hits

Burkaforbud bryter med liberale verdier

Burka er en forbannet uting. Men regjeringens forbudslinje kan koste samfunnet dyrt. Lovforslaget rokker ved våre liberale verdier.


Å bruke burka er en fullstendig håpløs måte å tilnærme seg samfunnet på. Rett og slett høl i huet. Men det er én ting regjeringen ikke har forstått. Nemlig at et forbud er nøyaktig det samme som det vi misliker ved burkaen: intim kontroll som begrenser personlig frihet.

Vi er ikke alene. Burkaforbud er en trend som sprer seg raskt i Europa. Bare siden 2011 har sju land innført forskjellige former for forbud mot plagg som dekker ansiktet, inkludert Tyskland, Østerrike og Bulgaria. Dette kan sees i sammenheng med en voksende trussel fra ekstrem islam, og som en respons på frykten for voldelige muslimer og parallellsamfunn.

Frykten er reell og må møtes. Men burkastraffene vil føre til økt avstand mellom muslimske miljøer og storsamfunnet. Det vil skyve konservative muslimer ennå lenger unna oss, og vil først og fremst glede IS. Det er nøyaktig hva terroristene ønsker: At vi skal bli redde og reagere med overvåkning, voldsmakt og forbud mot alle ting som symboliserer islam.

Populistisk forståelse av loven

Loven bør strengt tatt ikke benyttes mot det som ikke gjør skade mot andre. Narkotikalovgivningen bryter med dette prinsippet, og viser med all tydelighet hvorfor det er en dårlig idé: det hjelper ingen, beskytter ingen og skyver mennesker unna. Å straffe bruken av visse klesplagg minner mest om et kortsiktig korstog mot fremmed livsstil, og en meget lite raus holdning til det vi ikke kan kontrollere.

Det nye lovforslaget til regjeringen har mange saklige argumenter som det er lett å falle for. Men de bommer grunnleggende når det gjelder noe av den liberale rettsstatens kanskje viktigste pilarer, nemlig individets frihet. I kampen mot det totalitære er det alltid fristende å bruke totalitære midler. Det er enklest og har størst kortsiktig effekt, men innebærer en høy risiko for å undergrave samfunnets liberale prinsipper.

Individets frihet må beskyttes

Mer overvåkning, mer politi, mer synlig våpen, kontroll over moskeene. Dette hører vi ofte, og etter ethvert terrorangrep kommer kravene om mer statlig bruk av voldsmakt og etterretning. Det er både menneskelig og forståelig. Det vi lett glemmer er at vår liberale rettsstat er en skjør balanse mellom trygghet og frihet.

Overvåkingssamfunnet har allerede beveget seg i drastisk retning gjennom big data, etterretningens utvidede fullmakter og politikeres manglende evne til å begrense innsamling av data om borgerne. Kommersielle krefter får samle og benytte informasjon i økende og urovekkende grad.

Individets hevdvunne rett til fri bevegelse, tanke, tro og tale som er under press fra både kommersielle og populistiske krefter. Mens selskaper ønsker å tjene penger, ønsker politikere å tekkes velgernes behov for trygghet, hardhet og handlekraft. Våre borgerrettigheter er kanskje det viktigste vi har. Vi kan ikke tillate at populistiske politikere selger dem til høystbydende. Terror og kulturproblemer løses ikke gjennom kortsiktig symbolpolitikk.

Burka er en middelaldersk hån

Jeg deler regjeringens oppfatning av burka langt på vei, det er en forferdelig uting og et middelaldersk tvangsplagg som holder kvinner nede. Ja, jeg vil gå lenger enn som så, burka er en hån mot alt som tross alt er flott ved islam. Koranen snakker ikke om å nedverdige kvinner, eller gjøre dem til sosiale freaks.

Men selv om regjeringen har rett i enkelte av sine intensjoner, tar de feil i bruk av virkemiddel. Det er mye i samfunnet vi ikke liker, men det betyr ikke at vi skal forby det. Mange skikker vil endre seg med tiden, mye vil utvikle seg naturlig. Man må være litt mer tålmodig, ha litt mer toleranse for andre kulturers behov for tid i tilpasning til det norske.

Det er mye i samfunnet som verken er sunt, godt eller ønskelig. Men i de aller fleste tilfeller bør det være opp til den enkelte å velge sin egen vei. Det må også gjelde klesplagg og hetter. Hvis folk skal spise mindre sukker eller trene mer må det jobbes med kunnskap og forebygging over tid. Det samme må gjelde hvordan folk forholder seg til main stream-samfunnet.

Å tåle annerledeshet

Om noen velger å kle seg på en måte som støter «vanlige» folk må man forsøke å prate sammen. Man må også ha et perspektiv som spenner over flere tiår, ikke forhaste seg til raske løsninger. Det evige moteordet «integrering» benyttes i alle retninger og både for og imot det meste, også burka.

