassebakgrunn eller dyp tilknytning til arbeiderbevegelsen. Støre er sønn av en skipsmegler og vestkantgutt.

Også Jens Stoltenberg benyttet private tjenester samtidig som han til dels arbeidet politisk for det motsatte. Også Stoltenberg hadde klare livsstilsinnslag fra overklasse og vestkant. Men han hadde likevel dype røtter i bevegelsen, og i motsetning til Støre viste han en viss nærhet til partiets hjertesaker. Et tydelig engasjement som var til å tro på.

Helt siden Gro Harlem Brundtlands åttitall har arbeiderens rolle i partiet avtatt. At Jonas ble tatt under Gros vinger gjennom 90-tallet dannet mye av grunnlaget for hans senere politiske suksess. Karriereplanleggingen har vært som tatt ut av en hvilken som helst lærebok om politisk CV, noe rollen som generalsekretær i Røde Kors understreker. Pendlingen mellom interesseorganisasjoner og politikken er forøvrig en meget betenkelig samrøre-tradisjon (noe Støre selvsagt ikke kan lastes for).

Tap-tap for Arbeiderpartiet

For Arbeiderpartiet er dette en tap-tap situasjon. Det er godt mulig Støre blir statsminister, og kommer han først dit vil han i større grad få benyttet noen av sine sterkeste sider. For hans statsmannegenskaper skal ingen klage på. Men selv om det skulle fungere, og han skulle sitte som statsminister i fire eller åtte år, vil hans arv være å representere Arbeiderpartiets brudd med egne tradisjoner og egen grasrot. Spissformulert: For arbeiderpartiets fremtid er det best om de taper valget.

For alt er ikke som det skal når en AP-leder bruker private tjenester i alle livets faser, både for seg selv og sine nærmeste. Han er ikke den første, og en lang rekke AP-topper har i økende grad levd et beskyttet overklasse-liv. Men det er stor forskjell på å unne seg enkelte goder og det å faktisk være sånn. Og det er problemet til Støre: uansett hvor mange ganger han gjentar LOs paroler eller APs utvalgte stikkord, så er han selv ikke en naturlig del av det. Han tilhører en annen del av samfunnet. Titalls millioner fra LO kan ikke endre dette. Selv et kobbel av informasjonsarbeidere kan heller ikke bekjempe fakta.

Forunderlig kommunikasjonsstrategi

Ingen politiker er lenger unna publikum enn Jonas. Han er vanskeligere å få i tale enn statsministeren. Strategien er vanskelig å forstå. Han gir ny mening til begrepet utilgjengelig, nesten som det skulle være et mål i seg selv. Derfor må vi anta at det er nettopp det, å skape et bilde av en leder hevet over den smålige hverdagspolitikken, meislet for større oppgaver. Problemet er at strategien feilet for flere år tilbake, og det er for sent å putte på ham rutete skjorte og sende ham rundt i landet rett før valget. Det understreker bare utilgjengeligheten.

Hans form for ikke-kommunikasjon står i grell kontrast til folkeligheten nordmenn ofte liker, og som man tradisjonelt forbandt med partiet han leder. I sak etter sak nekter han å stille til intervju, og når han først uttaler seg er det ofte gjennom rådgiver, epost eller partikolleger. Deltar han selv har det ofte gått unaturlig lang tid. Dessverre for Støre fremstår dette mer nedlatende og handlingslammet enn verdig. Å heve seg over den offentlige samtalen hører mer til næringslivet enn politikken.

Kampen om partiets sjel

Støre som person er egentlig ikke det interessante. Kampen om Arbeiderpartiets sjel er derimot meget aktuell, ikke minst fordi partiet er en lokal og nasjonal institusjon tett sammenvevet med byråkratiet og øvrige institusjoner. Akkurat det kan man gjerne diskutere, men her skal bemerkes at partiets posisjon gjør at deres veivalg er viktig for landet, ikke bare medlemmene.

