hits

Religiøst kvakksalveri i rusomsorgen

Overtro er en av årsakene til at rusomsorgen ikke fungerer. Hos mange store ideelle aktører er bibel og guds ord fortsatt bærende elementer. Kvakksalveriet lever i beste velgående.

Når Frelsesarmeen reklamerer med suppe, såpe og frelse i 125 år, er det med god grunn. Frelsen står i sentrum, og ideologien bygger på en tanke om at mennesket har tre grunnleggende behov: det fysiske (suppe), verdighet og selvrespekt (såpe) og guds kjærlighet gjennom Jesus (frelse). Gjennom uniformer, sanger, ritualer og sterke sosiale bånd klarer armeen å skape lojalitet hos sine medlemmer og soldater.           

Frelsesarmeen er tydeligere i sitt kristne budskap enn sine kolleger på feltet. De har ikke omskrevet sitt grunnsyn for å tilpasse seg markedet. Armeen er en gjennomført kristen bedrift som fortsatt mener at forkynnelse og nestekjærlighet er «to sider av samme sak». Men selv om andre aktører har tilpasset seg markedet, er like fullt forkynnelse og tro en del av hverdagen.

Bibelen er fortsatt med

Hos dominerende aktører som Evangeliesenteret, Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste og andre er fortsatt bibel og forkynnelse av Gud bærende elementer. Forkynnelse og frelse er byttet ut med varme og raushet, og gjerningsmisjon med lavterskel. Vekkelse er erstattet med verdighet.

De religiøse bevegelsene skal ha deler av æren for fremveksten av sosialt arbeid. Aktørenes engasjement har vært avgjørende for utviklingen av feltet. Det er likevel grunn til å hevde at myndighetene bør stille strengere krav til livssynsfrihet innen omsorg. Frelsesarmeens syn på homofili har skapt mange debatter, som da TV2 kunne fortelle at Are Veraas ble forhindret fra å bli korpssekretær i Frelsesarmeen fordi han var homofil.

Talsmann Andrew Hannevik forklarte at Frelsesarmeen mener samliv må være basert på at mann og kvinne lever i ekteskap, og at synet er basert på «Frelsesarmeens forståelse av Bibelen, og det er de samme reglene som gjelder for Frelsesarmeen i 126 land». Det må de gjerne mene, men ikke helt uten videre.

Frelsesarmeen mot homofile           

Frelsesarmeen er en milliardbedrift og en av de største tilskuddsmottakerne, og det gir myndighetene full anledning til å gi signaler om hva som er akseptabel personalpolitikk. Man skal ikke forby tro eller ideologi, selv når den diskriminerer eller bryter med sunn fornuft. Men staten bør definere det som uaktuelt å finansiere virksomheter som aktivt diskriminerer på grunnlag av legning eller etnisitet.           

Synet på homofili er et av mange eksempler på hvordan overtro lett kommer i konflikt med samfunnet og vitenskapen. Derfor er det betenkelig at mye av arbeidet med ruslidelser overlates til troens domene. Tilskudd bør fordeles etter rasjonelle krav til resultat og forskningsbasert tilnærming, og det sentrale hjelpearbeidet må baseres på etterprøvbare metoder og rasjonelle verktøy. Overtro er ikke ulovlig, og det er ikke noe galt i å tro på bibelen. Men noen rasjonell medisinsk behandlingskilde er den ikke.

Den religiøse avholdsbevegelsen dominerer

Den religiøse avholdsbevegelsen dominerer fortsatt rusfeltet i Norge. Gjennom paraplyorganisasjonen Actis (tidligere Avholdsfolkets råd) arbeider de politisk på vegne av en lang rekke kristne organisasjoner. Actis frontes av den driftige Arbeiderparti-politikeren Mina Gerhardsen, og som styreleder sitter Arne Johannessen. Sammen utgjør de det kanskje mest ytterliggående og konservative som finnes på feltet.

Blant medlemmene finner du Juvente, Frelsesarmeen, Det norske Totalavholdsselskap, Blå Kors, IOGT og Norsk helse- og avholdsforbund, som alle har kristne vedtekter eller tydelige religiøse røtter. Sistnevnte har bakgrunn fra syvendedagsadventistenes tenkning og promoterer «tillit til Gud» som et av svarene på en god helse, på linje med sollys og vann.