Men den klokeste måten å se dette på må være å tillate folk å være seg selv, ha sin tro, sine rutiner og ritualer så lenge det ikke skader andre borgere. Dette behovet dekkes allerede av lovverket, og vel så det.

Man bør ikke forby alt man ikke liker. Det er floskel de fleste kan slutte seg til. Men i møte med hard virkelighet kan det være krevende å etterleve, også for partier som bruker «valgfrihet» i tide og utide. Individets frihet må være noe mer enn et valgkamp-slagord, også for Høyre og Frp.

Europa og vesten er den liberale rettstats beskytter, og vi er riddere av de sivile rettigheter. Slike verdier trues ikke først og fremst utenfra, fordi ytre trusler kun kan skape frykt. Det er kun vi selv som har makt til å gi avkall på våre egne prinsipper. Det er nettopp dét regjeringen foreslår å gjøre.

90 kommentarer

Så alt det svineriet, tvang og ulovligheter islam fører med seg skal vi tillate fordi vi ikke skal "forby noe", men være liberale?!?

Gjelder det all religion og ideologi? Hva med nazisme, fascisme og lukkede religiøse sekter?

NOT! Give me a breake! Islam er ikke en religion, men en politisk ideologi med dårlig skjult agenda under dekke av religion.

Ekstrem toleranse, - grenser til selvutslettelse

Odd Karlsen: Ja, vi skal tillate skikker og plagg fordi vi bør være liberale. Islam og nazisme er en meget søkt sammenligning.

Bare tull. Det blir som å snu alle forbud på hodet om man følger logikken til Mathiesen. Som om alt som er forbudt bryter med liberal tankegang. Vil jo i såfall si at han ønsker anarki.

Piotr: Nei, men jeg er gjerne interessert i å høre eksempler på tilsvarende forbud mot ting som ikke skader andre.

Jørgen Larsen

Jørgen Larsen

Alt har en grense Mathisen, også liberale verdier.

Jørgen Larsen: Jada, men definitivt ikke ved nasjonale forbud mot klesplagg. Institusjoner og selskaper kan allerede regulere dette, men et lovforbud blir noe ganske annet.

Hva er problemet med å forby noe? En gang var rullebrett forbudt i Norge... Hjemmebrenning er forbudt. Det er mye politikerne ikke har hatt problemer med å forby, så hvorfor det er så vanskelig når man vet hva disse plaggene er i visse land.... undertrykkende! Dette tar de mer og mer med seg inn i Europa når de blir flere og flere. Man ser jo det. Og hijab på småjenter? Religionen deres seksualiserer unger. Noen må avlære dem akkurat det. Hijab er greit på voksne så sant de velger det helt fritt selv, ikke pga moralpolitiet de har så mye av. Burka og niqab..næ..

Pøh: Spritproduksjon er kraftig regulert fordi det helt åpenbart kan skade mennesker rent fysisk (om man er uenig eller ikke i denne politikken). Det er vel strengt tatt vi som er moralpoliti i dette tilfellet?

Det var også mye motstand mot røykeloven, men hvem ser seg tilbake nå?

Karsten: Den ble innført pga konkret og beviselig skade på omgivelsene.

Quinctilius Varus

Quinctilius Varus

Nå er det vel niqab forslaget er rettet mot - altså maskering av ansikt.

Burka dekker håret.

Du overser individets rett til frihet hos de som blir påtvunget burka og niqab synes jeg. Disse skal den liberale rettsstat også beskytte.

Vi forbyr bruk av en del andre symboler også - uten nevneverdig debatt. Disse symbolene har mye den samme ideologien bak seg som niqab og burka slik jeg har forstått religionen det er snakk om.

Når det kommer til angjeldende religion synes jeg du har et naivt forhold til den implisitte imperialismen som ligger i den. Du kan også gjerne vise mer til hvorfor du tror at noen tiår til skal radikalt forandre en 1400 år gammel lovreligion.

Til slutt - hvorfor skal vi bry oss om at ekstremistiske muslimer blir enda sintere? De utøver allerede i dag den terroren de greier. Du viser en grad av respekt ovenfor disse som er uverdig og unnfallende - /det/ er å gjøre som terroristene vil.

Quinctilius Varus: Nei, Burka er heldekkende kroppsplagg, mens Niqab kun er hodeplagg. Sjekk det.

Burka bryter med liberale verdier!!

Nils Petter Wathne

Nils Petter Wathne

Anlov P. Mathiesen.... Når vil du forstå at innføring av Muslimsk levesett er det som vil rokke ved våre liberale verdier... Det er bare toskeskap å frem snakke ting som ikke på noen måte hører hjemme i Norge. Hvor vil du du gjøre av deg når norske nordmenn har fått nok?

Nils Petter Wathne: Så du mener vi er i krig?

Undertrykkelse

Undertrykkelse

Vi vil nok miste ingenting med og bekjempe undertrykkelse. Hva vi taper med og ikke gjøre det, DET er større.

Anlov.

