hits

NAV må legges ned

NAV er en av Norgeshistoriens mest mislykkede sosiale reformer. Nå er det på tide å erkjenne nederlaget.

NAV or Net asset value text on black block

Da det første NAV-kontoret åpnet på Trøgstad i oktober 2006, var det resultatet av en lang politisk prosess. Ideen var enkel nok, man ville samordne kontorene for trygd, arbeid og sosiale tjenester. På det som godt norsk kalles Stordrift. Det er slett ikke en ulogisk tilnærming, og det finnes mange eksempler på hvordan de tidligere kontorene har kunnet spille på hverandres kompetanse.

Som alltid når store reformer skal sjøsettes omsvermes den av utspekulerte og positive ordelag. Ikke ulikt dagens politireform og kommunesammenslåing. Fra politisk hold ønsker man skape et inntrykk av at reformen er en ren nødvendighet, nærmest styrt av naturlover. Men ikke alle var overbeviste om at NAV kom til å fungere, særlig fordi stordrift og sentralisering har en lei uvane med å lønne seg for den som drifter. Sjelden for den skal benytte seg av tilbudet.

Det viste seg raskt at NAV ikke fungerte godt for brukerne. Men prosessen ble fredet av en serie av helseministre. Budskapet var at omleggingen er så stor at det vil ta et ukjent antall år før vi ser de gode resultatene. Det virket i 5-6 år. NAV fikk stort sett være i fred, og de fleste problemer ble satt på kontoen for startvansker.

Ansiktsløs mastodont

Men tiden gikk, og brukerne ble ikke mer fornøyde. Tvert imot ble opplevelsene verre og verre. Det gikk opp for oss at vi hadde skapt en byråkratisk mastodont. Vel var det mye dårlig og ansiktsløst sosialt arbeid i de gamle sosialkontorene. På Aetat kunne du bli suicidal av de endeløse skjemaveldene. Sammen med trygdekontoret var også disse kontorene ubehagelige og østblokk-byråkratiserte uting. Men de var i det minste på plass i nærmiljøene. Og de hadde hver sin kompetanse.

Prosessen frem mot NAV-reformen var en kollektiv politisk feilkobling. For å bøte på ineffektivitet og inkompetanse hos to statlige og en kommunal (sosialkontoret) tjeneste vedtok man å i stedet skape én ny gigant. I praksis vedtok man å ikke løse problemene hos de tre gamle institusjonene, men heller starte på nytt. Slik skapte man

Dagfinn Høybråten og Bjarne Håkon Hanssen var begge sentrale i å sette reformen ut i livet. I etterkant har de vært samstemte i at reformen er mislykket. Hanssen har til og med innrømmet det åpenbare: at det kanskje ikke var så klokt å samle alle tjenester på en hånd.

Feilslått og kostbart

Stordrift og sentralisering er ikke nødvendigvis uklokt. Men man er nødt til å vite hva man ønsker å oppnå. Om målet kun er å redusere antall stillinger eller å redusere antall kontorer, så kan det være en god vei å gå. Men stat og kommune sitter med ansvaret for samtlige brukere disse tjenestene, og skal ha deres beste for øye.

Vi startet på nytt i 2006. Det var et spenstig forsøk, men det har vist seg å feile, på bekostning av hundretusenvis av brukere og enorme omkostninger over statsbudsjettet. Når Erna Solberg går til angrep på de få personene som utnytter NAVs ordninger bør hun først feie for egen dør; det er NAV som koster samfunnet dyrt, ikke brukerne.

11 år etter oppstarten er det på tide å konkludere med at prosjektet har vært feilslått ut fra de fleste kriterier, og fryktelig kostbart. Det er på tide å legge ned NAV. Vi bør igjen skille ut de tjenestene. Samtidig bør vi benytte anledningen til å skille ut mer enn tre tjenester. En stor del av NAVs brukere er avhengig av lokal spesialisering, og brukere med rusproblemer, dårlig psykisk helse, uføretrygdede eller arbeidsløse vil få mer igjen for et system som er delt inn i kompetente enheter og kontorer.

Stordriftsulemper

Vi må slutte å tenke stordrift, og vi må slutte å tenke sentralisering. Dette er ikke næringslivet. Dette er praktiske og menneskelige tjenester som skal møte mennesker der det er når de trenger det. Dette er tjenester som finansieres av folket. Kontorene i de nye tjenestene må være fysiske og lokale. Du skal møte mennesker, ikke skjemaer på en pc-skjerm.