Den organiserte omsorgsindustrien i Norge startet i andre halvdel av 1800-tallet med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Begge var vekkelsesbevegelser, med forkynnelse og misjonsarbeid i sentrum. Omsorg var et middel i arbeidet med å spre kristen tro. Matutdeling var et helt verktøy for å spre gudstro til de fattige. «Fattigpleie», «gatemisjon», utdeling av bibler og søndagsskoler var blant virkemidlene. Forkynnelse og omsorg var to sider av samme sak.           

Felles for de religiøse organisasjonene er at de stammer fra en annen æra. Ikke bare var rusmidlene annerledes på 1800-tallet, fattigdommen var også av en helt annen art. Når kristne grupper samlet inn penger til mat, dekket de helt konkrete behov. I 1868 hevdet Eilert Sundt at 17 prosent av Kristianias innbyggere var fattige. Sykdommer florerte, og enkelte hadde ikke mat på bordet.

Hjemløse, tiggere og prostituerte hadde ingen velferdsstat å få hjelp fra. Storbyene opplevde en eksplosiv befolkningsvekst. Derfor er mye av de ideelle organisasjonenes arbeid feilslått, fordi de fortsatt er sterkt opptatt av utdeling av klær og mat og overtro.

Kvakksalveri

Verden går fremover, selv i helsevesenet. Vi er på vei bort fra den religiøst funderte omsorgsbransjen. Forskning gir oss kunnskap, som ofte står i motsetning til de forrige århundrers tilnærminger. Noe spissformulert kan vi si at bønn som metode har tapt terreng. Heldigvis.

Men religionen er langt fra borte. Arven fra den sosiale misjoneringen lever i beste velgående, som en politisk og økonomisk maktfaktor. I realiteten er fortsatt mye av det sosiale arbeidet basert på tro, men i en ny og mer tidsriktig bekledning. Dagens modell for rusavhengige er basert på såkalt «ideelle» aktører. Derfor inneholder rusfeltet fortsatt det vi på godt norsk kaller kvakksalveri.

25 kommentarer

Veldig informativt, mye her som jeg ikke har tenkt så nøye over. Du er flink til å opplyse!

De aller fleste jeg kjenner som har kommet seg helt bort fra gata er folk som har fått gudstro, så denne kronikken var enspora på grensen til det fanatiske. Jeg tror faktisk ikke jeg kjenner mange religiøse som er så utrolig ensidig når det kommer til hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Jan: godt mulig. Organiseringen av norsl rusomsorg er like fullt dominert av de gamle, religiøse milliardbedriftene. Det hindrer nytenkning og endring.

http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Skriv denne artikkelen om til norsk om du tørr. Og legg den ut her på nettavisen.no Bevis at du er journalist! For denne artikkelen du nett har skrevet er makkverk. Bestilling verk?

Nå burde du heller konsentrere deg om ødeleggelsen av vårt land, gjennom den ustanselige promoteringen av homogalskapen og innsleppet av de feige og impudente muslimene, som sier de flyktet til nærmeste trygge sted for å deretter kunne returnere til eget land...., og i mellomtiden mens de okkuperte land etter land, integrerte seg over en lav sko?

Ikke det, sier du?

Nei, tenkte nok ikke det.

Eeeeeh.... og hva så??? Nå ble jeg litt provosert av hvor kunnskapsløs du fremstår som.

Før jeg fikk rusproblemer (eller dvs før de manifesterte seg) hadde jeg lignende fordommer som deg. Nå vet jeg bedre. I Bergen er det tre veier å gå hvis man ønsker hjelp til å komme seg ut; kommunalt (der man tydelig er et problem og en del av statistikken) privat (anonyme alkoholikere/narkomane som tar (mye!) penger for å innlosjere den vrangforestilte og forkynne en enkel løsning/12 trinn, eller 12 bud om du vil) eller hos ideelle organisasjoner som frelsesarmeen/blåkors. De som ikke dømmer deg og faktisk hører på det man har å komme med er de ideelle organisasjonene. De har ikke noe samarbeid med politi eller kommune/nav. De har ikke fordommer. Isåfall har jeg ikke sett de. Sånn som jeg har oppfattet det så har de faktisk et genuint ønske om å hjelpe og støtte de som trenger det med mat, klær og kaffe og noen å prate med. Tilogmed rn jobb kan du få hos de etterhvert. Ikke en eneste gang har jeg opplevd noe som helst religiøst hos dem. Men de har hjulpet meg å få på meg noe klær om vinteren og stablet meg på beina flere ganger. Har fått overnatte hos indremisjonen flere ganger. Når det er sagt så vet jeg om flere som har kommet i kontakt med sitt religiøse jeg men da har de i såfall hatt det i bagasjen fra før. Hver enkelt person har sine grunner for hvorfor de ikke tør å se folk i øynene: hvorfor de føler seg så liten og skamfull at de må ruse seg for å idetheletatt gå ut døren. Så hver enkelt har sin vei å gå før de igjen (eller for første gang) kan bli en del av et skapende samfunn. Hvis den veien går innom en kirke: velsignet være deg. Om det er i privat regi så hei, jeg heter mats og er rusmisbruker også. Om det går sin egen kronglete vei: kudos. Om det går innom en moske: Insh Allah. Osv osv. Du ser poenget mitt her??