Det der var mye "pisspreik". Enda en muslimelsker med sjegg. Kanskje til og med imam. Vi kan ikke bli så liberale at vi utsletter oss selv. Det virker som om du er fullstendig blind for hva som skjer ute i verden. Derfor vil vi ikke ha dette svineriet her hos oss. Hvorfor reklamere for denne nazi filosofien her. Reis til Saudi og bli der. En må ha lov å se hvem en snakker med og hvem en møter på gaten. Om disse skrullete kvinnfolka ikke tør å vise seg offentlig så bli ved kjøkkenbenken. Idioter. Det har blitt nok islamisme etterhvert. Nok er nok. Uansett om vi må gå på akkord med våre verdier så må vi stoppe denne galskapen som har som mål å ødelegge vårt samfunn. Ikke en eneste til inn i landet sier jeg. Nok er nok.

Audun Berg: Jeg antar at du ikke kan særlig mye om islam eller liberale verdier. Men jeg skal gi deg rett i at jeg har skjegg.

Denne påstanden, må komme en venstreekstrem person med personlige forstyrrelser.Maken til tullpreik. Denne personen, bør vite, at dette er Norge, og ikke en muslimsk stat.

*Sukk* Nok en histioreløs blogger som ikke har satt seg ordentlig inn i hva islam egentlig er ?

Anders: Så opplys oss, hva er «egentlig» islam?

Kanskje på tide å ikke være så liberale

Norge er jo en forbuds og påbudsnasjon av rang, så dette blir bare bullshit. Det er ingenting våre politikere elsker mer enn å vedta en hel masse piss vi må eller ikke kan gjøre, og som majoriteten er i mot. Dette er vårt såkalte demokrati i et nøtteskal. Det er også en grense for hvor liberale man kan fortsette å være etter å ha invitert diverse totalitære krefter og holdninger inn i vårt land. Samfunnet må og vil dessverre endres i takt med dette.

Rune: har du eksempler på forbud mot ting som ikke skader andre?

@Piotr

Det er ikke anarki han ønsker, men å beholde de vestlige liberale verdiene som ytringsfrihet og trosfrihet som Norge og resten av den vestlige verden er bygd på. Om du er imot disse bør du kanskje finne deg et annet land? Nord-Korea kanskje? De mener jo også undertrykkelse av religion og ytringsfrihet er greit.

God tur!

Hva har det å dekke til ALL naken hud (Niqab) eller alt hår (Hijab) å gjøre med religion??? Hva er "ugudlig" ved å vise dette.

De jeg har snakket med i "miljøet" påstår at det er for å markere seg som annerledes og skikkelig terge etniske nordmenn.....altså absolutt intet med religion å gjøre.

Ferdig snakka...som de sier!

Det er ille å se den naivitet og unnfallenhet som råder i dette landet opp mot islam.

Unnfallenhet har sin pris, og den vil nok neste generasjon etniske nordmenn måtte betale.

Takket være en misforstått politisk korrekthet, en politiske feighet.

Tyrkias Erdogan uttalte: Verdens muslimer!!. Husk. Vi står samlet. Og våre moskeer er våre festninger.

De har det blitt mange av i Europa og Norden de seneste tiår.

Vi er naive.

Halvard: Enig, vi er fryktelig naive. Men det betyr ikke at vi skal gi etter for våre laveste impulser og rokke ved liberale verdier og borgerrettigheter.

@Abtulla

Står i Koranen det lille islamofob

Etter din tankegang,Mathisen så kan naturistene også sprade rundt i det offentlige rom?

De skader jo ingen,bare at de ikke liker klær.

Og være naken må jo være den naturligste ting av verden,siden vi blir født slik.

Tror og mener at våre naive politikere har gått alt for langt slik det er allerede med å innfri alle krav til muslimene.

De har fått innført lemlestelse av små guttebarn,noe jødene har stått på mest for å få gjennomført.

Vi betaler islamske trosamfunn slik at de skal få spre sin drepende ideologi til flest mulig. De fører jo en krig mot befolkningen i de land de kommer gjennom terror.

Mange med skjulte kamera har besøkt mosquer i Sverige og Danmark,som beviser at Imamer sier noe til sine egne og igjen det vi vil høre til oss.

Og lederne i landene sluker alt rått.

Mener du det skal være lov å gå med finlandshette også da eller?

Forby burka,nigab og gjerne også hijab i det offentlige rom.

Mordere og voldsmenn sitter i fengsel og ber om halalmat.....men å drepe og voldta er ok i " fredens religion" som de kaller sin drepende ideologi.

FRIDA: Nakenhet er ikke ulovlig. Men om du beveger deg naken offentlig vil nok politiet ty til paragrafen i straffeloven om «uanstendig atferd».

Både institusjoner og selskaper kan regulere burka hos sine ansatte, og det er allerede ulovlig å opptre maskert på offentlige møter (arrangementer, konserter o.l.).