Støre fremstår som en mann i feil posisjon til feil tid. En som grunnleggende bryter med Arbeiderpartiets mest sentrale tradisjoner og verdier. Noe som  grasrota enkelt fanger opp, og som vi antagelig ser resultatet av på meningsmålinger og manglende engasjement. For arbeiderklassen finnes fortsatt, selv om den formelt sett er oppgradert til økonomisk middelklasse. Men den folkelige arbeiderklasse-mentaliteten står ennå sterkt ved lag, og det skal godt gjøres å se for seg noen som står fjernere fra dem enn AP-lederen.

Der Stoltenberg tross alt hadde en bakgrunn som knyttet ham til grasrota, er Støre manifestasjonen av en antiarbeider. I denne sammenhengen nærmest en parodi, uten at det skal holdes imot ham. Personlig unner jeg ham både penger, nettverk og alle mulige goder, det er ikke poenget. Han virker også som en trivelig og smart fyr. Men som symbol på arbeiderbevegelsen er han nesten maksimalt malplassert.

Arbeiderpartiet er ikke bare en institusjon, men et folkelig breddeparti. For å benytte kraften som ligger i dette må de tillitsvalgte ha en leder som representerer dem. En leder som reelt sett representerer partiets saker og verdier. Det gjør ikke Støre. Men han kan likevel vinne frem. Da kan han fort bli mannen som opphevet de siste skillene mellom Arbeiderpartiet og Høyresiden.

52 kommentarer

Skvatt

24.08.2017 kl.16:58

Orsak, men ikkje nokon lyt vêre meir turvande til å leia Arbeiarpartiet enn høgmoralske Støre, av di han set den offentlege moral høgast og ynskjar eit regjeringssamarbeid med KrF. Slik at verdas beste land kan byggja lovverkjet på den høge moral nett slik KrF au ynskjer, samstundes som han synte kvar han stend i moralske sakjer som teiknekreinking og ei gild og sæl ny blasfemiparagraf. Nett slik ein statsministar er det Noreg treng, so når det ikkje sjår ut til å verte Hareide lyt høgmoralske Støre vêre ei turvande løysing. Jau!

Live Utnes

24.08.2017 kl.17:11

Takk for god artikkel. Etter min mening er Støre ikke egnet til å være statsminister. Saken om Muhamedtegningene og ytringsfriheten er en viktig grunn. Saken med de 5 afganske teppene som han fikk som utenriksminister er et annet eksempel. Alle offentlig ansatte vet at man ikke kan motta personlige gaver. At Støre fikk taksert teppene altfor lavt viser alvorlig karakterbrist.

Anti-korrupsjon

24.08.2017 kl.19:57

"Der Stoltenberg tross alt hadde en bakgrunn som knyttet ham til grasrota"

Hallo? Broileren Jens hadde OG HAR null med noen grasrot å gjøre. AP bør skifte navn til: Dynastiet. Samme ulla

Åge Fred Gram.

24.08.2017 kl.20:15

Et godt råd ,me velgerne er vel ikke så dumme at de stemmer på dem.

Kåre Hansen

24.08.2017 kl.20:22

Jeg liker Jonas Gahr Støre svært godt. Jeg er vestkantgutt selv og stemmer Høyre. Der ligger vel kanskje problemet, som kronikken påpeker, han representerer ikke dem som tradisjonelt stemmer på AP.

Tror ikke lunchpraten på smelteverket i Odda handler om valg av vaktmestertjenester på hytta på Sørlandet.

Grethe Bjørlo

24.08.2017 kl.20:32

Heksejakten fortsetter!Tydelig at det ligger en plan bak!Dette er et skittent spill av høyresiden!

Peder Nielsen

24.08.2017 kl.20:56

Heksejakten går begge veier, skuffende.

Knut

24.08.2017 kl.21:01

Ja ja...

Må vel kunne gratulere NA for godt arbeid i valgkampen.

Na gjør sitt for å svartmale AP og Støre. NA er dyktige til akkurat det.

De finner ganske mange som skriver blogger med akkurat samme innhold. Det kommer sikkert fler også, de nærmeste ukene. Noe nytt er det jo ikke, men det gjør ingen ting. Det er jo så deilig å kose seg med denne tynne spikersuppa.