Det man glemte var å kalkulere inn ulempene ved stordrift, og tapet ved sentralisering. For de fleste andre enn politikere og NAV-ledere er det enkelt å se at mangelen på lokale kontorer skaper et uhyggelig byråkratisk system. For de fleste andre er det også enkelt å se at det ikke skal være et mål med færrest mulige saksbehandlere eller at NAV-konsulentene skal betjene flest mulig fagfelt. Effektivisering gjør blind.

Til de som fortsatt tror at alt må samles for å kunne samarbeide: det stemmer ikke. Det er ingenting i veien for at to separate kontorer har felles rutiner for kommunikasjon, slik at brukere med flere behov kan benytte seg av flere kontorer uten å måtte begynne på nytt hver eneste gang. Slik det var med de gamle tjenestene. Det var dette man skulle løst i 2006. Vi har tapt mange år og et morbid antall milliarder på dette prosjektet, men nå er vi kanskje modne for å fortsette der vi slapp.

I praksis er politikere og statsforvaltningen så lei av dette «problemet» at de ikke engang vil vurdere å gjøre endringer. Men noen er nødt til å påpeke det opplagte: Vi trenger en omlegging av arbeid, trygd og sosiale tjenester, og NAV må legges ned.

59 kommentarer

Dette var et veldig bra innlegg. Jeg håper virkelig

at våre politikere leser dette og tar det til seg.

HER kan det spares. Det forblir å håpe på at det

kommer forandringer og at NAV legges ned. Og at det så

blir lagt mye mer vekt på våre syke, eldre og svake.

Det er mulig jeg tar helt feil, men jeg oppfatter det dithen at det fremdeles er "arbeidskontoret", med de oppgavene som hører til, som har alvorlige problemer. "Sosialkontoret" virker någenlunde. Begge disse bryter loven, utøver trynefaktor, mister sensitive opplysninger, utøver maktmisbruk. Noen brukere får god hjelp. Andre får lite eller ingenting. Jeg vil si det må til en holdningsendring og kunnskapsheving av de ansatte. Det er ett fåtall saksbehandlere som klarer å utøve det arbeidet de har selv valgt på et profesjonelt nivå. Stor del av problemet skyldes nok dette rullerende systemet av saksbehandlere innad. Og større utfordringer som saksbehandlere ikke er faglig kompetente til å håndtere eller avgjøre. Høyere kompetanse og små enheter av faste stabile saksbehandlere på ytelsene burde til. Ikke rullere slik at det blir ny saksbehandler etter 6mnder.

"Trygdeetaten" virker någenlunde synes det som.

Meget bra innlegg. Nav skulle aldri ha blitt dannet. Det er så mye negativt rundt det fra a til å. At saker må komme i media for at Nav skal ta ting alvorlig og bli gjennomført er bare latterlig. Men at politikerne vil ta dette alvorlig er det stor tvil om. De skyver skylda på brukerne som er på Nav.

Nav vet ikke hva ærlighet er en gang. De bare bortforklarer det med "de har ikke vært flinke nok", noe som arbeidsministerens måte å svare på også er.

Nav må enten bli lagt ned eller så må det store endringer til.

Dette er friske lesning fra en reflektert mann. Og politikere må lese innlegget og erkjenner at feil er menneskelig, hvis man innrømmet det. Uten bagatellisering av innleggets essensen. Nemlig, Nav, et sted, hvor klientene skulle møte vennlighet for å komme seg igjen på beina er blitt et fiendtlig og ansiktsløst arena for brukerne med digitalisering diktat. Dagens NAV konstellasjon av Trygd, arbeid er tungvint som leverandørene av sørvis til klientenes vel og stell. Alle kontakt med kurator må avtales på forhånd via telefon samtale. Ikke på skranten lenger. Åpningstider er forskjøvet fra 09-10.

Det var da mye sutring for noe som er gratis for dere slappfisker som bruker det. Og så er det opp til mindretallet i Norge å fylle opp kassa slik at blodigler som dere kan leve livet.

La oss legge ned velferdsstaten slik at alle må klare seg selv samtidig

Det må kompetente ledere til. Ikke politisk korrekte med riktig kjønn. Det må være kompetente ledere som evner å plassere å utvikle personalet. Uredde ledere med andre ord.