Jeg ønsker forbud fordi jeg blir i dårlig humør av å se disse forferdelige sorte spøkelser. Jeg har møtt disse individer to ganger i Bergen og flere ganger i Oslo. Jeg går til den andre siden av gaten eller snur og går tilbake, event ser en helt annen vei. Jeg tåler ikke å se dette.

Jan: Da er det vel du som har et problem.

Jeg er helt enig i at vi ikke bør ha klespoliti i Norge. Det handler om personlig frihet så lenge man ikke plager andre. Noen steder bør man kunne kreve at annsikt ikke er tildekket, men det er ikke noe spesiellt med religiøse plagg i den sammenheng. Kampen mot undertrykking av muslimske damer er en kamp som bør kjempes på flere fronter uten å miste våre egne grunnleggende friheter og privatliv. Hadde vi hatt forfedre som avfeide undertrykking av grupper som kultur og religion, hadde vi hatt heksebrenning og slavedrift enda. Norske feminister og sosialister er dessverre alt for opptatt med å forsvare islam, og å legge skylden for alt som er gale i verden på hvite og ikke-sosialistiske menn.

Vidar: Dette har vi allerede virkemidler for.

Ikke forbud. Der finnes en mye enklere måte.

Vårt narrativ er at kvinner påtvinges dekkende plagg i det ekstremt mannsdominerte islamske samfunnet.

Følg denne tankegangen. Gi kvinner som har bært burka, hijab, niqab rett til å søke erstatning for grov tvang av sine fedre, brødre, onkler ... Store erstatninger. Tro på disse kvinnene når de peker ut sine plageånder!

Etter noen runder med dette kommer det mannsdominerte islamske samfunnet selv til å stoppe bruken av disse plaggene :)

Du har gode poeng, men et forbud mot ansiktsdekkende plagg i skole og barnehage er rett og rimelig, om det så er i forhold til ekstreme religiøse plagg eller finlandshette. Finlandshette dekker ansiktet på samme måte og er heller ikke lovlig å bruke i det offentlige rom. Burkaforbudet gjelder uansett bare i skole og barnehage, ikke i privatlivet. I det offentlige rom er det visse regler og retningslinjer som skal gjelde for alle, og det innebærer blant annet å vise ansiktet sitt slik at folk vet hvem man kommuniserer med. Det kalles folkeskikk og sunn fornuft. Om folk vil dekke til fjeset sitt og bevisst segregere seg selv fra resten av samfunnet, så får det være deres problem. Det er nettopp pga av våre liberale verdier i samfunnet at vi trenger et forbud mot noe så undertrykkende og diskriminerende som burka og niqab, da vi sender ut et klart signal om at vi ikke tolerer slike skikker som praktiseres i kulturer hvor kvinner ikke skal sees eller høres. Det vil vi ikke ha i samfunnet vårt.

Anonym: Dette har skoler og barnehager allerede muligheten til å hindre. En nasjonal lov er noe ganske annet, etter min mening.

Du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv!

På tide med litt frisk luft og realkonpetanse?

Elefanten heter Islam. Den lille elefanten som her debatteres er et ektefødt barn av den store.

Uten den store slipper man også å bekymre seg for alle småelefantene, de dukker da ikke opp. Det er noe man velger å ta inn i landet, det er ikke et påbud fra Gud eller noen andre.

Selvfølgelig kan det være vanskelig å snakke om elefanter når man ikke har noen erfaring med de. Men det hjelper lite å pynte på det faktum ved å late som man har funnet ut noe lurt om elefantbarn. Masse retorikk biter ikke på elefanter, de forstår ikke 'språket' ditt uansett og er egentlig helt og totalt uinteressert i hva du måtte mene- elefanten setter seg på deg før eller siden uansett...

Toleransen for intoleranse er sterk hos denne kronikkforfatteren. Dette kan være en verdifull alliert for islamister i kampen mot demokrati og menneskerettigheter.

Jeg er FOR forbud. Skal de på død og liv bruke burka eller gjemme seg bak ei gardin, så kan de fritt gjøre det - der de kom fra - ikke her!

Tre ganger tre hurra for kvinneundertrykking.

De bør gå i en løpestreng mellom kjøkkenet og soverommet.

Petter Haugen

Petter Haugen

Å tolerere intoleranse er i seg selv intolerant, et sted må vi stå opp for våre norske verdier. Om ikke burka er stedet vi trekker opp linjer, hvor da? Skal vi også tolerere stening av kvinner, kasting av homofile fra høyhus?

Petter Haugen: Men er det ikke skadelig å bli steina?

Blir det ikke innført et forbud mot burka vil avstanden mellom muslimer og "de vantro" øke dramatisk.!!

men det er jo det muslimene ønsker.

PS.

Burka er ikke nevnt med ett ord i Koranen,men kvinner og menn skal kle seg sømmelig.

Individets frihet - ja, men KUN inntil en viss grense. Nasjonen og befolkningens sikkerhet overprøver individets frihet - alt annet er tull.

Norge er jo fra før av gjennomregulert av påbud og forbud, så hvorfor skulle et forbud mot burka gjøre noe fra eller til i så måte?