Støre har hatt et langt politisk liv og er rik. Han er dyktig politisk og han har suksess som forretningsmann. At folk kan være misunnelig på det er det jo ingen tvil om.

Har han gjort noe ulovlig synes jeg han burde blitt anmeldt.

Stemmefiskene

24.08.2017 kl.21:07

...heksejakt er kun lov på høyre side...

...på venstre side er det vernet område...

Scott Johansen

24.08.2017 kl.21:09

Det er så mye som hefter ved croocked Jonas at han sterkt bør vurdere å trekke seg som statsministerkandidat. Ap som parti har utspilt sin rolle i den moderne verden, noe vi ser på andre sosialdemokratiske partier i Europa. Nye partier som tenker nye tanker overtar mer og mer, partier hvor mange hegner om nasjonalstatens suverenitet...

ACAB

24.08.2017 kl.21:13

Jonas er norges Hillary. En falsk gris som må fjernes.

Bitchen

24.08.2017 kl.21:37

Du har ikke lest partiprogrammet, du kjenner ikke til Støres team og rådgivere som ER grasrota og valgt av Støre. Er det en mann som vi sosialdemokrater ønsker som statsminister er det Jonas Gahr Støre. Han er en ypperlig tenker, en klok og reflektert person. Selbekk er det overhodet ikke synd på, merkelig at nettopp DEN dukket opp. Han er ikke et offer. Hipstere med issues ang. muslimer, som skriver blogger er de man bør stole minst på når det gjelder troverdighet. Bloggen er kun spekulativ og fabulerende. Her er ikke mer å hente, men det var verdt et par minutter med kritiske anmerkninger.

Øyvind Berg

24.08.2017 kl.22:02

Bra skrevet! Og hvem kommer etter Støre: Nestlederen Hadija Tajik og AUF-lederen Mani Hussain? Ikke akkurat vinnernavn.

Øyvind Berg

24.08.2017 kl.22:08

Mani Hussaini (det manglet en i på slutten der).

Ivar Barlindhaug

24.08.2017 kl.22:13

Glimrende analyse Anlov. Støre egner seg som diplomat eller utenriksminister hvor det gjelder å være mest mulig vag og luftig. Det var da også Støre som introduserte uttrykket "jeg tenker at...". Han mener ikke, eller sier "jeg står for; eller jeg vil kjempe for". Nei, Støre tenker...

Chris

24.08.2017 kl.22:20

Støre mener det er helt greit å gjennom løgn og stigmatisering risikere livet til en norsk redaktør, samt dømme ham og hans familie til årevis med livvakter og sikkerhettiltak. Alt for å tekkes morderiske, totalitære despoter.

Ikke min statsmann.

Seifu

24.08.2017 kl.22:24

I det Fransk-Tyske (EU) styrte og post demokrati vest Europa har sosial demokratiske partier tilpasset seg styrets borgerlige(blå)politikk. AP er et svært pro-Fransk-Tysk styret parti og har gjort sin tilpasning som andre sosial demokratiske partier i post demokrati vest Europa. Dette er grunnen til at skillelinjen mellom AP og Høyre er nesten hvisket.

KAM

24.08.2017 kl.22:32

Heile AP har totalt mista kontakten med arbeidsklassen, dei påstår dei jobbe for arbeidsfolket, men kvifor har det vert 70% meir arbeidskonflikt, med AP I regjering 8 av dei siste 15 åra, ein med høgre som har vert i regjering 7 av dei !?

Skeptisk

24.08.2017 kl.22:38

Forskjellen mellom Giske og Støre er ett hav av forskjeller. Selv om det er blitt ymptet på at Giske er korrupt, så virker han ikke som en snik som Jonas Gahr Støre. AP bør fortest få Trond Giske som kandidat! Sistnevnte er ihvertfall spiselig.

Kjell

24.08.2017 kl.22:43

Også verdt å nevne at Støre som utenriksminister ved gjentatte anledninger løy for Stortinget om sin kontakt med Hamas, som var regnet som terrororganisasjon av EU og USA.. Hamas-Jonas bør holdes langt unna regjeringskorridorene for fremtiden.

stein

24.08.2017 kl.23:03

Hvis Jonas har for mange millioner til å stemme A, så har vel Erna for få millioner til å stemme H?