NAV er ikke hovedproblemet. Uansett hvordan man omorganiserer, så kommer fremdeles de samme hurpene til å jobbe der. Sur østrogen i korridorene har ødelagt hele etaten.

Anti Valente, du som trofast FrP-velger er nok du mest sannsynlig trygda.

Slike institusjoner vil ALDRI kunne fungere optimalt, sålenge de ansatte ikke kan stilles til ansvar for saksbehandlingen de utfører..

Altså tenk hvis eksempelvis en kirurg ikke kunne stilles til ansvar for kirurgiske feil?? eller forsåvidt en flypilot??

Ja man kan vel si det slik, at det ville vært meget få som hadde turt å dra på sykehus eller å fly da..

Selvfølgelig MÅ folk kunne stilles til ansvar i den jobben de har. Og jeg føler meg rimelig sikker på at NAVs ansatte hadde opptrådt på en HELT annen måte og utført en langt bedre saksbehandling, hvis de hadde risikert søksmål eller å bli rettslig stilt til ansvar, ved feil saksbehandling, som NAV forøvrig er notoriske på!!

Hvor skal økonomiske emigranter hente kontantstøtten og trygdene sine fra;visst deres honningkrukke Nav legges ned ?

Ap og krf vil jo ha hele byer med flyktninger til Norge hvert år ?

Selv i inngripen med NAV nå. Det er ingen der som orker å møte meg en gang, og jeg har bedt to ganger om møte for å få hjelp til å gjøre ting riktig i prosessen. Det virker som de ønsker jeg skal gjøre feil, så kan dem sitte og kritisere feil og nekte bistand...

Jeg blir arbeidsledig, ønsker hjelp til å starte eget firma, men alle jeg har hatt kontakt med gjemmer seg bak sin skjerm og holder seg til sin egen ansettelse og arbeidshverdag - mangler totalt interesse for å hjelpe.

Legg gjerne ned, opprett noe med mennesker som ser annet enn seg selv vil gjøre noe for de som ønsker å komme seg videre.

...who cares?

Velferdsstaten er konk om et par tre år (pluss minus litt slingringsmonn).

50 % av dagens jobber forsvinner og blir (kanskje?) erstattet med noe nytt (krever ny utdanning etc.)

...Gud, Buddha og Hare Krishna så glad jeg er at jeg ikke er født i dag :-)

I min verden fungerer NAF bra. Pensjoner kommer presis, de hjelpemidler min kone trenger er tilgjengelige, oppfølging etter sykdommer er fin. Hvor finnes den perfekte verde?

Jan Erik:

Du finner den perfekte verden overalt fram til og med 11.september.

Etter den tid er flesket harskt og realitetene biter oss alle.

Godt skrevet. Men stort sett det samme har jeg sendt til ledelsen og departementet to ganger. Sosialloven må være noe av det beste som er laget til å ta vare på folk som har kommet i problemer. Desverre er det akkurat slik som mange skriver, også min erfaring, at de ansatte bryr seg ikke. De gjør så mye som mulig for å slippe å hjelpe. Uvillige, kunnskapsløse, og lite tilstede. Sammenslåingen var helt grei den bare om betjeningen hadde vært villige til å følge loven. Og i tillegg lære seg data. Men alt skal jo være hemmelig. Da vil ikke et slikt system virke. Det er utrolig frustrerende å stadig måtte fremskaffe nye data som de burde ha fra før. Med få forbedringer så kunne dette være veldig bra, men noen hoder må rulle. Kompetente folk med vilje til forbedring må inn. De gamle sure "hurpene" må finne seg noe annet. De kan jo sette seg på liste for annen jobb på nav og få erfare etaten utenfra. Men en kommer vel ingen vei om en ikke er muslim.

Ståle j; en kirurg stilles ikke til ansvar for feil begått i tjenesten med mindre det er grovt uaktsomt. Slik er det for de i nav også.

Er du sikker på at saksbehandler i nav har tilstrekkelige rammebetingelser for å utføre arbeidet eller er du blant de som fortsatt tror at offentlige ansatte har et hav av tid? Slik er det nemlig ikke

Nå er det jo også slik at antall brukere, f.eks sosialklienter, har økt eksplosivt siden 2006. Hvis man tror at ved å reversere NAV tilbake til 2006 også får tilbake situasjonen i 2006 så er man rimelig naiv.