Inntil nå - og sikkert også videre inn i fremtiden - har ikke norske politikere hatt "guts" nok til å sette foten ned (i frykt for hva kolleger i EU vil si og kunne påvirke/begrense egne fremtidige jobbmuligheter?).

Islamistene kommer og forlanger og forventer at vi skal legge alle forhold til rette for både deres kultur og personlige behov - makan til frekkhet. Gjensidig respekt og takknemlighet eksisterer sjelden hos denne gruppen.

De går på trygd, utnytter NAV, setter press på helsevesenet og skolevesenet, utøver vold og trakasserer der de heller burde være ydmyk og takknemmelig. Gjelder selvsagt ikke alle men jeg og mange med meg klarer ikke skille klinten fra hveten før de selv har bevist sin hensikt og da er det ofte for sent...

Hvorfor gjøre oss selv slike bjørnetjenester, hvorfor påføre oss selv slik lidelse, hvorfor ikke stille tydelige krav og følge opp?

Lekeland: Sikkerhet overprøver individets frihet, ifølge deg, og alt annet er tull. For det første stemmer det ikke helt, og for det andre er ikke burka et spørsmål om sikkerhet. Om du mener det er det så er jeg nysgjerrig på å høre en god forklaring.

Årsaken til at vi må forby dette nå er fordi stadig flere kommer til å bruke det ute blant folk. Majoriteten av det norske folk ønsker ikke at noen av oss skal gå rundt som spøkelseskladden og gjemme seg for andre. Vi er en åpent samfunn, er vi møter folk ansikt til ansikt. Dette er en del av vår kultur, og det er en verdifull del av kulturen som vi bør verne strengt om.

For å unngå for mye brudulje bør vi forby dette nå, mens det fortsatt ikke er så mange som bruker det.

For ordensskyld: Det er nok Niqab du tenker på. Burka er ikke det samme, og det finnes trolig nok ikke i Norge.

Men spørsmålet mitt blir: Balaklava, eller Finnlandshette kan vi ikke bruke offentlig (om en ser bort fra snøscooterkjøring på viddene som er en praktisk sak i ekstrem kulde)

Vi vil bli kastet ut av butikker, politiet vil stoppe oss på gata og hele pakka.

Hvorfor har vi lagd den loven for så å gi muslimene spesialbehandling og kunne ha egne lover? Religion eller kultur gir deg ingen rett til å ha egne lover i kongeriket Norge. Eller vent litt.. Jo! Muslimene kan!

Ingar: Det stemmer ikke. Og lovene som berører maskering inkluderer alt som dekker ansiktet, både finlandshetter og burka. Les loven.

For noe forbannet vrøvl, denne islam pandemien må stanses for enhver pris, bloggen her vitner om mer tåkeheim i det området!! Alle muslimer som følger Koranen burde vært bannlyst i vestlige demokratier, punktum..!!!

Bjørn Tore: Harde ord. Hvem skal få lov til å bo her i det hele tatt, bare de med en viss intelligens, eller er det genetikken som avgjør?

Sikkert mange prostituerte som gjør det av fri vilje, men vi har fremdeles et forbud for å beskytte de som blir tvunget. Det samme må vel gjelde burka.

Ørnulf Wang-Sandaas

Ørnulf Wang-Sandaas

Velger man å gå i burka velger man stort sett å stille seg utenfor arbeidslivet (med unntak av sandblåsing, røykdykking etc...). Det betyr altså at man med vitende og vilje setter seg utenfor muligheten til å bidra til fellesskapet, hvilket bryter fundamentalt med alle de verdier vi har bygget opp dette samfunnet på. Derfor, så lenge noen forlanger at jeg skal betale skatt og avgift som også brukes på de som kan tenkes å bruke burka eller lignende, må jeg kunne kreve at de faktisk ikke skal gjøre det. Solidaritet går begge veier. Eller har de 'rett til' å forlange at resten av oss skal jobbe litt ekstra for å brødfø dem når de med berådd hu ikke engang forsøker å bidra med noe tilbake? Naturligvis ikke, ikke engang SV kan mene noe så hinsides urimelig.

Ørnulf Wang: Kreativt. Du mener altså at bruken av burka koster deg penger, og i tillegg at det er relevant i forhold til den juridiske debatten.

Ingen tvil om at øye er det første en blir blind på.

Jasså - forbud bryter med "liberale verdier"?

Venstresiden har som vane å forby alt de ikke liker, fordi vi skal "sende et signal". Det hører vi igjen og igjen. Forby ditt, datt og hint.

Men når kvinner tuller seg inn i et svart tøystykke i det offentlige rom - med et kikkhull for øynene så "bryter vi med liberale verdier". Og dette er år 2017?

For noen hyklere!

Kritisk: Du har rett i at enkelte på venstresiden er litt vel ivrige på å regulere, det syns jeg de bør moderere, særlig i SV.