Ellers så synes jeg det er merkelig at det eksisterer et parti (FrP) som står opp for de fattige, samtidig som de går inn for at milliardærene skal få overført ytterlige milliarder. En utrolig spagat!

Jsi

24.08.2017 kl.23:04

Mye verdt å grine for at en eneste Nettavis/avis ikke konstant triller terninger med seks prikker på i Støre sin retning HVER ENESTE GANG. Crymeariver, Knut.

Frode

24.08.2017 kl.23:05

Det er blitt såliten forskjell mellom Frp,Høyre og Ap at de er som trillinger som ikke en gang (lands)moderen ser eller hører forskjell på. Dette er hovedsaken at Ap faller. De er ikke lenger et parti som man kan forbinde med " arbeidere" lenger. Når det gjelder Jonas Gahr Støre er hans største problem at han var en av arkitektene til at Norge gikk inn i EU og trosset EU avstemmingen. Så de "bare" laget noen andre bokstaver EØS over inngansdøren og Norge ble medlem på særegne premisser.

Tidenes politiske kupp i fredstid og her ligger et svik i bunnen.

Sorry Støre men tillitten er oppbrukt !! 👎

Arbeideren

24.08.2017 kl.23:06

Vel, er det noen i ledelsen i AP som har arbeiderbakgrunn? Jeg vel Raymond er rørlegger. Ellers vet jeg ikke om noen som kom fra vanlig jobb. Yrkespolitikere hele gjengen.

Judas

24.08.2017 kl.23:08

Sjekk denne https://www.youtube.com/watch?v=gzdA0VWVHHY

Om du har dårlig tid, spol frem til 01:40...

OleG

24.08.2017 kl.23:19

Eg vil forsvara Støre.

Problemet hans er at Ap har ikkje ein politikk for landet, noko Ola og Kari omsider er i ferd med å oppdaga. Ap er redusert til ein valgallianse for makt. Med særfordeler til alliansepartnarane, betalt av fellesskapet. På 70-talet var frykta for SV stor. I forrige periode var SV partnar. Perioden etter er Ap plutseleg på andre sida og frir til KrF.

Alt for makta.

Illustrerande er reformane på kommunestruktur. Ap er positive ut frå rasjonelle hensyn, men går i mot fordi parti-interesser står over dei nasjonale hensyn.

Slik har det alltid vore for Ap.

Einar Gerhardsen. Arbeid var sjølvsagt viktig, men industrien var redusert til eit redskap for å oppfylla politske partimål. Ellers hadde han kanskje ofra to setningar på rammevilkår for arbeidsskaparane i nokon av bøkene sine? Såg forresten aldri noko om hyrene han rappa frå krigsseglarane heller.

Trygve Bratteli var meir ærleg på det. Infrastruktur skulle ikkje byggjast ut. Telefon var for dei rike! Me fekk eit elendig veinett. Arbeidaren hadde jo ikkje bil!

Nordli og Steen var dei siste av den gamle skulen. Dei øydela saman med LO og Per Kleppe industrien på 70-talet, men løgnene kom med Gro. Korridorpasientane under Willoch var "hjerterått". Det var like mange etter ho kom til makta, men korridorpasientane var ikkje lenger eit problem.

Gro skulle reversa den oppløyste ARK-dominansen under Willoch. Ikkje var det bra med opningstider i butikk etter kl 17 heller. Kven trur Gro på at ho ikkje var kjend med LO og Youngstorget si omfattande ulovlege avlytting?

Jens var også ein stor løgnar. Etter begrepet 'varme hender' i offentleg sektor, innførde han 'skattelette ELLER eldreomsorg'. Som sosialøkonom visste han, som Jonas i dag, at 15 milliardar i skattelette er ikkje pengar ut av sirkulasjon. Det er forbruk, momsmilliardar til staten og 20.000 over frå NAV til produksjon og håndtering av volumveksten på 2%! Sysselsetjing og skatteinngang til fellesskapet i motsetning til utgifter!