mats: jeg støtter variasjon og et bredt behandlingstilbud, både med religiøse aktører og andre. Men de religiøse milliardbedriftene bør underlegges strenge vitenskapelige krav. Så bør også den politiske makten ikke lenger ligge i avholdsbevegelsens hender.

Naturvitenskap er også ideologi. Jeg garanterer at du ikke greier å forklare meg hvordan universet oppstod, eller hvordan livet ble til. Du kan tro hva Dawkins sier, eller Hawking, men kan du ikke forstå bakgrunnen for det de sier, må du TRO som alle andre religiøse tullinger. Og du må tro at verden har oppstått av seg selv. Å tro på jomfrufødsel er peanuts i forhold.

Nanturvitenskapen forkynner sitt budskap gjennom alle kanaler til alle tider. Den får oss til å tro at der er bare en fysisk virkelighet. Men der er en uteomfysisk virkelighet, som kjærlighet, samvittighet, estetikk, selvbevissthet, etc. vitner om, som stein og atomer ikke kunne frambringe. Det er i så fall overtro å tro. Så nauturvitenskapens store hjelpeløshet er at den ikke kan fylle menneskets metafysiske behov. Der vil alltid være behov for budskap som forteller oss HVORFOR vi lever, og mål og mening og tilgivelse kan for mange være avgjørende for en ny start i livet. Vitenskap er bra for mye, men skal den frelse verden alene, går det på røven med alt.

Overtroende: universets skapelse er ikke spesielt relevant, men når det er sagt har vitenskapen vesentlig mer troverdig tilnærming og svar enn overtroen. Men når det kommer til behandlingsmetoder er det langt enklere, man kan måle hva som virker og ikke virker.

Synsing og føleri er utbredt hos mange og her var det vel mye av begge. Jeg jobber for Kirkens Bymisjon i Oslo og er totalt motstander av religion og er enig i at religion ikke burde bestemme noe som helst i et menneskes liv, men jeg har da arbeidet der i 5 år og hjulpet masse mennesker med rusutfordringer uten at det har vært et tema.

Vi har samlinger flere ganger ukentlig hvor jeg forfekter mitt syn og andre sitt syn, men aldri har jeg fått beskjed om at dette ikke er akseptabelt.

Tror kanskje du burde besøke et av de stedene der vi tar imot mennesker med rusutfordringer for å se hvordan det EGENTLIG er i 2017....

Erik: ja, jeg vet godt at det jobber mange ikke-kristne i bymisjonen. Det endre likevel ikke maktbalansen i norsk rusomsorg, avholdsbevegelsens makt og de religiøse milliardbedriftenes rolle i behandlingsapparatet. Alle disse tingene er negative, og i stor grad basert på kristen tro.

Overtroende : Du argumenterer med stråmenn, eller så har du ikke forstått noe som helst av hva vitenskapen handler om.

Det at vi per i dag ikke kan forklare hvordan eller om universet oppsto er helt irrelevant.