Men det er egentlig ikke vesentlig i forhold til denne debatten. Om noen tuller seg i et tøystykke, opererer nesa og leppa eller går med rare religiøse hatter så er det noe vi bør tillate. Å røre ved denne formen for individuell frihet er et skritt på veien mot formynderstat.

mathiesen,din kjøter,hold kjeft og dra til Afganistan og si dette til kvinnen der..

Judas Iscariot

Judas Iscariot

Jeg legger merke til at det er kun muslimer de fleste liberale forsvarer. En årsak er muligens narkotika. Muslimer er kjent med å smugle og selge narkotika i Europa. De fleste av liberale bruker narkotika. Det ble avslørt da en liberal sa at "har du ikke tatt det stoffet, heller ikke det? Det er jo helt normalt".

Judas Iscariot: Les teksten, jeg avskyr burka.

Kjære Anlov! Du er en velmenende liberaler som så mange andre politisk korrekte. Dessverre er liberaliteten i ferd med å utspille sin rolle i Vesten. Den fungerte bra som et korrektiv til fundamentalistiske protestanter og katolikker samt diverse dissenter bevegelse, sosialister og kommunister. Men overfor islam blir den bare en raskere vei til underkastelsen. Du og store deler av det politiske etablissement har allerede underkastet dere. Noen med vilje, andre fordi de ikke skjønner islam og salafismens natur. Det fullskala eksperimentet dere har gitt dere inn på er uten historisk presedens og er en tidsbombe som kan gå av når som helst. Terroren er bare i sin spede begynnelse. Den vil eskalere til krigstilstander i stadig større områder. Hvordan jeg kan hvite det? Fordi vi har 1400 års erfaring. Hva er sjansene for en bosnisk løsning? Antagelig ca. 50%. Det politiske miljøet skjønner tilsynelatende ingenting av hva Fritjof Nansen drev med i Folkeforbundet. De lærte heller ingenting av utviklingen på Balkan som ledet opp til 1. verdenskrig. Den som ikke lærer er dømt til å gjenoppleve fortidens katastrofer. Kanskje er ikke våre ledende politikere så dumme og kunnskapsløse som jeg antyder? Det andre alternativet er at de gjorde det med vilje for de visste hva som ville skje. Jeg heller mest til det siste. Særlig når det gjelder Gro Harlem Brundtland og de som sto bak stortingsmelding nr. 74 fra 1979.

Ove Eikeland: «Underkastelsen» du snakker om blir mer sannsynlig jo mer totalitært vi reagerer.

Det er ingen motsetning mellom å verne om liberale verdier og samtidig være streng og tydelig. Et godt eksempel er andre verdenskrig. Du påstår vel ikke at vi ga avkall på våre vestlige verdier gjennom å bruke militærmakt?

Bjarne Sørensen

Bjarne Sørensen

Enkelte bør jo lære seg forskjellen på niqab, hijab og burka før de begynner å bli kritiske....

Hans Robert Moltebakk

Hans Robert Moltebakk

Jeg ler så jeg rister. «Lovforslaget rokker ved våre liberale verdier.» Morsommere kan det vel ikke sies når det gjelder burka og sharia og islam. Her er det en ideologi som nyter godt av vestens liberale verdier og godhet, og selv vil nekte andre dette når de har muligheten.

Hans Robert Moltebakk: Mange muslimer ville nok nekte både deg og meg mange av våre friheter. Og nettopp derfor er det så viktig at ikke vi beveger oss den samme totalitære veien.

Alle må få gå kledt som de vil i fritiden, men på jobb og skole må alle være kledt etter hva som er arbeidsgivers krav.Ingen,absolutt ingen dispensasjon for noen, verken for hells Angeles eller muslimske særinteresser.

Ferdig snakka.

Johanifarta: Slik er det idag. Et nasjonalt forbud er både noe helt annet, og tar myndigheten fra arbeidsgiver og skoleledelse.

Bak enhver burkakledd kvinne står en kontrollerende mann eller far. Er det disse mennenes frihet til å utøve makt over sin ektefelle/datter som Mathiesen vil forsvare?

Mathiesen tar for gitt at nikab eller burkakledde kvinner går kledd slik av egen overbevisning. Det tviler ihvertfall jeg på!

Bjørn Inge: Du har helt sikkert rett i at mange gjør det på grunn av press, direkte og indirekte. Det tviler jeg ikke på, og jeg avskyr hele greia. Men å ty til totalitære virkemidler er feil løsning.

Motstanden mot islam er ganske utbredt ser det ut som. Hadde bare våre myndigheter sett det samme som mange andre. Så hadde noen heist et naziflagg på en skole et eller annet sted og da ble det oppstyr. Hva da med disse islamistene som reklamerer med stort sett det samme? Noen politikere har tatt til vettet, men vingleflokken skal holde snillismen i hevd. Nei løsningen er å kutte nav støtte og annet og holde disse folkene ute av landet. Diskriminering eller ikke, vi må forsvare vårt land og kultur. De som skal ha særrettigheter bør finne seg et annet land. De som vil bli får kutte ut jallatøvet og bli siviliserte. Da er resten greit.