Bente Ljustvedt

Bente Ljustvedt

Fantastisk Godt Skrevet. Mange som har varslet om dette i mange år uten og bli hørt. Håper mange leser dette

Helt siden Aetat og Trygdekontoret's si tid, har det vært mangel på riktig kompetanse, som har vært og fortsatt er den store hemsskoen. Verken Aetat, Trygdekontoret eller sosialtjenesten (sistnevnte har jeg ikke erfaring fra) klarte ikke å forvalte - og anvende lovverket riktig. I dagens NAV, har disse problemene bare blitt forsterket. (Har erfaring med alle "3 instansene" fra NAV) Den delen som har med Trygdeetaten og Sosial - tjenesten ser ut til å fungere sånn noenlunde, men Arbeidsmarkedsetaten er bare det eneste dekkende ordene: "Organisert kaos!"

Sats på spissing av kompetansen, og del NAV inn i avdelinger, så kan dette forhåpentligvis bli bra ...

NAV i dagens form, er og blir den største offentlige feilsatsningen i norgeshistorien - Punktum !

Scott Johansen

Scott Johansen

NAV bruker som alle andre offentlige etater New Public Management med produksjon- og målstyring som sin daglige ledelsesfilosofi. En filosofi hvor mennesker er redusert til produksjonsmidler for den offentlige forvaltningen. Det kan virke som om hensikten ikke er å hjelpe, men å holde mennesker nede, for eller kan de ikke hjelpes...

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

At det alltid skal endres og reformeres er basert på en kommunistisk idé for å sabotere et fungerende samfunn.

Metoden er at det tar ganske lang tid før ting kommer til å fungere, så når ting fungerer, blir strukturen ødelagt og gjenskapes. Kun for å ta ned et fungerer system, til noe som ikke fungerer. Noe som skaper flere og flere byråkrater. Det er derfor ikke noen overraskelse at det er så mange reformer på reformer. Det er kun laget for å ødelegge vårt samfunn.

Hele velferdstaten er i ferd med å gå adundas, da innfødte nordmenn blir tvunget - med pistolen mot pannen - til å betale for afrikanere, arabere, og andre imigranter som kommer til vår del av verden med syltelabbene dypt inn i statskassen! Dette er en politisk agenda utført, for å på kort tid, bytte ut befolkningen slik at man sletter våre kulturelle røtter! En slik folkegruppe - uten referansepunkter - er mye lettere å manipulere, og dette er hensikten med dagens politiske regime! Noe drastisk er nødt til å skje med økonomien for å reversere dette, og første skritt er å stenge ute ikke tilhørende mennesker som ikke har vært med på dugnad for velferdsstaten, fra gratispenger. At de i det hele tatt til nå har fått det er helt meningsløst! Videre er det enorme kostnader forbundet med tilhørende "ikke nødvendige" arbeidsplasser som tolketjenester og juridisk bistand m.m. for disse migrantene.

Det rett og slett er hårreisende at nordmenn skal tvinges til å betale for sin egen utryddelse, for det er dette som i praksis er realiteten! Ellers et fornuftig innlegg!

Legge ned NAV...? NAV er ikke perfekt, det vet alle, men det er nok mer fornuftig å legge ned bloggen din, for du har åpenbart veldig lite kunnskap om hva du snakker om. Dine argumenter viser tydelig at du vet veldig lite om offentlig forvaltning, og NAV.

"Legge ned NAV" er tåpelig og åpenbar klickbait for bloggen, og folka i kommentarfeltet her biter rett på. (Inkludert meg selv) Billig

Godt forsøk. Men begge sider i politikken støttet opprettelsen av NAV, og de kommer ikke til å innrømme at det var en gedigen tabbe. Fremdeles messer man at "systemet er basert på tillit" mens det egentlig er basert på mistillit , liksom skattesystemet, og flere og flere kontrollører ansettes. Der sitter de og spionerer på sosiale medier for å "ta" folk. Alle brukere er potensielle kjeltringer og skal behandles slik inntil det motsatte er bevist. Og fellesskapets penger går til lønn og administasjon av alle disse byråkratene. De søler og sløser mer enn det de klarer få inn fra enkelte uærlige brukere.

Bra forklart. Før hadde de kompetanse, på sitt felt. Nå kan de ingenting og de gjør så godt de kan for å motarbeide brukerne.