Tenk at ingen av Ap sine fordelingsøkonomar er ærlege nok til å påpeika at ja, ei og anna krone kjem tilbake til staten etter skatteletten! Og tenk at ikkje ein einaste journalist har stillt det enkle spørsmål: Kva er problemet med denne skatteletten til dei rike -sett bort frå misunnelsesfaktoren?

Ein million lågtløna betalar 10.000 kroner i skatt. Dei får omfordelt velferdsgoder for ein kvart million kroner over statsbudsjettet. 1/6 er betalt av olja. Om dei rike ikkje bidrar, kven trur sosialistane betalar rekninga?

Desse spørsmål vil koma fram i valginnspurten. Den vil visa klarare at Jonas er sett til å forsvara ein politikk basert på løgner større enn løgnene det halvkorrupte Ap presenterte nasjonen då dei skreiv krigshistorien.

kris

24.08.2017 kl.23:47

"Gutta på gølvet" hyller Støre, han er en av dem.

En skikkelig arbeider-klasse gutt!

Bonna

24.08.2017 kl.23:54

Støre er på feil sted til feil tid og sier feil ting. Der har dere Støre!

Realisten

25.08.2017 kl.02:05

Men hvem skal eventuelt overta?

Ingen toppolitikere er arbeiderklasse i dag. De er rekruttert som broilere og hardt kurset siden ungdomsskolen, og har levd hele yrkeslivet i politikken, samtlige lederkandidater i Ap.

Yngvar Hartløfsen

25.08.2017 kl.02:11

Til Knut

Du savner en anmeldelse av Støre. Nå er det faktisk slik at jeg har anmeldt både han, Jens og Gro. For landssvik

Jeg anmeldte med henvisning til hijabsaken, men vi har også Stortingsmelding 74, for å ikke snakke om EU-saken

Så da veit du det

Problemet er imidlertidig PST, som nekter å røre AP

PST jobber ikke for Norge, men AP. Norge er ingen rettsstat og Støre er faktisk anmeldt

Odd Inge Matre

25.08.2017 kl.02:30

Herved spås valgresultatet: Arbeiderpartiet 31,4 prosent, SP 10,9 prosent, SV 6,4 prosent og tilsaman 48,7 = NY REGJERING! Lykke til Jonas, du er ein framifrå politiker! :-)

Bjarne

25.08.2017 kl.02:44

Arbeiderpartiet er et autoritært maktparti som har seilt under falskt flagg siden det meldte seg ut av Lenins Komintern. Støres problem er at han litt for tydelig viser partiets sanne ansikt.

kris

25.08.2017 kl.04:38

Hei Odd Inge, regner med at dette var ironi.

Anders

25.08.2017 kl.06:10

Takk Anlov! Endelig blir det gjort sak ut av Støres krig mot Ytringsfriheten. Forbausende mange ser ut til å ha glemt Støres ynkelige opptreden i Karikaturstriden. Og tre år senere: Kriminalisere "kvalifiserte angrep på tro og livssyn". Naversetes famøse kommentar at dette ville styrke Ytringsfriheten. Hva faen?? Kriminalisere ytringer er å styrke Ytringsfriheten? Jeg håper dette får større fokus før valget.

Marianne

25.08.2017 kl.06:18

Lyst til å vite hvordan AP, Gro og Støre virkelig holder på? Søk opp SYNNØVE TAFTØ FJELLBAKK. det er historien om en av Norges politiske fanger, en ubehagelig person, fjernet av nettopp Støre! Den historien burde fjerne enhver tvil hos de som ennå vurderer å stemme AP.

OTC

25.08.2017 kl.06:45

Jonas Gahr Støre representerer de søkkrike familiene på Oslo Vest som kontrollerer AP og skaffer gode stillinger og verv til hverandre - ved å vifte med partiboka til "Arbeiderpartiet". Gjør som vi sier - ikke gjør som oss og "betal din skatt med glede".

Det finnes knapt en arbeider med skitt under neglene i partiets ledelse, men partibroilere uten yrkeserfaring, reklamefolk og diverse som ser AP som gunstig for seg og sine egne. AP sluttet å bygge Norge for ca. 30 år siden og er i dag opptatt med å "redde verden" som vi alle skal betale for. Og døra til Norge slår de på vidt gap og sikrer seg støtte fra nye velgere. Gode på slagord og billig retorikk - dårlig på evne til å bygge Norge.

Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger vist at han rir to hester - sier en ting og gjør noe helt annet. Men han har støtte i norsk media som domineres av AP og venstresiden. Et samarbeid med AP, MDG, SV og Rødt vil være en katastrofe for næringslivet og jobber i distriktene - men en glede for alle diverse veldedige organisasjoner verden over.

Høyre og Frp har gjort en fantastisk jobb ved å rydde opp etter de rødgrønne. De bygger veier, broer, tuneller og økonomien er på full fart oppover.

Det er absolutt ingen grunn til å bytte regjering.

Mumle

25.08.2017 kl.08:29

WOW, hvilket mesterverk av en drittpakke. Gratulerer.

25.08.2017 kl.11:48

Sjølve fundamentet i all kritikk av regjeringa no, er eit enkelt kort: "Skattelette til dei rike". Fantastisk at media ikkje fann ut at den latterleggjorte 10'aren pr dag vart 15 milliardar i sum for 'folk flest'. Noko som havnar i SSB sin statistikk og gir ekstra konsum på 12 milliardar. Med tilhøyrande flyt frå NAV til skattebetalande jobbar.

Alle forstår at etablering av bedriften 'BLÅ-BLÅ POLITIKK a.s" med varekjøp på 12 mrd kroner gir ringvirkningar både i form av sysselsetjing og skatteinngang i produksjon- og salgsledd. Men Ap får uimotsagt i media hevda at 'Ei krone til skattelette er ei krone bort frå eldreomsorg'.

Sjølvsagt er skattelette stimuli for smørjing av samfunnet på lik linje med andre ekstra midlar som kjem folk i hende. Som jobb i det offentlege. Forskjellen er at dei 100 milliardar i ekstra utgifter Stoltenberg påførde fellesskapet som sysselsetjingstiltak for 102.000 personar, er permanente.

Pluss at det er ein permanent og rein utgiftspost for fellesskapet å auka antal tilsette i verdens dyraste offentlege sektor. Det krev skatten frå 10 mann å løna ein ny "millionstilling" i offentleg sektor.

Ap er eit springbrett for folk av ymse karakter med ambisjon om jobbar internasjonalt. Kvalifisert og forhåndsfinansiert i kraft av 100'vis av millionar dei har rundhånda bevilga frå UD og bistand - rappa frå sparebørsa til Ola & Kari.

Jonas passar perfekt inn i denne rekrutteringskategorien. Han er så langt unna den tradisjonelle kakedelande misunnelsesbaserte del av røyrsla som det er mogeleg å koma. Jonas må vera i ferd med å opparbeida alvorlege magesår i rollen han er påtvinga. Eg synest synd på han, der han framstår gråare dag for dag.

SYNNØVE TAFTØ FJELLBAKK.

God lesning:

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2255243

Synd at systemet også fekk knebla offiseren (navn?) og Hans Henrik Ramm som hadde skrivd fleire hundre sider på GRO-GATE. Det er overraskande at Gro har mot til å entra den offentlege scene igjen.

Det er ikkje berre noko halvkorrupt over det heile. Dei står for småkriminelle handlingar. Eller er ulovleg avlytting m.m berre småkriminelt?

Harry

25.08.2017 kl.12:36

Endelig en opplysende og saklig analyse av AP utvikling fra 80 tallet og frem til i dag.

"Helt siden Gro Harlem Brundtlands åttitall har arbeiderens rolle i partiet avtatt. "

Ja, det er problemet. Folk med politiske ambisjoner og penger har sett at veien til makt gikk gjennom Norges største parti. Feil folk i feil parti. Før gikk det bra da de hadde kontroll over media med NRK som hovedtalerør. Nå blir de gjennomskuet. Gro, Jens og Jonas er svært hyggelige folk men jeg tviler på at noen av dem har stått opp kl 5 om morran for å gå med avisa før skolen. Eller jobbet på kaia eller smeltverket. Eller jobbet i kassa på Coop. Eller noensinne hatt problemer med å betale husleien.