Men lakrispiper. ..DET er fali det. #oppgitt

Nettavisen kommer med bare dritt og grums mot islam og muslimer. Til alle nettroll som lever på grumsinga på Stavrums hatmaskineri nettavisen.no

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/london/var-vaakne-paa-grunn-av-ramadan-kom-foerst-til-brannen/a/24073122/

Skriv noe positiv om mennesker, ikke bra dra dem ned, løft dem opp også. Man skaper ikke bedre verden av å peke og hate, skap nestekjærlighet, på sikt skaper vi en bedre verden da.

Vel..... det har vært forbud mot finnlandshetter og helhjelm i mange år i flere institusjoner som f.eks bank.

Å da forfekte at heldekkene burka er ok, vils i det samme at det og må godtas.

Og allt dette med å skjule ansiktet, er i mot normal oppførsel ovenfor andre i det offentlige om.

Muslimer som kommer til Norge vil ha et Norge slik som det landet de flyktet fra. Hvorfor? Muslimer har aldri levd i demokrati, fred og frihet. De har alltid kriget. De har alltid tatt på seg offer rollen i vesten. Er det rart det smeller?

Ta på deg finlandshetta 12 timer i døgnet fordi du er mann!!!

Jeg er vokst opp i sosialistisk familie og gått på de samme skoler som deg, og alikevel ikke klart å bli like naiv og uviten som deg... Still opp for de skamløse og kvinner som blir forfulgt istedet for dette våset... stakkars mann!!!

Olemann: du har helt rett. Tilhengerne av islam har aldri vært i stand til å leve fredelig side ved side med noen, ikke engang seg selv. Og dette har vi frivillig invitert inn i vårt frie, sekulære samfunn. Forstå det den som kan. Jeg har sett både før og nå, og vokste opp i oslo på 70 og 80 tallet, et rent drømmesafunn kontra i dag. Det var knapt så vi låste huset når vi dro på ferie den gangen. Den store forskjellen fra da og nå er åpenbar, ikke bare islamsk men også annen innvandring fra afrika, øst europa og andre volds og tjuvraddkulturer. Anlov Mathisen vil at vi skal bevare de gamle prinsipper og gi de lillefingeren. Vi vet da godt hva ordtaket sier at da vil skje.

De 2 største problemene med islam og den tredje verden er...

1. De islamske tekstene.

2. Psykopati.

De islamske tekstene oppfordrer de troende til å begå kriminelle/ekstreme handlinger. Men den troende MÅ være psykopat for å være i stand til å utføre handlinger.

Graden av psykopati avgjør hvor tilbøyelig en person er til å begå handlinger.

En person som er psykopat av høy eller ekstrem grad har ingen problemer med å begå en hvilken som helst kriminell handling.

En person som er psykopat av lav til middels grad er i stand til å begå en del kriminelle handlinger, men er ikke i stand til å begå ganske grove og ekstreme handlinger.

En person som er psykopat av ekstremt lav grad er som regel bare følelsesmessig kald, men ellers en lovlydig borger som oss andre (ikke-psykopater).

De moderate muslimene finner en i psykopat gruppe ekstrem lav grad til lav grad. Og fundamentalistene og ekstremistene finner en i psykopat gruppe middels grad til ekstrem grad.

Det er ikke bare blandt muslimer at psykopati er ekstremt utbredt, psykopati er ekstremt utbredt i hele den tredje verden.

I Afrika og Midtøsten er nok minst 75-80 prosent av befolkningen psykopater av en eller annen grad, det kan faktisk være så mye som 90 prosent. Og de fleste med psykopat grad middels til høy, med en del av ekstrem grad.

Her i Norge så er det ca. en halv til en prosent av den etniske befolkningen som er psykopater. Og de aller fleste er av ekstrem lav til lav grad.

-

Så det er ikke så lurt å slippe inn tusenvis av psykopater inn i landet hvert år, det kan få ekstreme konsekvenser for oss på sikt.

Bare tenk på alle de som har hvert offer for kriminelle handlinger begått av disse psykopatene vi har sluppet inn. Som nå lider av PTSD, og må leve med det resten av livet da det ikke er en kur for det. For ikke å snakke om alle fremtidige offre...

Psykopati og kriminalitet går hånd i hånd.

Der du finner den ene finner du også den andre.

A.P.M , skriver ; " Islam og nazisme er en meget søkt sammenligning."

Joda denne sammenlikningen er svært passende . Begge har sin idiologi om verdensherredømme , om herrefolk og det hellige tusenårsriket . Begge mener de som ikke er som dem , enten skal være slaver eller dø .

Det er ingen forskjell.

Vi trenger et sekulært samfunn hvor man ikke ønsker relgiøse, politiske eller andre interessesymboler i det offentlige rom . Politikk ,relgion og slike ting er privat , og man får holde dette bak lukkede dører . Det er ikke nødvendig å trekke det ned over hodet på meg eller deg . Vi som ikke ønsker dette , har rett til å slippe slikt .