Er vel ikke noen sammenslåing når man fremdeles må trekke kølapp til "arbeid", "sosial" eller "flyktning". Hjelper ikke at de er i samme hus. Noe av NAV er statlig, mens noe enda hører til kommunen. For et rot

Et av de store problemene er at Arbeidsøkende, skal stå i samme kø som trygdede, og personer som har behov for hjelp fra "sosialkontoret" Når det kommer til bruk av datasystemer for de ansatte blir det ofte byttet ut + lagt til nye systemer, som tar mye tid fra de som skal jobbe med klientene. På toppen av dt hele er det ledere på toppen som driter i hva ansatte sier til dem (inn dt ene øre, ut dt andre). Slik blir det dårlig arbeidskultur av.

Jeg trur mange i "NaV" og ellers i dt offentliga er nødt til å bruke flere timer i uken til papirarbeid og et byråkratisk sjemavelde. Dette går ut over brukerne. Bare spør fastlegen din hvor mange timer han bruker på papirarbeid i uka.

NAV Bjerke er et duste NAV og ansatt kan ingen ting og tvinger folk til å jobbe med noe annet når en NAV bruker har fått seg en jobbe. På NAV Alna ble jeg tvinget til å bruke NAV Stovner på grunn av min saksbehandler hadde flytte ditt. Man blir ikke behandlet som mennesker på NAV med som Dyr.

AnitiSosialist

AnitiSosialist

Legg ned alt sosialistene fra venstresiden har bygget.

er ikke det eneste mislykkede prosjektet fra de folkevalgte på Stortinget. NAV, samhandlings-reformen og kommunesammenslåingen er prosjekter som har mislykket helt eller delvis, for eksempel var det ikke tildelt verken ressurser eller personell til utvikle samarbeid mellom sykehus og sykehjem før pasientene skulle komme fra sykehuset til sykehjemmet når samhandlings-reformen slo inn.

Ett kjennetegn ved elendige og svindyre prosjekter er at de er igangsatt av politikere. Kommunesammenslåing versjon 2 - satt i gang av Jan Tore Sanner, samhandlings-reformen - satt i gang av Bjarne Håkon Hanssen.

NAV inkompetansen slutter aldri å overraske meg. På kontorene står veilederne, som enten er så ærlig å innrømme at de ikke vet noe eller fungerer som villedere ved å gi feilinformasjon. Ringte NAV sentralt for å bestille en time veiledning ifbm foreldrepenger på det lokale NAV kontoret. De svarte at det kunne jeg dessverre ikke få fordi NAV kontorene ikke hadde noe kunnskap om foreldrepenger!

Teorien bak NAV er korrekt. Problemet er verktøyet de bruker. I stedet for å bruke penger på ball bør man bygge et nytt system opp fra bunnen av med en god del automatisering i som automatisk sykepenger ved sykemelding fra lege, arbeidsledighetstrygd ved oppsigelse, etc. Så kan veilederne ta seg av ting som ikke kan automatiseres og unntakstilfeller.

Problemet er armer som blir satt til å lage slike systemer ikke har peiling på hva de driver med. De består av en gjeng personer som enten er mot automatisering, ikke har peiling på IT eller gjør alt de kan for å bevare egen, og sine kjentes, jobber.

Jeg manglet jobb i 2 måneder, og jeg fikk den hjelpen jeg hadde rett på. Heldigvis hadde jeg nok penger på konto slik at jeg ikke fikk problemer med ventetiden på 3 måneder. Hadde vert verre om jeg var blakk.

Problemet er ikke at noen deler kontor eller er samordnet i en overordnet organisasjon.

Problemet er ekstremt dårlige holdninger i hele systemet. Det har vært så vanskelig og lite motiverende å gjøre ting med kvalitet -at ingen bryr seg.

Det må gjøres ting for å rydde opp i NAV å få opp kvaliteten.

1. Skaff ledelse som forstår informasjonsbasert saksbehandling hvor brukeren er i sentrum.

2. Sørg for at reglene er enkle og entydige nok slik at saksbehandler kan konsentrere seg om å hjelpe i stede for å tyde og gjette -som skaper usikkerhet for saksbehandler og potensielt tapte rettigheter for bruker. (eller urettmessig leverte goder)

3. Etabler en "fastlegeordning" hvor en person har hovedansvaret for oppfølgning av hver bruker. Det betyr ikke at en person skal kunne og gjøre alt, oppgaver må fordeles til dem som har relevant kompetanse.

