hits

Tiggeforbud er en avsporing

Frp vil forby tigging i Oslo. De bør heller bruke kreftene på å løse problemet. 

Både Høyre og Frp ønsker å forby tigging. De har ikke flertall på stortinget for et nasjonalt forbud, men Frp fortsetter å forsøke i kommunene. Tidligere i juni ble de nedstemt i Bergen bystyre. Nå forsøker de i Oslo, der Carl I. Hagen og Peter N. Myhre foreslår å fjerne hovedstadens tiggerkopper.

Intensjonen til Frp er ryddig nok, de vil helst fjerne tiggingen og det den medfører av annen kriminalitet. Men virkemiddelet er galt, og lukter langt på vei ren symbolpolitikk. Det er ofte Frp som harselerer når andre partier ønsker å forby ting.

Minimum av verdighet

Jeg deler oppfatningen til Frp om at det finnes bakmenn i stor utstrekning, og at den aggressive tiggingen er en uting. At spekulative forskningsrapporter fra FAFO og NOVA forsøker å si noe annet, må man ta med en stor klype salt. At Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og andre aktører som profiterer på tiggerne gjør det samme betyr heller ikke mye.

Men vi skal like fullt behandle tiggere som medmennesker i et europeisk fellesskap. Ikke som brikker i partipolitisk spill, og heller ikke som et inventar vi kan fjerne fordi vi ikke liker å se dem. Et minimum av verdighet og dannelse må vi kreve av oss selv. Det er tross alt kun få år siden Frp ønsket å deportere romfolk.

Barnetigging

De fleste er enige om at tigging ikke er særlig bra, verken for den som tigger eller publikum. I tillegg vil nok mange lett forstå at det foregår langt mer organisert enn enkelte vil ha oss til å tro. Disse familiene og nettverkene er nøyaktig de samme som benytter barn over hele Europa. At vi har fått dem til å ikke bruke barn i Norge er bra, men det gjør dem ikke mindre kyniske.  

I et slikt perspektiv er det mulig å forstå forbudstanken. Det gjør det ikke mer riktig. Rent prinsipielt er det svært vanskelig å argumentere for at handlingen i seg selv skal straffes, men det er heller ikke derfor man ønsker å forby det. Forbud er kun et praktisk virkemiddel i kampen mot noe annet enn det forbudet gjelder. Det er i seg selv en dårlig idé, og en lite god bruk av lovverket.

Dernest er det lite som tyder på at et forbud vil fjerne kriminaliteten som tiggingen medfører. Disse nettverkene av fattige og kriminelle vil finne andre veier til sine mål, og de er allerede godt etablert her i landet. Fattigdommen og slaveriet som ligger bak tiggingen vil ikke berøres av en norsk lovhjemmel. Det eneste vi oppnår er å bruke loven til å dekke over problemer som allikevel vil fortsette å være der.

Forbud er en avsporing

I et større perspektiv er forbud en ren avsporing. For dette handler om sosiale problemer utenfor Norges grenser, men samtidig innenfor vårt europeiske fellesskap. Arbeidet vi gjør inn mot Øst-Europa (spesielt Romania) er ikke bare svakt, det er forferdelig dårlig. Det pøses penger inn i store EU-byråkratier, men undersøkelser har vist at forsvinnende lite midler brukes der det skal. Både EU og Norge har skyld i dette.

Dette har ikke regjeringen tatt tak i. Det vi burde gjort var å satse tungt inn mot prosjekter i Romania, Bulgaria og andre land med rom-befolkning. Lokale investeringer bør øremerkes utdanning, arbeidstrening og innovative sosiale prosjekter, med høy grad av kontroll over pengestrøm og forvaltning. Vi kan ikke uten videre stole på at mottakerne benytter midlene korrekt, uavhengig av om det er lokale aktører eller norske frivillige organisasjoner.

Fullt mulig å hjelpe

Men vi kan ikke lukke øynene for det som skjer i Norge. Her handler det om å tilby noe som er mer attraktivt enn tigging. Skape nye muligheter og jobbe med tiggerne slik at de i beste fall slutter å tigge. Kreative arbeidstiltak, opplæringsprosjekter og sosiale entreprenørskap skreddersydd for å sysselsette ville være en god start. Innovative arbeidsprosjekter som fyller hverdagen med en viss samfunnsmessig produksjon.