Ikke bare religiøst, men også mye annet som er kvakksalveri. F.eks. akupunktur og pseudovitenskapen til Thomas Lundqvist, som er basert på anekdotisk bevisførsel. Alt dette må helt vekk.

jostein Steinsvik

jostein Steinsvik

Får håpe at basssistens øyeblikksanalyser og oppfølging av akkordgangene er bedre enn bloggerens analyser av religion og religionens betydning

Til Mats: AA/NA tar ikke betalt for sine tilbud og innlosjerer ikke folk med rusproblemer. Din fremstilling er feil. Fellesskapene er bare to av mange tilbud og sitter ikke på kapital. Jeg er langt på vei enig i at det trengs en grundig gjennomgang av hvor pengestrømmen havner kontra hvilke tilbud som kan hjelpe på best mulig måte. Lenge var jeg grinete på = Oslo da jeg så på salg av blader som ren muliggjøring til å fortsette å ruse seg. Nå ser jeg annerledes på det, og forstår nå at det kunne vært en av løsningene for å løsrive meg fra den verste delen av miljøet. Hjelpen ut av rusmisbruk kan komme fra flere steder og alle de som tok meg imot de gangene jeg lå nede var med på å redde livet mitt. Det er allikevel ikke til å komme ifra at noen behandlinger er bedre enn andre og det er der størstedelen av midlene bør settes inn

Må jeg bare få gratulere deg med en fantastisk artikkel. Jeg kunne faktisk ikke sagt det bedre selv.

Stå på, sammen skal vi få verden fritt for den overtro religion er!

Som ateist-feminist er det selvsagt en KATASTROFE om noen skulle begynne å tro på Skaperen.

At vårt samfunn går dit du ikke tror på, er for deg uvesentlig.

Feige SVikere, kalles slike som dere.

Patriotisme er for dere et fremmedord.

Det sier seg selv at overtro ikke bør være et troverdig alternativ til behandling. Det er ikke lenge siden relgiøse samfunn hadde egen post på statsbudsjettet og dermed slapp og levere resultater som et grunnlag for tildeling av midler. Politikk og relgion har en uforsvarlig sammenblanding som gir hjelpetrengende nye nederlag og overgrep.

Anders Sagevik

Anders Sagevik

Lurer på hvordan du har dannet deg denne meningen Anlov?

Jeg er tidligere rusmisbruker, nå sykepleier, har mange venner innenfor ulike deler av rusomsorgen, og det du beskriver er simeplthen ikke sant.

Jeg brenner for denne sektoren, og følger med på mye av internasjonal ny forskning som kommer. Det er blandt annet den som viser at det motsatte av all avhengighet er "connection", og at det er sammen med andre mennesker at vi blir hele mennesker.

Sånn menneske messig, så anbefaler deg å oppsøke de ulike delene av rusomsorgen med et åpent sinn, og ikke sitte på avstand å kritisere. Det er en god motgift mot antakelser og generalisering.

Jeg forstår at du trekker store linjer, og at du vil frem til at hele omsorgen trenger nytenking og kreativitet for å løse noe som til nå ikke har blitt gjort.

Lag en ny artikkel etter at du har snakket med ulike aktører.

Du har rett i at det er blitt en stor industri, og at rusomsorgen trenger fornyelse. Der er jeg 100 % enig.

At hovedproblemet er religion er bare latterlig.

Bare ordet (tema) "Religion" er et ormebol og et sekke-begrep av dimensjoner!

Noe av det mest misforståtte og forkvakklede omrpådet jeg ser folk uttale seg om.

Det er umulig å ikke trå feil når man bruker overskriftsmessige og grove forenklinger av en main stream historie og skjærer alle over en kam.

En uttaler seg skråsikkert om hva Bibelen sier uten å som oftest ha lest den noe særlig.

Fordi mennesker har misbrukt religion historisk sett så betyr ikke det at all religion er negativ for alle!

Hvis jeg tar mitt eget eksempel, min tro er på en person som heter Jesus, så er en autentisk Jesus etterfølger en som hater religion like mye som Jesus selv gjorde da Han var på jorden.

Han / hun opererer med et menneskesyn som sier at alle er like mye verdt.

Problemet er at statlige institusjoner har laget utvannede versjoner av dette menneskesynet, som ikke er et konsept, men som kommer som følge av at man har blitt istandsatt til å glemme seg selv, og leve mer for andre.

Det at man alltid blander inn synet på homofili er også problematisk. Si at du har rett at homofili er en bra ting. Gjør det at jeg har ett området der jeg er uenig med deg meg til et menneske som ikke kan ha verdifulle innsikter på andre områder?

La meg bare legge til at dette er også veldig omstridt innen dem som definerer seg som Jesus etterfølgere. Det handler om at man kan mene noe er feil, men IKKE om at man er i mot det mennesket som er homofil. Vi elsker alle mennesker, uavhengig om hva man har gjort/ tror på og så videre.