Har hørt at folk som går på NAV må gjøre arbeidet selv fra egen PC.Altså kun byråkrater som sitter å leser e-post og elektroniske søknader som etter sigende ikke lar seg sende inn dersom de inneholder feil. For meg må de gjerne legge det ned.

Jeg var i kontakt med aetat før NAV ble "laget", og de jeg snakket med der, var IKKE fornøyd med at alt skulle slås sammen. Kanskje de fortsatt jobber der, og er misfornøyde, og derfor gjør en dårlig jobb.

Eit godt skrevet innlegg,men ingen konstruktive forslag hvordan eit evntl bør forenkle,og effektivisere NAV......Hensikten med etableringen av NAV var at brukerene skulle gå "inn bare en dør",men til liten nytte når de der møter stengte dører.....Brukerene blir etterhvert oppfordret om å nytte IT.og elektroniske tjenester i kontakter med NAV,og sjølvbetjening prinsippet, har forlengst gjordt sitt inntog ,og systemet er bassert på tillit ,og hjemmekontor..Syke personer opplever idag ofte større utfordringer i møte med skjemaveldet,og saksbehandler i NAV en å takle egen sykdom,og slik bør det selvsagt ikkje vera... Ein har nok etterhvert fått mange døme på politiske vedtak om samanslåinger, omorganiseringer ikkje har gjitte og forventa effektiviseringsvinsten...Nå er det med politikerne,som med veret ...Ingen kan gjøre noe med det,og heller ikkje ansvarleg for sine handlinger...

NAV er prototypen på kunstig intelligens. Kan bare bli verre.

Inkompetanse. Trynefaktor. HAlvpsykopater.Korrumpert. Det er Nav. Enig, legg det ned.

Trygdekontoret og arbeidskontoret var velfungerende og folk ble tatt godt i mot. Det var sosialkontoret som trengte store reformer og å bli kvitt en stor ukultur de tok med seg inn i NAV

ADVARTE MOT REFORMEN SOM SKAPER KRISE ? (Hegnar 16.02.09) Før Nav-reformen ble vedtatt, advarte to ekspertutvalg mot internkonflikter dersom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten ble slått sammen.

Hva mener du med å sentralisere? Vi har fire kontor i Stavanger. Vi har knapt 20 personer innom iløpet av en dag, inkl. sosial. Jeg er HELT uenig i innlegget og skjønner IKKE problemet. Og jeg har lang erfaring fra trygdekontor, noe mindre fra Aetat, og masse fra NAV. Dette er jo reint tull som vanlig. Aaaaargh - jeg er SÅ LEI sutring!!!! Det er VÅRE skattepenger som betaler for alle som ikke jobber!!! DINE skattepenger!

Det er sant. I am from Africa. I think Nav office is more optimistic bureaucrayc office like (råd giver ,veiledder ovs). They fasilitet More and more bureaucrayc more than third world country ohhhh .

Jeg bor i kommunal bolig, og måtte nå på vårparten søke om å forlenge kontrakten. Jeg gikk til NAV, men der var kølappmaskinen borte, to-tre ansatte som overså alle de ikke selv ventet på (jeg visste ikke da at de hadde begynt å nekte folk å komme uten avtale), og den ene greide ikke engang å svare på om det var de som skulle ha skjemaet. Den andre visste heldigvis, og sendte meg til kommunen.

Det fikk jeg navn og nr til saksbehandler, sendte melding og fikk time i slutten av den uka, og alt var i orden når helga startet. Forskjellen var som natt og dag!

Det verste er at hvis jeg hadde måtte forholde meg til NAV så måtte jeg ha hatt hjelp, og tro meg; jeg klarer å ordne opp selv, hvis det er mulig! Er det et av målene å gjøre oss mindre uavhengige, eller er det bare en bieffekt?

det er vel ingen hemmelighet at det betales ut millionbeløp til de som ikke trenger det,tenk på alle de som har utdannet seg til politi gått 3 år på høyskole ,kommer ut og INGEN jobb ,mange får heller IKKE støtte fra NAV fordi de ikke har hatt høy nok inntekt de 3 årene ? hm.. Rydd opp i NAV så skal dere se vi får ekstra kroner til eldre/syke for der bommer Norge så det holder.