Lavterskel sysselsetting ville trolig være en bedre investering enn overnattingstilbud og matutdelinger. Mange vil kalle det naivt å tro at vi kan hjelpe tiggere ut av tigging. Men det kommer av ren uvitenhet. De aller fleste romfolk i Europe er stedfaste, og de aller fleste mennesker ønsker seg noe som er bedre enn det de allerede har. Også romfolk og profesjonelle tiggere.

Polarisert debatt

Den norske polariserte debatten dreier seg oftest om bakmenn eller ikke bakmenn, forbud eller ikke forbud. Sjelden om hva vi faktisk kan finne på som er konstruktivt. Svaret er at det er mye vi kan gjøre som ikke er prøvd.

Frp og Carl I. Hagen har rett i at det har blitt ubehagelig mange tiggere fra Øst-Europa, og at mye av tiggingen kan knyttes til kriminalitet. Men tiltakene vi setter inn bør handle om hva vi kan gjøre for dem, i stedet for hva vi kan hindre dem i å gjøre.

Det handler om arbeidstiltak i Norge og sosialt arbeid i Romania og Øst-Europa. Begge deler er i stor grad regjeringens ansvar. Derfor er et lovforbud kun et ørlite plaster på et stort sår som Frp og Høyre selv har vært med å skape.

23 kommentarer

Lønner seg som regel å ta problemet ved roten, istedenfor å feie det under det berømte teppet. Uansett positivt at det forsøkes å gjøre noe.

Det er ikke norges ansvar å sørge for rumenske statsborgere.

Enten de er her på ferie eller for å tigge.

ET forbud er ikke en avsporing. Det er en start.

Sajber: Jo, selvsagt er det vårt ansvar å sørge for mennesker som er i Norge, uavhengig av hvor de kommer fra. Noe annet ville være fryktelig unorsk.

Judas Iscariot

Judas Iscariot

Et forbud er på sin plass. Grunnen er enkel. Man reduserer risken for kriminalitet i landet. Blir stoppet før dem kommer hit.

Stopp all "hjelp" som egentlig er tyveri fra landets egne befolkning utført av politikere, byråkrater og NGOer.

Løsningen er at all folk fra for eksempel Romania nektes å komme inn eller gjøre handel i Norge eller andre land. Kravet oppheves når dem har løst sine egne problemer med fattigdom.

Tvinge landet til å gjøre noe med sine egne problemer.

Judas Iscariot: Norge kan ikke utestenge mennesker fra visse land, det har vi ikke muligheten til. Men vi kan definitivt bidra til at Romania blir flinkere til å jobbe sine problemer.

Som i ditt forrige innlegg ramser du opp en masse grunner for at du er enig og ser problemet. Men der du blir uenig er når frp fremmer forslaget. Er det ikke partipolitisk og ville tillate tigging for de partiene som vil det? Det her blir så dumt og latterlig at vi stopper her.

Nicolai: At man ser samme problem betyr ikke at man ser samme løsning. Frp går dessverre ofte på akkord med sin egen tro på individet og liberale løsninger. Både forbud mot klesplagg og tigging er på kanten av hva et liberalt samfunn bør ha, etter mitt syn. At Frp stadig samtidig kritiserer andre type forbud (som for eksempel alkohol i park) er lite konsekvent.

Jeg tror også det nettopp er slik selvmotsigelser som har gjort at partiet har blitt såpass mye mindre, og noe som lett kan føre dem ned mot sperregrensa om de ikke rydder opp i egne standpunkter.

Å forby tigging er i realiteten å forby en ytring. For det er jo det tigging i sin basisform faktisk er...

"Har du en slant til overs"...

Så et tiggeforbud vil faktisk være et brudd på grunnloven og ytringsfriheten. Og den veien bør vi ikke ta !

@Gunnar

Du får kjempe for ytringsfriheten på kjøpesentere da.

De har tiggerforbud.

Rart ikke sant?

Det er vel for svarte ikke nordmenns ansvar at det er fattige mennesker i Romania? Hvorfor stoppe innenfor Europas grenser, hva med fattige afrikanere? Det er så lett å kaste om seg med andres skattepenger... Du er en godhetsposør av verste sort.

Tiggere er ikke alltid fattige folk. Som i Drammen hvor de parkerer et stykke unna sentrum, skifter til gamle klær og sitter og tigger. Altså stor sjanse for at du gir penger til en som har mer enn deg.

Jon Harald: Det er veldig sant, men det gjør ikke man bør forby det.

Forbud en avsporing ? Når noe er uønsket forbyr man det. Alternativet er å ikke gjøre noe som helst.... og det skal virke ?