Skal man kjenne noen så må man ha gått i deres sko.

Erik

25.08.2017 kl.14:19

Jaja, sånn er det. Allikevel stemmer de som definerer seg selv som arbeidere på denne tåkefyrsten fra Vestsiden. Han kommer fra en annen verden enn dem partiet mener de representerer og ønsker tilslutning fra, han opptrer og uttaler seg også svært annerledes. Troverdighet er viktig i politikken, noe Jonas mangler både med hensyn til uttalelser, egen person og ikke minst nærings- og skattepolitikken hvor Høyre viser vei...

Hva slags type skal da representere Arbeiderpartiet i framtiden? Neppe en akademisk type som f.eks Lysbakken, kanskje én med møkk på henda ala Torbjørn Berntsen..?

Mens Ap jobber med dette stemmer mange av oss andre på Høyre....

Godt valg..!

Gneldre

25.08.2017 kl.14:23

AP stemte imot heising av regnbueflagget i Valle i Aust-Agder og Audnedal i Lindesnes, Vest-Agder. Så der i sør passer AP ypperlig sammen med Krf- kommunene som også droppet flagget. AP er livredde for å irritere og miste noen stemmer, tenker jeg.

Feiginger :)

Kari Kris

25.08.2017 kl.15:36

Hvorfor stemmer folk på AP? Hvorfor stemmer de på SV, Rødt, MPG? Har folk flest EGENTLIG satt seg inn i partipolitikken til det partiet de vil stemme på? Stemmer de på et parti KUN pga. en eller to enkeltsaker og ikke ser på helheten i partiets program? Ved å stemme på et parti KUN pga. en sak gjør de dette da fordi den ENE saken gagner dem selv uten å se på helhetspolitikken til partiet og HVA som faktisk er bra for hele landet vårt? Det er mange velgere som ikke engang vet hva det partiet de stemmer på står for. De stemmer fordi de tror at det er bra eller pga. synsing, men de vet overhodet ikke. Noen AP-velgere har fått spørsmål om hvorfor de stemmer på dem. Svaret er ofte - for å sikre pensjonen min. Dette er eneste grunn til at de stemmer på dem fordi det har jo politikerne deres sagt. De vet fint lite om hva partiet ellers står for. Skremmende dette egentlig fordi det viser at folk stemmer kun av uvitenhet og hva de tror men som ikke nødvendigvis stemmer. Hva har skjedd bl.a. i Frankrike med pensjonistene der? Jo, pensjonistene har fått nærmest halvert pensjonen sin fordi staten ikke har råd til å gi dem full pensjon. De må velge mellom å betale regninger og å kjøpe mat. Mange eldre sulter derfor eller er avhengige av å få litt mat hos slektninger osv. Hvorfor har det blitt slik der og kan vi også oppleve slikt i Norge om noen år? Les deg opp på dette og tenk selv. Ønsker vi å få det slik her? Dette er kun en spesiell sak om pensjon som er nevnt, men det er mange andre saker som er viktige å tenke på også så derfor viktig å lese seg opp på hva som skjer i troverdige og seriøse kanaler. Stol ikke alltid blindt på hva du leser i avisene, ser på TV, hører osv. Tenk selv. Kunnskap er makt, så sett i gang. Godt valg!!

Kari Kris

25.08.2017 kl.15:55

Kan man stole på valgbarometerne? Jeg vil si nei fordi det er ofte et tilleggsspørsmål til spørsmålet som går på hvor viktig dette er for deg osv. Litt viktig, nøytral eller meget viktig for eksempel. Her vil hva du konkret svarer på det ha innvirkning på hvilket parti du ender opp med å få opp som partiet du bør stemme på til slutt. Har selv prøvd dette og det hadde stor betydning for resultatet. Svarer du ofte nøytral vil partiene kunne variere fra f.eks. at du bør stemme på MGP til f.eks å stemme Høyre kun basert på om du da velger å svare nøytral i stedet for f.eks. litt viktig/veldig viktig. Selv om dette ikke personlig er viktig for deg og det er grunnen til at du skriver nøytral så kan det hende at du burde skrevet litt viktig i stedet fordi du synes det jo er viktig for landet selv om det ikke berører deg personlig. Derfor er det bedre å lese seg opp på partiprogrammet i stedet for å stole på et slikt barometer hvis du ikke vet hva du skal stemme, er i tvil osv.