Lukk den butikk før hele Afrika står i Norge... med finger nede i honningkrukke...

fer34er fef43r43

fer34er fef43r43

Omleggingen har kanskje fungert dårlig, men det finnes ikke noe alternativ. Å være imot alle reformer uansett er noe det lukter Senterpartiet av, og er ikke en spesielt god ide i 2017.

Bjarne Gunnar Andresen

Bjarne Gunnar Andresen

Å bli kjørt igjennom Nav i en tvilsom sak av bidragsmottaker !! Nav sender meg 2 brev/ svar på saken at mottaker ikke oppfyller krav til å motta penger. Noen måneder senere kommer det ett svar som Underkjenner sine egne avgjørelser!!?? Min sønn får med sin egen glede 21000 og lar seg ikke takke avsender? Nav driver regler som arbeider mot dem selv,detter er jo lovløst!!?

Les min blogg: lagertha.blogg.no så ser man hvordan etaten behandler egne ansatte.

Er arbeidsledig. Ringte nummeret til NAV. Ventet bare 25 minutter. Jeg ville bare fortelle at jeg ville snakke med min saksbehandler. 3 dager senere fikk jeg svar. Din saksbehandler er på ferie. Du må gjerne klage på avslaget. Her sitter jeg og er helt ? Dette skjedd for 3 uker siden og jeg har enda ikke hørt noe. Jeg har gitt opp NAV.

Noe må gjøres med NAV.

NAV er en fantastisk etat som har samlet alt på et sted. Sammenlikn etaten med andre land i Europa og deres velferdssystemer. Du skal se langt for å komme i nærheten av det fantastiske systemet vi har i dag og her i Norge. Du aner ikke hvor heldig vi er som har NAV.

for en uorganisert etat i norden

Enig med Andreas og Frøydis.

Noe av problemet er de store forventningene som var knyttet til NAV-reformen. Effektivisering og automatisering av offentlige tjenester er en bra ting. Det frigjør ressurser som kan brukes til å hjelpe de som har behov for mer personlig oppfølging. Det er ikke alle, inkludert meg selv, som har behov for tett oppfølging fra saksbehandler etc.

CMS; Målet er å få ned arbeidsledigheten nå før valget. Det må ta seg bra ut må vite, og da hever de terskelen slik at tusner av syke, eller som er svekket på andre måter, ikke klarer å henge med. Arbeidsplikt for sosialstønad likeså. Søknadene sank med nær ti prosent, og for å få sosialstønad må du melde deg som arbeidssøker. Slik har ledigheten tilsynelatende sunket med nær ti prosent siste året, men alt i alt under de blå har den steget med 3,7 prosent siden 2013 og tallet vil bli mye høyere når vi nærmer oss årsskiftet. I tillegg fant TV2 200.000 til som er lurt bort fra statestikken. Reell arbeidsledighet er nå på 7,8 prosent.

Vist nav skal vekk. Få opp fleire jobbmuligheiter før derre har tenkt å få nav ut. Vist ikkje nav hadde vert i norge, so ville da ha blitt fleire uteligare. For meg so har nav julpa meg soo mykje. Og i tilfelle folk ikkje forstår da eg skriver so har eg dysleksi og grama problemer som gjer da vanskelig å få seg jobb.

Dette er latterlig! Tenk på di svakeste i samfunnet? At alle skal klare seg helt selvstendig er lettere og si en og vise det praktisk vi mennesker er ulike jeg syntes det skulle være heller slik at det skulle ha vært mye strengere og motta statelig støtte men ikke legge ned noe som er med og hjelper mennesker i veien videre får og i helle tatt overleve! Hva med dem som er allerede under Nav ta ett eksempel og har utgifter som må betales og den eneste måten og betale di på er gjennom statelig støtte? Skal folk gå rett til gjeld og mye tap begrunn av at folk selv ikke finer ledige stillinger eller er får syk til og jobbe? Det skal ikke være menneskes skyld at man blir syk eller tilfører vanskelighet til og fine ledige stillinger! Vi skatter får og hjelpe befolkningen vår og Norge som ett nasjon ikke får og putte di under en bur!

jeg har hatt med NAV å gjøre siden 2009 og har ingenting å klage på- har alltid blitt bra behandlet og alltid fått det jeg har hatt krav å. Hva skal vi gjøre om NAV legges ned ? Om det da lages en eller ti andre organisasjoner - tror dere at det da blir bedre eller at det blir noen forskjell.

Skriv en ny kommentar