Vi vet også at man trenger sunne grenser, at behandlerne har troen på individets iboende evner og at man blir møtt med tilgivelse og en ny start.

Bare det at man får være i et "drivhus" med sunne grenser over tid, der dårlige frø får vissne og dø ut, og de gode frøene som er i alle mennsker får spire opp.. Kall det at de som har vært lenge i mørke og ensomhet nå får litt sollys igjen..

Jeg kan love deg 100 % sikkert, at hvis du går gjennom resultatene til det senteret jeg selv var på (Dreamcenter utenfor Bergen) med NOEN annet sted - både statlig (spesiealist helsertjenesten, min egen sektor, de som kanskje vet minst om hva som fungerer, og samtidig mottar mest av opptrappingsplanens middler) eller noen av de andre stor-institusjonene du nevner (religiøse eller ikke) - Så vil du finne en mye høyere % andel av mennesker som er varig rusfri etter 5-10 år hos oss.

Ikke bare rusfri, men velfungerende borgere som bidrar i sitt lokal samfunn. Fordi de fikk strekt ut en hånd når de lå nede, så ønsker de nå å gjøre det samme. Det er sånn vi må bygge samfunnet. Med de nedbrutte som har fått hjelp.

Begrenser meg til ETT argument fra senterets kjerneverider som gjør stor forskjell:

Minimum 5 måneder til første perm. I spesialisthelsetjenesten får du ofte hjelp geografisk nært ditt hjemme miljø. Til dags dato vet jeg ikke om en eneste rusmisbruker som er sterk nok til å dra på perm etter 2 uker eller 1 måned. Da oppsøker man det kjente og gamle. Hver gang. DØMT til å mislykkes bare der.

Jeg er veldig for å måle resultater, og har etterlyst dette lenge.

Det som du argumenterer for, der vi skal bygge en industri som handler om mennesker, omsorg og kapitalen alle har potensielt i seg bare basere seg på analytiske metoder fra en fragmentert forskningsfelt, der det handler mest om prestisje og middler er en grov feil spør du meg. Her må høy EQ og menneskesyn ligge i bunn, så må vi bygge på det fundamentet!

Det at menneske er helhet (holistisk) og har en biokjemisk del (fysisk), en sjel (følelser,vilje og gaver) og en ånd (det innerste dype av oss) er nedfelt som grunnleggende i WHO nylig, så det må man også bygge på..

Har mange tanker om hvordan dette kan se ut, så håper ikke en smal definisjon på "religion" skal være noe som hindrer et bredt samarbeid om noe som tydligvis trenger alle gode krefter til å dra sammen?

Simon Christian Osen

Simon Christian Osen

Mange bommer på kritikken. Anlov kritiserer skjevheten i sektoren, og manglende kontroll ved resultater i behandling. Likevel må han her svare som han generelt angriper kristnes evne til å gi god rusbehandling eller rett til å gjøre det. Det er ikke det han vil frem til.

Strukturene i ruspolitikken har stått stille lenge, og en ensidig støtte av aktører som agerer innenfor ruspolitikken med et kristent livssyn i bunn knebler nytenking.

Dersom folk er frelst fra rusen ved troen, og er religiøse istedenfor avhengige, så vil ikke alle i samfunnet være enig i at det er den optimale måten å bli rusfri.

Anlov blir angrepet for å ensidig svartmale aktørenes arbeid, mens kritikerne selv ikke kan ta opp et eneste poeng på linje med han. Skyttergraver, som vanlig på dette feltet.

Og de kristne er indignerte

Anders Sagevik

Anders Sagevik

Jeg tror Anlov i bunn og grunn søker etter andre med nytenking og kreativitet som ønsker å være med å foranden rusomsorg som har mye å gå på.

Istedenfor å diskutere hva den ene og den andre kommentaren mener eller ikke mener, hva med å ta det opp på et nytt nivå:

Hva med å komme med noen konkrete forslag om hva det er vi ønsker å se?

Ikke bare bekrefte det som ikke fungerer?

Så Frelsesarmeen og Blåkors og de utallige frivillige som stiller opp for mennesker som sliter, hindrer deg og andre i å tenke nytt?

Jan: ja, de står i veien for en god rusomsorg.

Skriv en ny kommentar