Slik jeg har forstått Koranen så kreves det av muslimske menn at de skal senke sitt blikk når de går forbi en fremmed kvinne. Hvis dette er tilfelle, hvorfor i all verden skal kvinner da gå fullstendig tildekket, muslimske menn er jo pålagt å ikke se på dem? I tillegg, muslimske kvinner skal ikke søke oppmerksomhet rundt seg selv i det offentlige, men det er jo akkurat det de gjør når de går med niqab i et land som Norge? Når jeg ser en kvinne med hijab reagerer jeg overhodet ikke, men når jeg ser en med niqab reagerer jeg, og hvis det er mulig å ta en ekstra titt uten at den niqab-kledde kvinnen føler seg beglodd, så gjør jeg nettopp det.

Det er jo om det offentlige rom vi diskuterer,Mathisen!

Ingen kan nekte deg og ta på burka,nigab hjemme hos deg selv. Men i det offentlige rom gjelder også butikker,gater,busser,tog osv....

Tror nok en har blitt arrestert om en hadde kommet naken eller med finlandshette gående nedover gaten. Men de med heldekkende plagg som burka kan gjøre det i dag også med nigab .så jeg mener at et forbud i det offentlige rom bør komme på plass. Er så lei av alle krav muslimer stiller.....Kan de ikke innrette seg etter lover,regler i de land de kommer til?

Passer det ikke så er det ingen som tvinger dem til å bli.

Men ansvaret ligger hos de folkevalgte lakeiene vi har gitt tillit til å styre land og folk.

Anlov: Det finnes ikke burkaer i Norge.

Men uansett: Hvorfor kan muslimer dekke til ansiktet offentlig som på butikker, på gata osv, noe ikke andre kan, uten å bli kastet ut, stoppet av politiet..?

Ser du virkelig ikke hva jeg vil frem til og hva som er beinhard fakta? Dette er ikke en mening -det er fakta. Og hva sier du til dette Anlov?

Jeg kan gjøre meg litt klarere ang det første innlegget mitt. Det finnes selvsagt ingen lov med det jeg vet, som unntar muslimer fra loven om tildekking av ansiktet offentlig. Men at "vi" lar de få unntagelse for den -er fakta.

Ble det lettere for deg å forstå nå?

Hva skal være lov og ikke i Norge? Drap er straffbart i Norge så vidt jeg har forstått, men for muslimer er det en ære. Islam er det tillatt å reklamere for og de får til og med statsstøtte. Nazi demostrasjon i Fredriksstad blir nektet. Hvor er logikken? Nektet fordi noen kan motdemostrere og lage bråk. Veldig tynn grunn til å nekte andre borgere sin rett. Samme sak som tildekking av ansiktet. Naziene ville demonstrere i full åpenhet visstnok. Ikke slik å forstå at jeg støtter nazismen, men prinsippet. En fredelig demostrasjon skal angripes av noen andre forskrudde folk. Da gjelder liberalismen bare en vei. Den røde løperen er rullet ut for islamiseringen av Norge. Trist. Bråk for en markering skal de sette igang, men protester mot folkemord og terror det bryr de seg ikke med. Merkelig. Så langt har det kommet. Og tusseladdene på stortinget gjør lite for å ivareta vårt land. Trist. Men høyere lønn bevilger de seg uten videre. Men det blir neppe bedre med regjeringsskifte.

Om lover som ikke skader andre.

Burka skader integrering og dermed er det også til skade for samfunnet som helhet.

Det brukes til å å undertrykke( ikke alltid) og da kan det også sies å være til skade .

Det er dessuten søkt å sammenligne med narkotikalovgivningen.

Glemte å si det.

Voldsomt imponert.

Tror ikke jeg har sett en blogger som tar seg så god tid til å svare i en sånn type debatt.

Honnør for det. :)

Synd at slike mulism"flyktninge"promotører som deg i det hele tatt skal få komme til ordet. Du går under dekke av å være imot galskapen, men klarer allikevel ikke å la være å la muslimene få som de vil, igjen. Knefallet er totalt, og du er like totalt..........

Washington George

Washington George

Flere muslimske land har også forbud mot burka så Europa er ikke alene.

Så var dette med "Det er nøyaktig hva terroristene ønsker: At vi skal bli redde og reagere med overvåkning, voldsmakt og forbud mot alle ting som symboliserer islam."

Hvor har du det ifra? Lars Gule og gjengen? Hvorfor i alle dager vil IS at vi f eks skal forby islamske tegn og symboler? Og hvorfor vil det gjøre det vanskeligere for seg selv ved selvmordsangrep med strengere overvåkning etc.

Det finnes ingen logikk i det.

Det virker mer som de prøver og polarisere kreftene som er for fri innvandring og kreftene som er imot.

Og det lykkes de jo med.........

Skriv en ny kommentar