Når man ikke ønsker høye hastigheter, forbyr man det, når man ikke ønsker biler i Oslo forbys det, når man ikke ønsker narkotika i landet forbys det.

Skal man følge logikken her, bør man stort sett drite i alt og gjøre som man vil.... eller ?

Bygutt: Nei, vi bør ikke forby alt som er uønsket. Det er MYE ved folk som man kan mislike, fra lukter og klær til adferd og språk.

Alternativet er ikke å ikke gjøre noe, det er helt ulogisk og en kunstig sammenstilling. Det er mulig å gjøre masse uten forbud.

Man skal ikek kunne gjøre «hva man vil» fordi man ikke forbyr tigging. Det er mye som må være forbudt, men det handler stort sett om ting som skader andre. Selve tigger-handlingen skader ingen, truer ingen og påfører ingen lidelse.

Biler har ingenting med saken å gjøre, høye hastigheter er livsfarlig og en helt annen diskusjon.

Bedre å la dem få en lønn for å gjøre en innsats. Plukk søppel = få betalt pr kg levert. Plukk svartelista vekster = lønn pr kg. Beggedeler kan betales gjennom MILJØavdelingene i kommunene!

Innlegget er like dumt som navnet til "skribenten"og det sier ikke lite. Utover det er det liten hensikt i å seriøst argumentere med denne typen sosialt feminist.

Svein Larsen: Mulig navnet klinger dumt for deg, men det har lite med saken å gjøre. Jeg er vel verken sosialist eller feminist, men ellers står du fritt til å sette merkelapper når du mangler argumenter.

"Anlov P. Mathiesen"

Det er godt mulig du føler det slik, men regelverket er ikke basert på føleri. Du må selvfølgelig også gjerne påta deg det ansvaret,men du har ingen rett til å pålegge andre. Hverken moralsk eller juridisk

Om vi ikke skal diskriminere, bør vi gi samme muligheter til tyskere, russere og finner osv. Noe annet ville være diskriminerende.

Det er de samme reglene som gjelder for alle som besøker landet vårt og forskjellsbehandling er en uting.

Det er også et krav at man forsørger seg selv når man besøker norge. Slik det er i resten av verden.

Dette er ikke hjemløse mennesker. Ikke mer enn om du eller jeg dro på camping ferie til sverige.

Sånn sett er det ingen forskjell på rumenske tiggere og turister. Om vi ikke skal diskriminere stiller vi samme krav til alle.

Et annet poeng er regelverket som sier de skal forlate landet etter 3 måneder.

Synes du det skal håndheves eller ikke?

Jon.Anders Grannes

Jon.Anders Grannes

Problemet er at venstresiden fjernet en lov om generelt tiggerforbud i Norge slik at de kunne introdusere enda en offergruppe i det offentlige bildet?

Løsningen er vel å forby tigging kommunalt?

Gunnar. Min ytring overfor tiggere er at jeg ikke lenger har cash og dersom de prøver seg med vips eller kortterminal så har de allerede penger nok.

Tiggeforbud er et godt tiltak.

Et bedre tiltak vil være å gå ut av Schengenavtalen, og kreve visum fra Romania.

Orsak, men norske medier med det aller høgaste truverdet hev prova med si politisk korrekte forsking at det ikkje finst nokon samanhang mellom tiggararar og kriminalitet. Og når slike kjelder lyt vêre so visse, er det ikkje vår uppgåve å tvila på det, so seriøs forsking lyt me berre godtaka utan vilkår, sann. Jau! Istaden lyt me diskutera kvisleisen dessa stakkars tiggarane skal kunne tene løna si i det kontantlause samfunn som politikarane hev visdomen til å innføra so snøgt og stutt som råd er. Kanskje lyt dei syta for å dela ut kortautomatar åt dei, eller gje dei gratis tilgang åt sånn Kvipps-konto? Varme og inkluderande føreslag båe to, spyr du meg.

Slik type "moralprekener" som Anlov P. Matiesen kommer med her, er typisk norsk.

Dvs. mene noe, og forlange at alle andre skal mene det samme, samt betale, ellers blir det "fryktelig unorsk".

I stedet for bare å mene noe, og ta det som en selvfølge at alle andre skal mene det samme, synes JEG at herr Anlov kan gå på facebook og få sine meningsfeller med seg til å løse problemet finansielt og på dugnad.

Hvis ikke, blir slike typer innlegg bare rett og slett patetisk!

Skriv en ny kommentar