Peter N. Myhre

26.08.2017 kl.09:07

Det er tillatt å være finansakrobat. Men det ser litt rart ut om man samtidig skal lede proletariatet.

Antisosialist

26.08.2017 kl.09:36

Jeg synes ikke det er merkelig at Støre er som han er. Han er sosialist, og slik er sosialister. Det er bare å se på hans forgjengere, de kjempet alle for at vi vanlige dødelige skulle betale mest mulig skatter og avgifter, mens de ordnet seg selv slik at de har nok, og slipper unna skatt. Bare se på hva Gro, Jagland og Stoltenberg har gjort.

De driter en lang mars i oss, vi er bare til for å sørge for at det sosialistiske systemet fungerer, slik at ledelsen i sosialistapparatet har det best.

Så høres dette sikkert rart ut, men det er bare å se til ABSOLUTT ALLE sosialistiske stater opp gjennom tidene, der ledelsen har grabbet til seg milliarder, mens folket sultet.

I Sovjet hadde partimedlemmene til og med egne butikker med bedre utvalg. Det var Sovjet Arbeiderpartiet ville tilhøre, helt fra Gerhardsen og oppover har AP-politikere vært KGB-agenter og spionert for Sovjet. Stoltenberg hadde kodenavn "Steklov".

At ikke folk har gjennomskuet AP-spillet skjønner jeg ikke, de går fortsatt og stemmer på de og tror at de jobber for best mulig liv for folket. DET GJØR DE IKKE, sosialister er de største egoistene som finnes. "Naboen skal ikke ha mer enn meg", slik fungerer deres hjerne.

Olavsen

26.08.2017 kl.10:11

Han er ikke bare på feil sted, han og Rasmus er på feil planet.

Petter

26.08.2017 kl.11:30

AP, SP, SV virker en smule stresset om dagen. Enten er man stram i munnen, eller så smiler man (gudene vet til hvem og hvorfor) eller så triller det ut så mye tøv at man lurer på om vi lever i år 2017. Vi har vel ikke hatt det bedre enn nå, men skal man prøve å vinne valget så er det om å finne opp kruttet på nytt. Resultatet er det stikk motsatte med unntak av "smilet" som av en eller annen grunn gjør det tålelig bra. De grønne lever i sin egen verden og vingler frem og tilbake, vil KUN støtte de som legger ned oljeindustrien. Helt glemt er at disse ungdommene (stort sett) nok vil finne ut når alvoret siger inn at fremtiden ikke akkurat blir en dans på roser - uten den industrien som bidrar mest til velferden.

ibislife

26.08.2017 kl.12:13

Bullseye!

Bonna Voss

26.08.2017 kl.23:11

Støre er feil mann på feil sted til feil tid med feil uttalelser om feil ting. Fyren er totalt feil og tar totalt feil om alt. Han bør forsvinne.

Bjarne betjent

27.08.2017 kl.09:49

Støre sin siste strategiske feil var å hylle Macron - En fransk president som stuper i popularitet - som forventet. Spørsmålet er ikke hva Støre kan gjøre for AP og Norge, men hvilken internasjonal posisjon han kan innta slik at han får en grunn til å flytte tilbake til Paris.

B.Larsen

27.08.2017 kl.19:51

Enig med Bitchen i at Gahr Støre både er en tenker og reflektert person. Det var likevel svært uheldig at han ga etter for radikale muslimer da Selbekk trykket noen Muhammetegninger. Det koster å stå opp for ytringsfriheten, og det er i slike situasjoner at man ser hvem som har politisk ryggrad og et lederpotensiale i seg. Dessverre sviktet Støre den gang. Hva med neste gang?

Lena

08.09.2017 kl.19:08

Mer rammende blir det ikke - som jeg skulle skrevet det selv

Skriv en ny kommentar

hits